Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Sex som sårar andra


SEX SOM SÅRAR ANDRA

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Kära vän, folk runtom i världen anser att man i dessa moderna tider förlorat många av de värderingar som behövs så väl för att en person ska växa. I relation till sexlivet bör vi uppmärksamma de indiska mästarnas stora vishet. De lär oss tydligt att vi måste behandla de sexuella frågorna som något mycket heligt. Vi har alla kommit till denna värld på den sexuella vägen, och alla kommer också på den vägen att få egna barn, när så blir fallet. Det sexuella livet är något underbart som Gud skapat, som låter oss axla uppgiften som far och mor. Av den anledningen finns också det heliga äktenskapet och borde vidmakthållas till varje pris. Det snabba och enkla sätt som finns för att upplösa ett äktenskap, är ett konkret tecken på att våra värderingar håller på att gå förlorade och att vårt samhälle närmar sig det självdestruktiva, och om vi inte åstadkommer en förändring av medvetandet, kommer vi att bli delaktiga i detta.

Alla utomäktenskapliga relationer innebär inget annat än en stor risk att hamna i total olycka. Kvinnan förlorar sin kyskhet och mannen förlorar sitt eget värde. Och kommer det barn ur dessa relationer, väntar för dem bara ett liv fullt av disharmoni och fullständig förvirring, eftersom deras föräldrar inte skyddat dem som de borde. Om vi ser på den sexuella aptiten, den starka impuls som finns i varje varelse, förstår vi att den är en stor fara och att Herren Krishna hade all anledning att kalla den för "den fiende som föds i passionens uttryckssätt och sedan förvandlas till vrede". Lusten är orsaken till det otillåtna sexuella livet (utanför äktenskapet), och när vi studerar de effekter som följer med ett sådant misstag, måste vi höja en varningens röst för alla. Tänk till exempel på de veneriska sjukdomar som finns, situationen som de ensamstående mödrarna hamnar i, det sorgliga med att som barn leva i en situation där pappa och mamma inte är tillsammans; alla dessa saker måste man tänka på med största allvar. För övrigt har man inom alla religioner i världen accepterat äktenskapet som något heligt.

Att kontrollera den sexuella aptiten, vare sig man är munk eller gift, är en del av självkontrollen inom yoga. Det är en del av vår uppriktighet, en del av vår väg. Därför kan jag rekommendera dig att börja studera hur man kan leva perfekt, för om ditt sexliv är orsaken till andra människors lidande, är det en stor katastrof. Dessutom, om du inte tar ansvar för dina relationer, kommer du att känna att allt i ditt liv täcks av ett stort mörkt moln. Det ansvar som vår kropps fortplantningsförmåga för med sig, är ett villkor för den civiliserade människan. I annat fall förmår man till och med att begå den värsta tänkbara handlingen, nämligen att avbryta livet hos ett foster, vilket är så vanligt idag. Denna typ av handlingar visar, att de som ägnar sig åt otillåtet sex är mycket djupt sjunkna och inte i förväg tänker på vad det egentligen medför. Om vi genom dåligt sällskap har fallit i en sådan mentalitet av otillåtet sex, har stunden kommit att tänka efter innan olyckan förvärras.

Min själs vän, detta är några ord som jag själv lärt av min andlige mästare för att man ska tänka efter och meditera kring värdet av återhållsamhet; att upptäcka en högre smak som kommer ur det andliga livet och upplivas för att få styrka till att gå en renhetens väg för alltid. Detta för att man ska kunna åldras med sann värdighet utan att ha lämnat bakom sig en lång rad av krossade hjärtan och bedrövade själar som kommer att täcka ens framtid med massor av syndfulla reaktioner. För man ska inte glömma att vad vi sår får vi också skörda. Det som vi gjort av sexet i detta liv, vad vi gjort med barnen och de försvarslösa, kommer att kastas tillbaka på oss, och vi blir tvungna att uppleva samma saker i nästa liv. Den som överger sin hustru kommer att bli en övergiven hustru i framtiden. Den som aborterar ett foster kommer att komma in i en moders sköte och bli aborterad. Den som orsakar andras lidande, kommer att lida. För att undvika detta, uppmanar jag dig att be om förlåtelse för alla de fel du begått i det förflutna och besluta dig för att be om andlig amnesti, vilket man kan få genom Maha-mantrat:

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare.

Detta är den meditation som för oss i kontakt med Guds kraft, med Guds namn, med Guds förlåtelse, och på så sätt kan man uppnå livets fullkomning.

För mer information rekommenderar jag dig att ta kontakt med Herren Krishnas hängivna, varhelst de finns, och att växa så mycket som möjligt i ditt liv.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare