Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Att offra maten


HUR OCH VARFÖR MAN BÖR OFFRA SIN MAT

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Detta ämne är av grundläggande vikt för hela mänskligheten. Att offra är att tacka, och att tacka är att erkänna ursprunget till all energi. Det första man måste förstå är att vi är försörjda av moder natur, och att hon besitter den mest fantastiska mängd av mekanismer för att kontrollera och styra hela världen.

Vi, hennes barn, är andesjälar och vi har en materiell kropp som getts åt oss för en begränsad tid. Kropp och själ hålls samman för att det finns vatten och föda som förser oss med förutsättningarna för det, och det viktigaste - vår attityd påverkas av vad vi äter, av vad vi lyssnar på, vad vi ser, etc.

En cell av kroppens många miljoner, är mycket sofistikerad, och trots att vår kropp består av 90 % vatten, innehåller varje partikel i varje atom information som talar om hur vi bildats. Den japanske professorn Masaru Emoto har fotograferat vattenkristaller ( http://www.spiritofmaat.com/archive/aug1/consciouswater.html ) efter att dessa utsatts för olika ord som kärlek, godhet och förlåt; annat vatten har utsatts för ord som hat, terror och grymhet. Fotografier av vattnets iskristaller var häpnadsväckande. Kristallerna från de hårda eller kränkande orden liknade monster, medan kristallerna från de positiva orden liknade dyrbara diamanter. Vår attityd oljudet som produceras av den bär därför med sig information som tränger in i varje atom och sedan reflekteras i vår utveckling.

Liksom de tre grundfärgerna producerar hela färgskalan, producerar också den materiella naturens tre kvaliteter (godhet, lidelse och okunnighet) hela skalan av karaktärer. Gul är godheten, röd är passionen, och blå är okunnigheten. När man offrar sin mat och uttalar respektive mantra och tackar Herren för att han försörjer oss, skapas en fin atmosfär som renar vår existens. Den offrade maten är fri från karma, det finns inga negativa reaktioner genom att äta mat som offrats så. "Allt vad du äter, allt vad du offrar, gör det som ett offer till Mig", säger Krishna. Man kan offra grönsaker, frukt, spannmål och mjölkprodukter, men inte kött, fisk och ägg, och inte heller alkoholhaltiga drycker.

Den offrade maten är transcendental mat och befriar oss från den materiella naturens påverkan, och ljus och glädje tränger in i det hem där man praktiserar detta. Att offra sin mat och dessutom tacka innan man äter, är en mångtusenårig tradition. Inom yogan utgör denna handling en del av den dagliga rutinen, och den fyller oss med glädje och ökar medvetandekvalitn i matlagningen, och dessutom ger den dagligen hela familjen stunder av helig gemenskap med varandra, medan man äter den offrade maten.

Processen för att offra är mycket enkel och kostar ingenting, men det fungerar bara när det görs av hjärtat:

Välj en ren och lugn plats i ditt hem, och placera ett altare där. I bhaktitraditionen har altaret en tavla, ett foto eller en gudsgestalt av vårt hjärtas Herre, och ett trappsteg under Honom, ett foto av den andlige mästaren. Om man inte har någon andlig mästare, kan man ställa ett foto av Srila Prabhupada där; det var han som förde läran om bhakti till västvärlden. Man bör också ha några blommor och rökelse när man offrar.

I köket: Man ska inte smaka maten innan den offras, man följer recepten och allt måste vara rent. Efter att ha avslutat matlagningen, ställs alla rätter på ett fint och särskilt fat för att servera den Högste Herren. Om du har möjlighet, bör du lägga ett blad från den heliga tulasiplantan på varje rätt, och bär sedan fatet till ditt altare och stäng draperiet framför altaret. Medan du ringer i den lilla klockan uttalar du följande ord:

Hare Krishna hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare

"O Herre, låt mig få vara ett redskap för Din kärlek!
Käre Herre, acceptera genom Din nåd detta offer som jag lagat åt Dig".

Repetera detta mantra tre gånger.

De som är initierade i yoga, uttalar följande mantran för att göra offringen fullständig:

Om ajana timirandhasya janajana salakaya
Caksur unmilitam yena tamai sri gurave namah

"Jag föddes i mörkaste okunnighet,
och min andlige mästare öppnade mina ögon
med kunskapens fackla.
Till Honom frambär jag mina ödmjukaste
och respektfulla vördnadsbetygelser."

Namo maha vandayaya Krsna prema pradayate
Krsnaya Krsna caitanyanamne gaura tvise namah

"Jag frambär mina respektfulla vördnadsbetygelser
till den Högste Herren Sri Krishna Caitanya,
som är den mest storsinte av alla avatarer,
till och med mer än Herren Krishna själv,
för Han ger fritt det ingen annan tidigare gett,
nämligen ren kärlek till Krishna."

Namo brahmanya devaya go brahmana hitaya cha
Jagad hitaya krsnaya govindaya namo namah

"Jag frambär mina respektfulla vördnadsbetygelser till Dig, min Herre.
Du är kornas beskyddare, och brahmanernas
och hela mänsklighetens välönskare."

Offrandet av maten är ett offer från vårt medvetande. Efter att ha uttalat mantrana, väntar vi 5-10 minuter då vi kan meditera eller sjunga en sång till Herren. Sedan klappar man i händerna 3 gånger och öppnar draperiet till altaret och tar bort fatet och kopparna och ställer dem på ett annat fat eller lägger tillbaka allt i kastrullerna där det tillagades det har nu blivit Maha Prasadam.

I den vediska kulturen rekommenderas att man innan man äter bör man gå till dörren till hemmet och ropa på Guds nåd: "Maten står på bordet, och om någon är hungrig, säg då till!", och om någon då kommer, är han eller hon bjuden in att äta. Före maten bör alla uttala en bön till tack för Guds nåd, för att Han ger oss levebrödet för vår existens:

"Denna okunnighetens kropp håller oss fången i våra sinnen,
och till känslornas ocean binder den oss.
Där är tungan en fara, för den är omättlig och envis,
och det krävs mycket för att kuva den.
Men den mycket vänlige Herren Krishna
hjälper oss att övervinna den,
då Han ger oss att smaka av Sin välsmakande Prasadam
och att hylla Radha Krishna,
och med stor kärlek ropar vi 'Jay Caitanya Nityananda!'"

Om man dagligen följer detta förfaringssätt och bara äter mat som är helgad, kan man erfara underbara förändringar i sitt liv. Prova det! Dina vänner och din familj kommer att gynnas. Att distribuera offrad mat anses som en generös välsignelse som för lycka med sig för ens inre utveckling. Förspill ingen mat. Att äta skräpmat eller bli fylld av aggression genom att äta kött är den stora anledningen till att det idag inte går att finna fred någonstans. Må Gud vara med dig genom Sin nådefulla mat (Prasadam) för resten av ditt liv.

Klockor och fotografier till altaret går vanligtvis att få tag på i närmaste tempel eller att beställa på Internet.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare