Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Medvetande även om det smärtar


MEDVETANDE - ÄVEN OM DET SMÄRTAR

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Vi måste bli aktivister för det goda. Det finns så mycket skräp, så mycket grymheter som måste upphöra. Den moderna människan har blivit okänslig; bedövad av berusningsmedel och konsumtion föredrar människan det onda, så att hon till och med glömmer sitt eget bästa och blir direkt eller indirekt ansvarig för det korrupta samhället. Vi måste förändra, och vi måste börja med oss själva, för det är nästan omöjligt att förändra andra. En människa - eller hela världen - skulle förändras, om vi hade förmågan att inspirera dem genom vårt eget föredöme. Den moderna "civiliserade" människan är ett skämt.

Nu krävs att vi blir MEDVETNA även om det smärtar.
Förändringen är nödvändig, för hur skulle det annars finnas något hopp? Själva planeten är i fara. AIDS och andra sjukdomar som definitivt är orsakade av vårt felaktiga leverne - särskilt dödandet av oskyldiga djur och oansvarigt sex - tvingar oss till förändring. För att inte tala om människans värdighet; när hon blivit en teve-robot känner hon inte längre något för någon.

SAMVETET måste vakna, även om det smärtar.
Vi är trötta på tomma löften och offentliga lögner. Inte heller önskar vi mer våld från de okunniga och grymma "befriarna", som, precis som angriparna, endast försöker segra och fylla sina fickor. Må revolutionärerna förenas i kampanjen för SAMVETE och MEDVETANDE.

Med hjälp från var och en kommer vi att göra framsteg. Låt oss erövra terräng här i denna galna värld, själ för själ, samvete för samvete. Låt oss gå i god för sanningen. Låt oss respektera allas tro så länge de inte gör andra illa. Sanningen är kärlek, och man måste skapa mer kärlek; kärlek till Gud och till hela Hans skapelse; kärlek och tacksamhet till Moder Jord; kärlek till djuren; medlidande mot de försvarslösa och godhet mot alla. Det krävs bara att vi blir MEDVETNA, vilket förvisso inte ens är smärtsamt längre.

Om du betecknar dig som punk, alternativ, tillhörande den undre världen, salsadansare, new agare, rockare, mörk, självständig, vegetarian, katolik, vacker, hippie, en bra människa, etc., men inte gör någonting för mänskligheten, nåväl, då gratulerar vi till din goda smak, och ber dig nu att fortsätta läsa detta vårt

MANIFEST FÖR SAMLINGEN FÖR "MEDVETANDE ÄVEN OM DET SMÄRTAR" - EN RÖRELSE FÖR NATUREN

1. Vi försöker väcka medvetandet och förena alla medvetna.

2. Vi vill i praktiken omsätta vårt förslag och vår protest.

3. Vi förklarar att vi är för varje koncept som hjälper till att väcka samvete och medvetande, och som är synonymt med rättvisa och frihet.

4. Vi vet att det endast är genom träffar och diskussioner, där man utbyter erfarenheter och idéer, som man kan skapa en stark och progressiv rörelse.

5. Vi är övertygade om att endast fritt deltagande och konstant arbete är motorn i denna rörelse. Först måste man vara övertygad om behovet av en förändring, och sedan inspirera andra att ändra sig, genom att vara ett föredöme. Endast på detta sätt kan en rörelse växa. Be inte andra göra någonting som de själva inte vare sig praktiserar eller är övertygade om.

6. Rörelsen ber oss lämna alla själviska intressen. Samvete är att tjäna andra, och man måste offra något av sitt eget för andras väl, för det är många människor som lider här i världen. Var och en har makten att förändra, och det mest önskvärda är att alla blir medvetna och lär genom sitt eget föredöme.

7. Människans skyldighet att söka sanningen och praktisera den.

8. Den brutala blodsutgjutelsen av miljarder av djur - för såväl konsumtion som sport, vetenskapliga experiment, kosmetik och fåfänga - är ett övergrepp mot medvetandets utveckling.

9. Ingen människa har rätt att förstöra naturen, miljön eller jorden som vi bor på. Man bör omedelbart vidta åtgärder för att minska den industriella kapplöpningen i konsumtionssamhället, vilken försätter de mänskliga framstegen i fara och förstör de grundläggande beståndsdelarna för kommande generationers överlevnad.

10. Människan har en inneboende frihet, genom vilken hon skilja mellan gott och ont, med den odiskutabla avsikten att välja bort det onda, odla det goda och kämpa för en bättre värld.

11. Det är till stor nytta för varje människa att dagligen ägna några timmar av sin värdefulla tid till att studera och diskutera filosofiska ämnen, tillståndet i landet och världen, och söka alternativa lösningar och program för att omsätta i verkligheten. Glöm aldrig att vi måste vara en del av lösningen genom att tala och handla.

12. Vi tror på ett liv i enkelhet med ett upphöjt tänkande. Varje människa måste vara redo att offra en del av sin energi och lägga den på att tjäna andra i olika sociala sammanhang, som hjälp på sjukhus, att distribuera mat till människor som inte har något, utbildning, etc. För detta krävs många människor som dessutom är medvetna.

13. Alla människor som har viss kunskap, rikedom eller någon annan särskild resurs, borde vara medvetna om sitt personliga uppträdande, och vara redo att använda sina förmåner och förmågor för att tjäna dem som inte är lika lyckligt lottade.

14. Barmhärtigheten, renheten, ärligheten och självtukten är grundpelarna för att bygga ett fritt, sunt och rättvist samhälle. En medveten person borde meditera mycket på denna sanning och försöka omsätta den i sitt dagliga liv.

15. Det finns ingen skillnad på hudfärg, ras och kön på ett andligt plan. En medveten person bör inte göra skillnad på människor. Stöd inte någon typ av uppdelning, vare sig det gäller elit, sekt, klass, makt eller rikedom.

16. Det är hälsosamt och lärorikt att vara självkritisk. Detta är ett gott tecken på framsteg och är en ständig rannsakan och bedömning som hjälper oss att fatta medvetna och intelligenta beslut. Likaså bör vi lyssna på filosofer och tänkare och vismän från förr, som även de var medvetna.

17. När det någon gång finns extra pengar, bör de investeras i medvetna aktiviteter eller för att skapa medvetande, genom att köpa böcker, distribuera mat, göra flygblad om medvetande, affischer, etc.

18. Låt oss göra medveten musik, konst, teater, litteratur, etc. Alla former av musik och medvetna tankar accepteras.

19. Medvetande är en rörelse för att skapa mer medvetande, och därför identifierar sig många människor med den och vill ansluta sig. Naturligtvis är vi intresserade av att de ansluter sig. På vilket sätt medvetandet än visar sig, så är det värdefullt.

20. Felriktat våld leder bara till problem.

21. Det är ett övergrepp mot medvetandets utveckling att en människa utnyttjas av en annan; och än värre, kvinnan av mannen, vilket är allra vanligast. Såväl män som kvinnor har samma skyldigheter och samma rättigheter och borde behandlas lika.

22. Tro inte på det som vi ser enbart med våra ögon, utan på det som vi förstår med logik och förnuft när dessa båda är medvetna. Acceptera inte fogligt någonting genom andras påverkan, utan genom en egen övertygelse som stöds av förnuft och logik.

23. Bojkott och aktivism är grundläggande för alla medvetna handlingsprogram. Så bör vi alltså bojkotta allt som skapar omedvetenhet, genom medveten aktivism.

24. Beträffande religion: Som anhängare till Sanningen, anser vi att sann religion handlar om att tjäna andra och kämpa för en bättre värld.

25. Det är ett angrepp på en persons frihet att söka påverka dennes tankar. Därför bör man framföra sina idéer, vi inte tvinga dem på folk, för att inte begå detta fruktansvärda fel. Då är det bättre att utveckla medvetandet, och på så sätt kommer andra helt naturligt att inspireras i sina handlingar och hålla sig till dem som pratar mindre och handlar mer.

26. Beträffande utbildning: När man inte känner till eller känns vid sina skyldigheter eller rättigheter som människa, lever man i okunnighet. Fullgör vi våra skyldigheter, garanteras vi våra rättigheter, annars har vi ingen rätt att klaga. Varje människas skyldighet är att bli medveten.

27. Anarki är ett bra alternativ, men först måste man ha ett gott samvete och medvetande. Hur kan det finnas anarki utan att det finns medvetande? Det är först när vi alla blir medvetna om våra egna handlingar, endast då, som lagarna omedelbart kommer att vara onödiga, och ingen människa kommer i något ögonblick att exploatera en annan.

28. Rörelsen förklarar att vi är för självbestämmande hos parallella medvetna grupper, att vi beundrar idéer hos andra grupper, och särskilt om de riktar in sig på att hjälpa andra.

29. Var och en bör vara medveten om vad man gör och säger, att vara sig själv utan att lägga sig till med något eller att låtsas. Man ska inte identifiera sig med något yttre; om det hjälper ens medvetande är det bra, men tvinga det inte på andra.

30. Till sist bör det som tidigare sagts, allvarligt studeras och analyseras av alla, framförallt av de unga som är inblandade i kulturella rörelser, studenter, konstnärer, musiker, aktivister, lärare och alla över lag. Rörelsen är öppen för offentliga eller privata diskussioner och samtal. I arbetet för att skapa medvetande behövs mycket stöd, därför ber vi revolutionärer att förenas i kampanjen för samvete och medvetande, genom att komma med egna förslag och ge uttryck för sina idéer i alla medier.

Fördjupa denna kunskap och skapa Medvetande Även Om Det Smärtar.

Jag ber dig vänligen att läsa detta igen och föra det vidare till andra. På så sätt hjälper du vår kampanj för medvetandegörande. Vi lyssnar gärna till åsikter, idéer, förslag, kritik, frågor, etc. Vi ber dig bara att först mycket noga studera alla våra punkter; omsätt dem i praktiken och/eller föreslå något bättre. Vi vill inte göra anspråk på ursprunget till eller ägandet av dessa idéer eller något arbete från gruppen av medvetande. Dessa idéer har alltid funnits. Newton uppfann inte gravitationskraften, han bara gav den ett namn.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare