Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Vegetariskt för hälsa och etik


VEGETARISM

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Ordet "vegetarian", först använt av grundarna till Brittish Vegetarian Society år 1842, kommer från det latinska ordet "vegetus", som betyder fullständig, sund, frisk eller stark, som i "homo vegetus", en mentalt och fysiskt stark person. Den ursprungliga betydelsen av ordet innebär en balanserad filosofi och en moralisk mening med livet, vilket är mycket mer än en diet på frukt och grönsaker.

Hälsa och näring

År 1961 kunde man läsa i tidskriften American Medical Society: "Mellan 90 % och 97 % av hjärtsjukdomarna kan förebyggas genom vegetarisk diet." Sedan dess vet man genom forskning, att det efter tobak och alkohol är konsumtion av kött som är den största dödsorsaken i Västeuropa, Förenta Staterna, Australien och andra regioner i världen. 214 vetenskapsmän genomförde en undersökning i 23 länder, som visade en nästan total samstämmighet i att det finns ett samband mellan kost, kolesterolhalt och hjärtsjukdomar. Forskare vid Milanos universitet och Maggioresjukhuset, visar att vegetariskt protein hjälper till att hålla kolesterolhalten nere. I den brittiska läkartidningen The Lancet, visar D.C.R. Sirtori att man kan dra slutsatsen att människor med hög kolesterolhalt som är associerad till hjärtsjukdomar, har nytta av en diet vars protein kommer endast från växtriket.

Beträffande cancer, visar undersökningar att cancer i grovtarm, ändtarm, bröst och livmoder är mycket sällsynt hos dem som äter mycket lite eller inget kött, som sjundedagsadventister, japaner och hinduer. En artikel i The Lancet stöder den tidigare undersökningen. Den Vetenskapliga Nationalakademien informerade 1983 om att människor skulle kunna förebygga många vanliga typer av cancer genom att äta mindre kött och mera grönsaker och spannmål. Anledningen till att köttätarna är mer drabbade av dessa sjukdomar, säger dietister och biologer, beror på att människans tarmlängd helt enkelt inte är lämplig för att smälta kött.

Men vänta ett tag! Är det inte så att människan var ämnad att vara köttätare? Behöver vi inte det animaliska proteinet? Svaret på båda frågorna är NEJ. Vetenskapsmannen Karl Von Linn bekräftar: "Människans yttre och inre struktur, jämförd med andra djur, visar att närande frukt och grönsaker utgör hennes naturliga föda".

Vad proteinet beträffar, har Karolinska institutet i Sverige och Max Plank institutet i Tyskland visat att den största delen grönsaker, frukt, frön, nötter och spannmål är utmärkta källor till komplett protein. Dessa proteiner är faktiskt lättare för kroppen att ta upp, än det som kommer från kött, och de har inga toxiner. I en serie jämförande tester på uthållighet, utförda av Dr. Irving Fisher vid Yale universitetet, presterade vegetarianerna dubbelt så bra som de som åt kött. En studie av Dr. J. Iotekyo och V. Kipani vid Bryssels universitet, visade att vegetarianer klarade att genomföra fysiska tester två till tre gånger längre än köttätarna och att vegetarianerna återhämtade sig från trötthet fem gånger snabbare.

Etik

Jean Nayer, en näringsforskare vid Harvarduniversitetet, uppskattar att reduktion av endast 10 % av köttproduktionen, skulle ge tillräckligt med spannmål för att föda 60 miljoner människor. Ett annat pris vi betalar är miljöföroreningarna. De starkt förorenade avloppen från slakterierna är en av de viktigaste källorna till flodernas föroreningar. I boken "Poblacin, recursos y medio ambiente" (Befolkning, resurser och miljö), ser man att ett skålpund (460 gram) vete endast kräver 30 liter vatten, medan det för ett skålpund kött krävs 2500 till 3000 liter vatten.

Många människor anser de etiska skälen som de viktigaste för att bli vegetarian. I en uppsats som heter "Att äta kött", skriver den rumänske författaren Plutarco: "Kan man verkligen fråga av vilken anledning Pytagoras inte åt kött? Jag för min del förvånas snarare och frågar mig: Genom vilken stor olyckshändelse och i vilket mentalt tillstånd var det, som den första människan använde sina tänder för att slita sönder ett dött djur och föra det till munnen, att duka sitt bord med döda färglösa kroppar, och sedan vågade kalla dessa varelser "mat"; varelser som tidigare gladde sig, tjöt, rörde sig och levde? Hur kunde deras ögon uthärda dödandet när man skar av djurens halsar och kropparna styckades? Hur kunde deras näsor uthärda dessa lukter? Hur kommer det sig att den föroreningen inte vände uppochned på deras aptit och att de kunde dricka safter och vätskor från dödliga sår?"

Leo Tolstoy påpekade: "Då våra kroppar är levande gravplatser för de mördade djuren, hur kan vi då förvänta oss några ideala förutsättningar för vår jord?" För 26 sekler sedan, sa Pytagoras: De som dödar djur för att äta deras kött, har en tendens att massakrera sig själva."

De främsta religiösa skrifterna bjuder människan att leva utan onödigt dödande. Gamla testamentet säger i Andra Mosebok 20:13: "Du skall inte dräpa." I Första Mosebok 1:29 kan man läsa: "Och Gud sade: Se, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med fröbärande trädfrukt; detta ska ni ha till föda." Vidare i kapitel 9, vers 4 står det: Men kött som har i sig sin själ, det är sitt blod, ska ni dock inte äta". I Dödahavsrullarnas Fredsevangelium säger Jesus: "Och mjölken från varje kreatur som rör sig och som lever på jordens yta, ska vara kött för er. Såsom jag har gett det gröna gräset till djuren, så ger jag er deras mjölk; men köttet och blodet som ger dem liv, ska ni inte äta."

Herren Buddha (Siddharta Gautama) kom med förslaget att hejda det obegränsade dödandet av djur och etablerade sin doktrin "ahimsa" (icke-våld), vilket han tillsammans med vegetarismen etablerade som det grundläggande steget på vägen mot ett upphöjt medvetande.

Manu Samhita, den gamla indiska lagboken, säger: "När man beaktat det otrevliga ursprunget av kött och grymheten i dödandet av levande varelser, bör man avhålla sig fullständigt från att äta kött."

I Bhagavad-gita (5.18) förklarar Krishna att den andliga perfektionen börjar när man kan se likheten i alla levande varelser. "I kraft av sin sanna kunskap betraktar de ödmjuka vismännen med samma blick en lärd och undergiven brahmana, en ko, en elefant, en hund och en hundätare".

Klicka för att läsa mer om vegetarism.

Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare