Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Vishnu Priya Ashram

VISHNU PRIYA ASHRAM

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


För mer än 500 år sedan gav Herren Caitanya Mahaprabhu upp sin ställning som familjeförsörjare för att träda in i försakelsens livsordning (sannyasi) och tillbringa sitt liv med att resa runt i världen med det heliga budskapet om gudomlig kärlek. Hans heliga hustru, Vishnu Priya Devi, kände djup smärta på grund av separationen och dyrkade Herren Caitanya i form av Hans gudsgestalt. Denna gudsgestalt kan man än idag besöka i templet som finns i Navadvip, den plats där Vishnu Priya och Herren Caitanyas mor, Sachi Mata, öppnade ett centra för andlig inspiration för alla Herren Caitanyas efterföljare. Herren Caitanyas efterföljare är de som, i denna tidsålder av missämja och falskhet (Kali yuga), praktiserar Bhakti yoga med hjälp av maha-mantrat:

hare krishna
hare krishna,
krishna krishna
hare hare
hare rama
hare rama
rama rama
hare hare

I denna tradition har kvinnor av andra kvinnor erbjudits en tillflykt i dessa Vishnu Priya ashram. VRINDA-familjen har tagit på sig att öppna dessa andliga tillflyktscentra för kvinnor som har beslutat sig för att leva ett andligt liv, helgat åt Gud. Dessa program har vuxit över hela världen och riktar in sig på att erbjuda en tillflykt för de kvinnor som är oskyddade, misshandlade och utnyttjade av det exploaterande samhälle vi lever i; ett samhälle där föräldrar inte kan ge sina döttrar tillräckligt skydd, och där gamla kvinnor diskrimineras och lever sina sista dagar i livet på ett ovärdigt sätt.

Vishnu Priya ashram stöds av män som vill ge kvinnor en plats av andlig värdighet där de kan utföra sin tjänst för mänskligheten, utan restriktioner eller hinder. Livet i ett Vishnu Priya ashram liknar livet i ett yoga-kloster, där man dagligen utför bestämda praktiska göromål, sadhana, och som innefattar att stiga upp tidigt på morgonen, meditera, studera de heliga skrifterna och delta i spridandet av Herren Caitanya Mahaprabhus instruktioner. Några Visnhnu Prisya ashram driver även vegetariska restauranger och vaisnava-akademier där man lär sig olika grenar av den vediska kunskapen. Vad dessa andliga oaser har gemensamt är, att lyckas tillfredsställa vårt hjärtas Herre, genom att man lär sig sätta Gud i centrum av allt.

Vishnu Priya ashram ger kvinnor en möjlighet att utvecklas i hängivenhetens olika konster och lära sig processen av att dyrka gudsgestalten, vilket kallas archana. Idealet i ett Vishnu Priya ashram är att göra kvinnorna till ledare för ett framtida hem eller ashram, och det är varje mans och sannyasis ansvar att stödja dessa inrättningar. På samma sätt finns det ashram för män som har ett andligt intresse, och i dessa ashram av brahmacarier (ogifta studerande) lär man sig vedisk kultur och förbereder sig för att bli utmärkta människor i detta samhälle. Vishnu Priya ashram är beroende av donationer från församlingen. De kvinnor som leder dessa ashram öppnar dörrarna för varje behövande kvinna som önskar ett helgat andligt liv. Dessutom stöttar de ensamma mödrar genom att ge värdighet åt deras liv.

Familjefäderna och -mödrarna bör vara de som är mest intresserade av att stödja dessa ashram. De bör vara medvetna om att dessa ställen är de framtida platser där deras flickebarn kan delta för att stärka sina liv. Det rekommenderas särskilt åt ungdomar mellan 12 och 20 år, eftersom de under denna period i livet behöver en miljö utan störningar där de kan intensifiera sin egen andlighet och stärka sin förmåga för att kunna bli mycket duktiga i vad man än bestämmer sig för i framtiden, som hustru, ledare eller nunna. Eftersom männen i den nuvarande tidsåldern inte har så goda kvaliteter, visar de flesta brist på ansvar i alla avseenden i livet. Därför finns det ett behov av att ansvarskännande kvinnor tar detta i egna händer och så öppnar dörren för alla andra, så att de ska få lära känna en plats där de blomma och växa kreativt i sin hängivenhet.

Vishnu Priya ashram erbjuder också program för barnen, med målsättningen att skapa en glädjefull miljö för alla, eftersom de små barnen inte får den uppmärksamhet de kräver i templen. På detta vis fungerar Vishnu Priya som den perfekta platsen för ideal fostran av unga vaisnaver. Kvinnorna har en stor shakti, en kvinnlig energi som är viktig för utvecklingen av ett jämlikt samhälle. I den vediska kulturen dyrkas kvinnan med sin kvinnlighet och moderlighet. Hustrun betraktas till och med som närvaron av Laksmi (Lyckans Gudinna) i hemmet. Därför, om någon sårar, misshandlar eller utnyttjar en kvinna, gör han detta mot Laksmi själv, och det sägs att det enda en sådan man har att vänta är olycka i livet. Därför är kulturen i Vishnu Priya ashram av livsviktig betydelse.

I praktiken har det visat sig att det finns ett mycket stort behov av att etablera fler Vishnu Priya ashram. Vilken plats som helst, en lägenhet eller hus, där det bor en eller fler kvinnor som helgar sitt liv åt att utveckla sin andlighet, måste betraktas som ett ashram. Med andra ord finns det Vishnu Priya ashram där det bor endast en mor eller kvinna, som håller sina dörrar öppna för att dela med sig av budskapet från sin andlige mästare. I många fall finns det kvinnor, som av olika anledningar inte kan lämna sina hem för att leva i Vishnu Priya ashram, men de bör upprätta ett band till det Vishnu Priya asram som ligger närmast, och stödja det med sin tjänst på helgerna eller när som helst under veckan.

Vi bjuder in alla att stödja denna underbara inrättning, grundad av Vishnu Priya Devi, som har som mål att skydda kvinnans värdighet i denna tid av exploatering, och frambringa ihärdighet för att kvinnor ska kunna utföra en viktig tjänst till mänskligheten med sin entusiasm och tro i det andliga livet.

Mer att läsa på: Vishnu Priya Ashrams (på engelska)


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare