Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Att offra maten


ICKEVÅLDET BÖRJAR HEMMA

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Kära vän, vi drömmer alla om en värld i fred. Politikerna vinner sina kampanjer genom att lova fred, och människor som räds det ökade våldet och kriminaliteten, frågar sig var aggressiviteten kommer ifrån. Varifrån kommer en sådan aggressivitet mellan människor; mellan man och hustru, mellan systrar och bröder, mellan lärare och elever? Den ene ber den andre att vara mindre aggressiv och prioritera freden i samlivet.

Och ändå - trots alla dessa vädjanden - är det något som går fel, för det blir ingen fred. Aggressionen och de individuella frustrationerna fyller alltjämt atmosfären på alla områden. Också på de platser där vi arbetar och studerar finns ständigt en atmosfär av hyckleri och undertryckt hat på grund av rädslan att förlora något, såsom jobbet eller något privilegium. Under sådana här omständigheter vänder vi oss till den vediska visdomen för att få vägledning i den rådande situationen.

Vedaskrifterna analyserar de utmärkande egenskaperna i såväl karaktären som uppförandet hos varje person i relation till den av den materiella naturens tre kvaliteter som är dominerande hos varje varelse. De tre kvaliteterna är:

 • Godhet
 • Lidelse
 • Okunnighet

Den materiella naturens tre kvaliteter är influenser som styr normen hos allt som existerar i den materiella världen. Bortom dessa finns den rena godheten som uppnåtts av självförverkligade själar. Så för andra som befinner sig under inflytande av den materiella naturens tre kvaliteter, anses godheten vara närmast en dröm, ett ideal som är mycket svårt att förstå på grund av de villkor som kvaliteterna fastställer.

Nu ska vi jämföra naturens tre kvaliteter med de tre grundfärgerna:

 • Gul - godhet
 • Röd - lidelse
 • Blå - okunnighet

När dessa färger blandas skapas miljoner olika färger, och på samma vis är det när den materiella naturens kvaliteter blandas - då bildas miljontals olika karaktärer, sätt att tala, sova, koppla av, arbeta, osv.

Dessutom finns yttre faktorer som påverkar den levande varelsen mot en förutbestämd kvalitet av den materiella naturen, till exempel:

 • Ett vackert landskap inspirerar godheten.
 • En sinnlig film eggar vår lust (lidelse)
 • Varje framställning av grymhet och exploatering skapar okunnighet.

Kvaliteternas inflytande finns också i den mat vi äter, till exempel:

 • Föda som består av frukt och spannmål skapar entusiasm och klarhet i medvetandet hos den som äter (sattva).
 • Stark peppar, jäst mat, industrilagad mat och vitt socker skapar lidelse hos den som äter (raja).
 • Kött, fisk och ägg skapar aggressivitet och en oförmåga att uppskatta högre värden (tama).

Den här principen kan alltså tillämpas på alla verksamhets- och undervisningsområden. Med andra ord, inget av det vi ser är tillfälligt eller oväsentligt; vi påverkas av kvaliteterna utifrån de handlingar vi tidigare utfört. Denna princip kallas i vedaskrifterna för "karma", lagen om verkan och återverkan. Därför, käre läsare, motsvarar den aktuella situationen i vårt samhälle, en återspegling av de villkor som finns i den materiella naturens kvaliteter, en situation som behärskar alla, alltifrån skomakaren till presidenten.

De militära ledarna begär att man spenderar miljoner på deras krigsutgifter, och medieindustrin lyckas få tillstånd, genom hemliga överläggningar med politiker, för att utsätta folk för element av lidelse och okunnighet i ändlösa variationer. Godheten lyser med sin frånvaro i såväl medier som utbildning. Pengar beskrivs som det viktigaste i den här världen, och man vet mycket väl att de rikaste och mäktigaste människorna ofta köper lagen för att ostraffat kunna fortsätta sina kriminella aktiviteter. Och när den enkla människan märker detta, känner hon sig berättigad att bli en tjuv och rånare på samma vis. Icke desto mindre måste vi fästa vår uppmärksamhet på det som händer i vårt eget hem. Det är absolut nödvändigt att vi svarar på denna fråga: Vad hjälper det oss att beklaga oss över hur världen ser ut, om det förhåller sig på ungefär samma vis eller värre i vårt eget hem?

Situationen i vårt hem har vi i våra händer. Freden som så många längtar efter, kommer inte av sig själv. Först måste vi analysera allt som händer hemma hos oss själva och göra allt som står i vår makt för att eliminera inflytande av lidelse och okunnighet. Det är också mycket viktigt att ha ett andligt mål, något som sporrar oss att bli förträffliga människor, och att vi tänker på att detta liv motsvarar ett av många som vi haft och att vi bör använda det för att lära och förstå vår relation till den ofantliga sanningen.

Något av det man främst bör fokusera på gäller om vår föda. Som Tolstoy sa: "Så länge det finns slakthus kommer det att finnas slagfält." Därför, så länge det finns kött på våra bord, kommer våra hem alltmer att bli slagfält, och vi kan alltså dra slutsatsen att man i denna värld lider mer i hemmen än på slagfälten. Dessutom måste vi kontrollera ursprunget hos de produkter vi äter. Det rekommenderas att vi använder naturliga ingredienser, mat som tillagas hemma, och att vi äter tillsammans med familjen. Vedaskrifterna rekommenderar att man offrar all mat innan man äter för att rena den från de orenheter som möjligen finns där, genom en process som kallas jñana (förklaras i VV nr 35, "Att offra maten").

Helt logiskt sett måste vi undvika påverkan från bedövningsmedel av olika slag, eftersom alkohol och droger är en garanti för okunnighet i hemmet. Andra rekommendationer är att kontrollera sådant som läses, filmer och multimedia som får uppmärksamhet i hemmet. Videospel med konstant dödande kommer till exempel inte att bidra till älskvärda och lydiga barn. Det innebär utan tvekan en kamp att ha ett fridfullt hem, det är fullkomligt påtagligt.

Det är viktigt att vi kommer överens och att vi alla tillsammans hjälps åt, för vi får inte glömma att lidelsens och okunnighetens starka rötter redan finns inom oss; det är de villkor som följer oss alltsedan födelsen, ja till och med sedan vår tidigare födelse. Därför är det en stor kamp vi har att kämpa. Det är en stor uppgift av övervinnelse för att bli vår egen lyckas smed, för att smida vår goda framtid. För om vi lyckas uppnå att godheten dominerar oss, kommer hårda ord och förbannelser, hot och psykologisk krigsföring upphöra att existera i våra hem. Ett hem i ett tillstånd av godhet har en gynnsam atmosfär för sökandet av ett högre medvetande. Familjen blir en skola för att lära sig älska och för att söka den sanna gemensamma målsättningen; en målsättning som vi delar med hela världen och därmed med vår familj.

Den vediska visdomen analyserar, in i minsta detalj, problematiken i varje enskild omständighet. Målet med människolivet är att vi ska lära känna vår eviga funktion och uppfylla våra skyldigheter och vårt ansvar i denna storslagna skapelse, i denna vår mänskliga kropp under vår nuvarande existens.

Ta tillvara denna möjlighet att kunna uppnå fred, och låt dig inte nedslås om detta sökande visar sig vara svårt. Det du måste göra är att komma i kontakt med personer som har en andlig mognad, personer som handlar i godhetens kvalitet, som är generösa, strålande, som offrar sig för andras väl, som kontrollerar sin lust och inte ljuger. Så som det heter: "Visa mig vem du umgås med, så ska jag säga vem du är."

Försök att vara den främste att bidra med fred i ditt hem. Var sträng mot dig själv och barmhärtig mot andra, och utanför hemmet bör du söka sällskap och inspiration hos dem som är sanna budbärare av fred och andlig kärlek. Andliga retreater på veckosluten eller även en semester är en bra rekommendation för att godheten ska växa i vårt hjärta. Och en grundläggande hjälp som vedaskrifterna bjuder oss är de heliga mantrana; ljuden som, när man sjunger dem med uppriktig längtan, kan sätta oss i förbindelse med den rena godhetens sfär. Om du inte känner mantrana, kan du av hjärtat be till Gud.

om namo bhagavate vasudeva ya.

"Jag frambär mina vördnadsbetygelser till den högsta sanningen som stiger ned som Vasudevas son, Bhagavan, Sri Krishna."

om shanti om shanti om

"Det finns ingen fred om man inte respekterar sanningen."


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare