Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Maha Prasadam


MAHA PRASADAM - Mat som offrats till Gud

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Maha Prasadam är den mat som offrats till Krishna (Gud) på altaret. Maha Prasadam renar den som äter den, för mat som är offrad är transcendental och har ett mycket speciellt inflytande på medvetandet. När man bara äter det som har offrats till Herren, minskar de materiella begären markant och man renas från fel som man begått i det förflutna.

I Indien finns en underbar tradition när det gäller Maha Prasadam, och sedvänjorna mycket speciella för detta. Maha Prasadam kommer från olika tempel och delas ut över hela landet. Så vemhelst som får Maha Prasadam från templet Radha Govindaji eller Radha Damodar eller Radha Madan Mohan eller Sri Jagannath swami, Subhadra, Balaram från Puri, tar detta som en förtjusande händelse. Maha Prasadam ger föda också åt en del av befolkningen som lever nära de stora templen.

Seden att distribuera Prasadam innebär att också bjuda in andra att ta del av nåden. I den vediska kulturen var det så att en gift man, innan han satte sig ner för att äta, borde gå ut på gatan utanför sitt hus och säga: Prasadam är klar, om här finns någon hungrig, så varsågod och stig på. På samma vis är det sätt på vilket man tar emot Maha Prasadam, något mycket religiöst; handens ställning, att vidröra den vid huvudet, utgör en ritual full av kärlek och tacksamhet.

Maha Prasadam förvandlar människor till medlidsamma personer; personer som generöst önskar ge av denna nåd som de fått ta emot från Herren. Med andra ord förvandlar Maha Prasadam människors medvetande till ett ädelt medvetande. Maha Prasadam är den Högste Herrens nåd; nåd från den Herre som uppehåller alla levande varelser och som har skapat naturen, dess frukter, blommor grönsaker och säd; den Herre som har gett oss förmågan att känna, tänka och önska, att be, tacka och känna medlidande med andra. Han är allas skapare och förtjänar att dyrkas av alla. Maha Prasadam är processen att offra det vi äter till Gud.

För att laga till Maha Prasadam, bör man ha ett ordentligt rent kök och man får inte provsmaka maten innan den lagts på Herrens tallrik och burits till altaret för att offras. Maha Prasadam besmittas inte och det allra största i förståelsen av Maha Prasadam är att man också kan tillaga den hemma. Det är inte bara i templen som det finns Prasadam, utan om du har ett altare hemma och önskan att offra maten till Herren, då kan du göra så att din mat blir till offrad mat Prasadam.

Innan man med stor tacksamhet äter Maha Prasadam, bör man be följande bön:

Denna okunnighetens kropp
Snärjer oss i våra sinnen
Och kastar oss ut i känslornas ocean;
Där är tungan en fara för oss
Omättlig och envis som den är
Och mycket krävs för att övervinna den.
Men den mycket gode Krishna
Hjälper oss besegra den
När Han ger oss att smaka
Sin egen Prasadam
Denna rika föda
Och att hylla Radha Krishna
Och med stor kärlek utbrista
Jay Caitanya Nityananda

Maha Prasadam och distributionen av den, är de hängivnas glädje, liksom glädjen hos Krishnas alla vänner. På festerna varje vecka i templen, delar man ut Maha Prasadam åt alla som deltar. I den vediska traditionen när det gäller Maha Prasadam, har man etablerat att man tar emot denna nåd från Gudsgestalten, och man ger också en donation till templet för att de ska kunna fortsätta distribuera Maha Prasadam.

Maha betyder stor, och Prasadam betyder nåd. Tänker man på denna innebörd, visar oss den vediska visdomen att Maha Prasadam inte enbart kommer i form av mat. Maha Prasadam är även de girlanger som offrats på altaret eller kläder som använts av Gudsgestalten eller till och med när man kan höra den nådefulla instruktionen från Krishnas (Guds) representant, den andlige mästaren, i form av de lektioner som han ger. Maha Prasadam är allt det som är heligt, det som renar oss, det som förenar oss med de högre andliga dimensionerna.

För alla som är särskilt intresserade av erfarenheten av Maha Prasadam, erbjuder Vrindafamiljen alla medborgare tempel runtom i världen, som till exempel Sri Sri Guru Gouranga Radha Vrajesvara i Colombia, Sri Sri Guru Gouranga Radha Gopinatha i Ecuador, Sri Sri Guru Gouranga Radha Damodar i Peru, Sri Sri Guru Gouranga Radha Govindaji i Chile y Sri Sri Guru Gouranga Madan Mohan i Argentina, Jagannatha Swami, Subadra y Balaram i Medellim, liksom de olika gestalterna av Caitanya Mahaprabhu på många olika platser i Europa, Sydamerika, USA och Indien. Av nåd delar de alla med sig av en andlig hjälp som är mycket stor till människor överallt. Det är en ovärderlig hjälp, särskilt om vi tänker på att de flesta människor saknar ett högre medvetande och äter utan att tacka någon, och vad värre är, vanligtvis äter döda, döda med starka kryddor, döda utan kryddor, men alltid döda; okunniga om de reaktioner de kan komma att lida av för dessa handlingar.

Därför är vi intresserade av att dela ut den största mängd Maha Prasadam som bara är möjligt, för detta kommer att rena medvetandet hos hela befolkningen. När människor börjar att tacka för Maha Prasadam och ta emot den på ett korrekt sätt, med ett attityd att vilja samarbeta, att vilja hjälpa till med de transcendentala aktiviteterna, kommer det karmiska ödet över hela kontinenten utan tvivel att ändras, och människor kommer att ha förmågan att laga och offra mat, och med glädje också kunna ta emot den största gåvan i denna tidsålder: maha-mantrat, som kom hit genom Sri Caitanya Mahaprabhu. Även när man offrar maten på altaret bör man alltid sjunga detta maha-mantra:

hare krishna hare krisna
krishna krishna hare hare
hare rama hare rama
rama rama hare hare

På detta sätt bör vi offra till Herren allt som Han ger oss genom Sin gudomliga nåd, och på så sätt rena vårt medvetande. Vi inbjuder hela världen att ta emot Maha Prasadam och att delta i distributionen. Du kan kontakta Herren Krishnas hängivna för mer detaljerad information om hur du kan tillaga Maha Prasadam i ditt hem och hur man kan få denna nåd från templet i det land där du bor, för att allt, ditt hjärta och din familj, må renas genom att acceptera resterna från den Högste Herrens nåd.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare