Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

VRINDA är Hans Helighet Srila B.A.Paramadvaiti Maharajas, Srila Bhakti Bimala Harijan Maharajs och Srila Atulananda Acaryas andliga familj, grundad år 1984, under inspiration av deras andliga mästare Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada , Srila Bhakti Raksaka Sridhara Maharaj och Srila B.P.Puri Goswami Maharaj.

Vaishnavakulturen fördes ut i världen av hans andlige mästare Srila Prabhupada. Idag samlas Vrindas medlemmar regelbundet i Vrindavana. Vrindas centrum här i världen ligger i det kända Vrinda Kunja, där de hängivna brukar samlas från hela världen till de viktigaste festivalerna för Sri Sri Radha Krishna och Hans barmhärtiga inkarnation Sri Caitanya Mahaprabhu.

Efter hans andlige mästare Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupadas bortgång fortsatte vår Guru Maharaja, Srila B.A. Paramadvaiti med stark tro sin mästares uppdrag, och välsignad av Srimati Radharani åkte han till Vrindavana för att grunda Vrinda-missionen i Indien. Vrinda har idag många centra i Sydamerika, Central- och Nordamerika, liksom i Indien och på många håll i Europa, bland annat i Sverige.

Genom att öppna nya ashram, jordbrukskollektiv, skolor och kulturcentra, har Vrinda vuxit över hela världen. Många vegetariska restauranger har också öppnats för att hjälpa och finansiera ashrams och föra fram vegetarismen. Vrindamissionen erbjuder lindring för världen på många sätt:

Första prioritet är att väcka världen ur den blinda materialismens okunnighet. Att lära dem den vediska visdomen, framför allt att varje människa skapar sitt eget öde genom sina handlingar, vilka för med sig karmiska reaktioner i detta liv och/eller i hennes framtida liv.

Andra prioritet för Vrinda är att hjälpa folk att ändra sin diet och att sluta förorena världen genom att hålla sig bundna i lidelsens och okunnighetens kvaliteter. Hellre komma till godhetens kvalitet, så att människor kan få en klar vision om hur man kan ta sig ur den materiella bundenheten vid dåliga vanor, etc., vilka får dem att lida om och om igen.

Tredje prioritet Vrinda-centra är i grunden inriktade på undervisning, men om de har resurser samarbetar de också med andra organisationer för att distribuera mat till fattiga, fri medicinsk rådgivning och annan hjälp i nödsituationer.

Fjärde prioritet är att skapa möjligheter att ge rum för människor som söker en andlig tillflykt I Vrindas ashramas. Sådana ashramas är centra för meditation och studier och har stora resurser att hela människor från deras oro. Sådana ashramas har dagliga föredrag i vedisk lära och många seminarier på regelbunden basis för såväl för de som bor där, som för vänner och intresserade.

Hare Krishna Hare Krishna / Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama / Rama Rama Hare Hare

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare