Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Yoga


YOGA: Balans - Vishet - Perfektion

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Yoga är en tusenårig vishetslära som hjälper till att förena individen med den Högsta Kosmiska Enheten, en materiell kropp med den andliga essensen. Yoga är dessutom den totala fulländningens väg och en praktisk konst som hjälper oss att förbättra våra fysiska, känslomässiga, mentala och andliga funktioner.

I harmoni med naturens lagar

Yoga vägleder den sökande från de mest elementära stegen i relation till kroppen, sinnet och känslorna, till medvetandet och dess förbindelse med Alltet.

Hållplatser efter yogans väg

YAMA: Avhållsamhet. Inga droger, inget kött, inget otillåtet sex och inget spel om pengar.
NIYAMA: Normer och regleringar för uppförande.
ASANA: Kroppsställningar som arbetar med körtlar och organ, muskler och ben och organiserar livssystemet.
PRANAYAMA: Läran om andningen.
PRATYAHARA: Kontroll av sinnesperception.
DHARANA: Koncentration av sinnet.
DHYANA: Meditation på den sanna varelsen.
SAMADHI: Identifikation med den yttersta verkligheten.

Yogans mångfald

  • Bhakti
  • Laya
  • Hatha
  • Karma
  • Raja
  • Dhyana
  • Jñana
  • Mantra
  • Kundalini

Yoga avslöjar hemligheten med det stora jagets gyllene blomma (hos en själv).

Att praktisera yoga

Yoga förändrar genom kraften i sin energi och ger inre förnyelse, fysisk hälsa, känslomässig balans, mental klarhet, utvidgning av medvetandet, andlig utveckling, förverkligande och transcendens hos den ärliga och sanna varelsen.

Klicka fr att läsa mer om yoga, och olika typer av yoga.

Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare