Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Välsignelser och förändringar


CEREMONIER FÖR VÄLSIGNELSER OCH FÖRÄNDRINGAR

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Från det man föds och tills man dör, går varje levande varelse igenom viktiga förändringar i sin strävan efter fromhet, ekonomisk utveckling, sinnestillfredsställelse och slutligen frigörelse. Människan får genom den vediska visdomen många rekommendationer för att rena sig under varje etapp av livet och på så sätt uppnå stora välsignelser. Eldsceremonierna (agni hotra) är ceremonier för välgång såväl som för rening och välsignelse. Av alla ceremonier i denna tidsålder, är det sjungandet av de heliga mantrana som är det allra viktigaste. Man betyder sinne och tra betyder frigörelse. Mantrat frigör oss från ogynnsam påverkan och hjälper oss åkalla Gudsgestalten som finns representerad i varje mantra, och mahamantrat Hare Krishna finns med i alla offer och ceremonier för förändringar.

Hare Krshna Hare Krshna
Krshna Krshna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

"O, min Herre, låt mig få vara ett redskap för Din kärlek! O min Herre, var så vänlig och acceptera min tjänst!"

Många andra mantran är gynnsamma för att förrätta en jajya, en ceremoni. Man ordnar sådana ceremonier när ett barn föds, när man ger barnet ett namn, när barnet vid 6 månaders ålder börjar äta spannmål (anaprasana), när barnet senare börjar skolan, när barnet tar emot initieringen i Gayatri-mantrat, när den unga människan, efter att ha avslutat skolan hos den andlige mästaren, börjar Grihasta-skolan (vijayajja). Ceremonier ordnas när man bildar ett nytt hem eller påbörjar en ny affär, när en förälder senare i livet försakar hemmets förpliktelser (sannyasi), och slutligen, när man lämnar denna värld, ordnas också en ceremoni. Man sluter upp kring dessa livets viktigaste förändringar som kräver välsignelser. Det finns sekundära ceremonier som ofta utförs beroende på tid, plats och omständigheter, som till exempel för hälsa, organisk odling, befria förfäder från dålig karma, etc. Den vediska visdomen lär oss att vi alltid borde vara tacksamma för vad vi fått och ha medlidande med dem som är mindre privilegierade. Meningen med livet är all lära sig älska Gud. Om man omger sig med utvalda ord från vedaskrifterna som handlar om de materiella välsignelser som man kan få genom jayjas, men inte lyckas fokusera på livets mening, måste man födas igen för att dö med materiella önskningar. "Det tillstånd man erinrar sig när man lämnar kroppen , o Kuntis son, kommer man utan tvekan att uppnå." (BG 8.6)

Ren kärlek till Gud, till Herren Krishna i Vrindavan, har betonats i Bhagavad-gita och Srimad Bhagavatam. Daglig läsning av dessa böcker rekommenderas för dem som vill göra framsteg i detta liv. På så sätt kan man förstå att fromhet, ekonomisk utveckling och sinnestillfredsställelse är skapelsens sekundära grunddrag, och inget som kommer i första hand. Frigörelsen från reinkarnationen och insikten om ens andliga identitet som del av Brahman, är bara början på ens fulländning av självförverkligandet. Uppenbarelserna i den vediska visdomen talar om det femte målet, som kommer efter fromhet, ekonomisk utveckling, sinnestillfredsställelse och frigörelse. Och uppenbarelserna bär - med mantranas kraft - själen mot den transcendentala världen, där man kan ha en andlig kropp och en evig relation med Gud och med kärleksfulla hängivna och heliga som har lämnat den här världen för att ta sin tillflykt där.

Därför måste de heliga mantrana för välsignelse reciteras med stor entusiasm i alla ceremonier för rening och förändring. Dessutom bör man lyssna till utläggningar av brahmanerna om respektive ämne, betydelsen av löftena och den rening som man erhåller när man genomgår dessa ceremonier och när man äter resterna av det som är offrat.

Om du önskar delta i en sådan ceremoni, eller att en brahman besöker ditt hem för att förrätta en ceremoni i vedisk visdom (eldsoffer), för att bringa välsignelse över ditt hem och din familj, ta då kontakt via Internet eller kontakta närmaste ashram för att organisera detaljerna. Detta är en av de tjänster som bjuder det brahminska samhället till hela mänskligheten. Det finns också brahmaner som är specialister på vedisk arkitektur, i vetenskapen om Vastu Sastra (indiska motsvarigheten till Feng Shui) eller som blivit duktiga genom sina studier i vedisk astrologi, och de kan erbjuda individuella rekommendationer för utvecklingen i livet för de projekt som du har. Hör dig för med oss för mer information.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare