Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Nej till TV


Säg nej till TV

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


TV har blivit en av de främsta källorna till underhållning i den moderna världen. Den har invaderat privatlivet för en stor del av mänskligheten, och detta på ett så dramatiskt sätt, att teven på sina håll står på från morgon till kväll. Beroendet - eller snarare missbruket - att se på teve, skapas och främjas genom några av våra grundläggande betingelser.

Det första är lättjan. Man tror att man lär sig något när man tittar på teve, man inbillar sig att man roar sig, fastän i själva verket varken det ena eller det andra sker. Tvärtom - sinnet förorenas och fylls av allehanda smuts. När tevetittaren stimuleras på detta sätt, önskar han bryta dharma-principerna (mänsklighetens föreskrivna religiösa plikter). Detta uppnås genom marknadsföringen av djurslakt och ätande av djurens kroppar, det fortsatta bombardemanget av våld, lusta och otillåtet sex i alla dess uttryck, liksom främjandet av girighet, avund, svartsjuka och spel om pengar. Allt detta är inget annat än marknadsföring av de vägar som leder till helvetet.

Som betingade själar är vi mycket benägna att njuta, vara lata, skvallra, kritisera och skylla på andra för missöden som drabbar oss i livet. Den andliga undervisningens process i den vediska kulturen har sin grund i:
1. Att lära sig vara tacksam för allting speciellt och vackert som man fått sedan födelsen.
2. Att känna medlidande för dem som lider av okunnighet om sina egna misstag.
3. Att förstå att det mänskliga livet är en skola i kärlek. Att man är en tjänare under alla omständigheter och att det bästa är att tjäna skaparen och Hans syfte genom att göra sig själv användbar i detta liv för att kunna mogna andligen.
4. Att dessutom förstå att ursprunget till den personliga njutningen är lusta; vår sanna sjukdom. Botemedlet är att leva i enlighet med Guds vilja, den Högsta Sanningen, att handla på ett sätt som behagar Honom och ovillkorligt gynnar varje människa som vi delar jorden med.

Så kommer man att märka att inget av dessa värden främjas på TV. Och dessutom förblir man förvirrad av den falska föreställningen att vi är den materiella kroppen och herrar över det som är förgängligt, medan vi om och om igen glömmer det stora ansvar som vi har som människor. Kunskap om sanningen börjar med uppskattningen av att man är antimateriellt medvetande och inte ett stycke kött som bara åldras.

Den andra förståelsen som man kan få, genom att studera vedaskrifterna under ledning av en andlig mästare, är att hela detta universum kontrolleras av den Högste Herren. Han finns i hjärtat hos alla levande varelser som den Högste som kontrollerar och bevittnar allt vad vi gör. Det finns en lag om orsak och verkan för varje tanke och för varje ord, för att inte tala om allt vad vi gör.

Till sist så finns det en evig värld där vi kommer att kunna leva så snart vi nått fullkomning av vår existens. Detta betyder att vi måste ta oss ut ur hjulet av upprepad födelse och död. Där kommer vi att kunna leva vår egen rena natur som är Sat: evig, Cit: full av kunskap, och Ananda: full av salighet, som kommer från vår relation av evig kärleksfull tjänst till Gud. Allt som lär oss sådant som går stick i stäv mot detta, och som inspirerar oss till att handla i motsats till dessa upplysningar, är farlig besmittelse för den levande varelsen.

Teve är en fara för att det är så lättillängligt för alla och genom att den vädjar till den betingade själens lägsta instinkter med sina sensuella och våldsamma bilder och sin skvalleraktiga natur. Den är ett perfekt redskap för de politiska ledare som är utan skrupler och andlig vision. Och på grund av detta leder alla problem, dag efter dag, från dåligt till värre, i detta så kallade "århundradets civilisation".

Även om vi inte kan förneka att tekniken kan användas för att titta på sådant som främjar utvecklandet av ens medvetande, är det fortfarande tydligt att besmittelsen är större än den potentiella nyttan av teven. Därför är det första steget för att sörja för en god atmosfär hemma för dig och dina barn, att plocka bort TV:n ur hemmet, eller i alla fall bara ha den för att visa videor med innehåll som gynnar andliga värden.

Nuförtiden har teven som en guru för folk. Varje dag sätter de sig troget framför "honom" så han kan fylla deras huvuden med skräp. Detta är den tid som man dagligen skulle kunna ägna åt att lyssna till den andlige mästaren och de heliga skrifterna för att låta sig fyllas med positiv energi för att göra något mycket vackert med sitt liv.

Det märks också att majoriteten av människor fortfarande varken har altare i sitt hem eller offrar eller tackar för maten. De flesta av dem strävar efter att uppnå en livsstil av typ Hollywood: sensuell och ytlig. Och givetvis på andras bekostnad. Därför räcker det inte med att ställa undan teven. Man måste dessutom göra sig av med alla berusningsmedel, avlägsna alla produkter av slaktade djur och göra sitt hem strikt vegetariskt. Och dessutom måste man främja och observera kyskhet; detta betyder att hålla de sexuella relationerna endast inom äktenskapet och förhoppningsvis med ett heligt medvetande. Man måste också lägga bort allt hasardspel.

Vi måste söka en högre smak, och detta är inte svårt. Bara genom närheten till människor som kämpar för att göra den här världen till en bättre plats, kommer vi att ha gott sällskap, god vänskap och goda mål att sträva efter. Bara så på så sätt, och med denna stimulans, kommer vår familj att bli bättre. I annat fall kommer teven med dess föroreningar att fortsätta att vara familjens guru, vilket garanterat leder till ett obehagligt slut. Därför ber jag dig av hela mitt hjärta: Var modig! Gör något annorlunda och upptäck ett dynamiskt liv med transcendentala värden.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare