Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Välsignelser och förändringar

SKOLAN FÖR YOGA INBOUND

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Systemet för Yoga Inbound är det perfekta sättet att leva, som lär oss att förnimma och förstå hela skönheten som finns inom och utom oss. Inbound betyder ”att gå inåt, eller att resa mot vårt inre för att lära känna oss själva, veta vilka vi i grund och botten är, och förstå vår existens här i värden”.

Yoga är ett flertusenårigt system som lär oss att bli medvetna om vår sanna verklighet för att leva i perfekt harmoni på existensens olika plan och med de olika naturlagarna – både de fysiska och de subtila – såsom lagen om verkan och återverkan, lagen om ömsesidigt beroende, etc.

Det konstiga är att vi alltid, innan vi frågar oss om ve och väl, om vår själ och vår död, eller om vår ångest och vår synd, har kastat oss ut i erövrandet av den synliga världen och gör anspråk på att avslöja universums lagar för att de ska tjäna människan. Detta utan att räkna med dessa andra plan av vår existens som blir mer och mer subtila, var för sig, och styrs av dessa subtila lagar som den moderna människan inte lyckas förstå på grund av sin begränsade yttre eller fysiska syn på världen. Dessa andra plan eller nivåer av medvetandet är det mentala planet, det intellektuella planet, och det andliga eller subjektiva planet, som är den högsta medvetandenivån.

Systemet för Yoga Inbound

Yoga är en gudomlig kunskap som finns i den antika vediska kulturen, vars praktiserande var koncentrerat till det område som vi idag kallar Indien. Enligt de vediska texterna omfattade denna kultur hela vår planet, vilket också tidigare vetenskapliga fynd har visat. Och tack vare Bhagavad-Gita, den heliga bok som sammanfattat hela visheten från denna stora kultur, kan vi förstå att det finns fyra grundläggande processer av yoga, varifrån de olika varianterna kommer, som finns idag.

Systemet för Yoga Inbound, som det formulerats av Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami i början av det nya milleniet, innefattar dessa fyra processer av yoga liksom fyra faser som hjälper oss att fördjupa vår mystiska inre resa mot förståelsen av vårt sanna jag för att leva i harmoni med oss själva, med våra jämlikar, med naturen, universum och Gud, vår Högste Skapare.

De fyra processerna i Yoga Inbound-systemet

Vilken människa som helst kan praktisera dessa fyra yogaprocesser och uppnå de olika nivåerna av medvetandets utveckling, och till och med uppnå den högsta behållningen av det mänskliga livet, nämligen förståelsen av ens kärleksfulla relation med Gud, den Högste Herren. Dessa följande fyra processer är en inneboende del av Yoga Inbound-systemet:

a) Hatha yoga
Detta är den yoga genom vilken den praktiserande, när hon kontrollerar sin fysiska kropp och sitt sinne, uppnår förståelsen att hon är en andesjäl och inte den materiella kroppen. Man kan kontrollera kropp och sinne genom att leva ett naturligt och hälsosamt liv, med andningsövningar och vissa bestämda ställningar, eller asanas.

b) Karma yoga
Karma yoga är reningen av våra aktiviteter genom omsorg och generositet för att vi inte ska vara egoister. Med andra ord lär oss karma yoga att utföra våra handlingar korrekt, så att de leder oss till likgiltighet för och försakelse av frukterna av våra ansträngningar. Vi ska bära fram dem som ett offer för den Högste Herrens väl, och i konsekvensens namn för allas väl, och på så sätt etablera vår kärleksfulla relation med Honom.

c) Jńana yoga
Detta är den yoga som tillfredsställer vårt intellekt, genom vilket den praktiserande ägnar all sin tid åt att studera universum och dess lagar, de levande varelserna och deras relationer med den Högste Herren, och träder in i domänen för Hans andliga förståelse.

d) Bhakti yoga
Bhakti betyder kärlek och hängivenhet. Därför lär oss bhakti yoga att etablera en relation av kärlek och hängivenhet med Gudomens Högsta Personlighet genom mantran eller sjungandet av Hans Heliga Namn och den kärleksfulla osjälviska tjänsten till Honom. Bland de mantran som rekommenderas framförallt har vi:

"om namo bhagavate vasudevaya", som vi inleder meditationen med. Eller maha-mantrat:
"hare krishna hare krishna, krishna krishna, hare hare / hare rama, hare rama, rama rama, hare hare", där vi ber om kärleksfull tjänst vid den Högste Herrens lotusfötter.

På detta sätt ger Yoga Inbound-systemet inte bara fördelar på det fysiska planet, i form av en utmärkt hälsa eller behandling och förebyggande av sjukdomar, utan det är nyttigt även på det mentala planet. Det ger oss kontroll över sinnet och känslorna så vi slipper vara slavar under dem, och istället får vi styrka och energi för att möta problem och ansvar i livet. På det intellektuella planet ger det ett utmärkt minne, koncentration, kreativitet, god urskiljningsförmåga, beslutsamhet, viljestyrka, etc. På det andliga planet ger det andlig förståelse för att närma oss Gud genom kärleksfull, osjälvisk och oavbruten tjänst. På detta vis kommer våra sociala relationer och familjerelationer automatiskt att bli alltmer harmoniska, eftersom vi börjar känna syskonskap eller universell kärlek mot alla varelser och vår eviga kärleksfulla relation med Gud.

Några mycket viktiga rekommendationer vid yogaövningar

a) Platsen bör vara väl upplyst, med god ventilation och full av stor frid för att kunna utföra övningarna utan störningar. b) Klädesplagg under övningarna bör vara bekväma och inte åtsittande, och helst av bomull. c) Maten för den som praktiserar yoga bör vara vegetarisk, som den är av tradition.

Inbound Tours

Skolan för Yoga Inbound erbjuder fantastiska andliga retreater på vackra och trivsamma platser där man, under vägledning från en Yoga Inbound-instruktör, kan få tillgång till dessa vackra oförglömliga erfarenheter av medvetandets utveckling.

Man kan även skaffa sig en praktisk CD från vår Yoga Inbound-skola för att fortsätta sina övningar hemma eller besöka vår fina hemsida på www.yogainbound.org (spanska) eller www.vrindaclub.com (engelska).

Den fysiska yogaprocessen

  1.

  Yama eller abstinens: Nej till kött, droger, otillåten sex och hasardspel.
  2. Niyama: Normer för uppförande.
  3. Asanas eller kroppsställningar: Detta är tekniker för att balansera kroppen och sinnet genom att stärka och stimulera en god hälsa och öka vitaliteten hos människor.
  4. Pranayamas: Detta är tekniker för att lämpligt balansera och distribuera organismens livsenergi genom god inandning, utandning och att hålla andan.
  5. Prathahara: Kontroll av sinnesförnimmelserna.
  6. Dharana: Koncentration av sinnet.
  7. Dyana eller meditation: Övningar för att utveckla inre frid och sinneslugn, och erhålla frid och lycka.
  8. Samadhi: Detta består i att våra egoistiska begär försvinner och att den enda önskan blir att följa den Högsta Viljan av hela sitt hjärta.

  Gå till samlingen Vediska Visdomar

  Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare