Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Mahamantra-meditation


MEDITATION PÅ MAHA-MANTRAT

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Ordet mantra kommer från två stavelser på det gamla språket sanskrit: man, som betyder sinne, och tra, som betyder befria. Med andra ord är mantrat en ljudvibration som hjälper vårt sinne att befrias från påverkan och ängslan från det materiella. Mantrat är ett hjälpmedel för att fästa sinnet, lugna det och sända vågor av frid och harmoni. Maha betyder stor. Mantrana är vanligtvis utdrag ur heliga texter som Veda, Upanishaderna och Puranorna. Alla mantran och alla processer för självförverkligande sammanfattas i maha-mantrat Hare Krishna. Dessutom etablerade Herren Caitanya detta mantra, sjungandet av Herrens Heliga Namn, som den process som rekommenderas för självförverkligande i denna tidsålder.

Den transcendentala vibration som etableras genom sjungandet av Hare Krishna-mantrat, är den sublima metoden för att återuppväcka vårt ursprungliga medvetande. Sjungandet är ett rop på Herren och Hans andliga Energi, för att Han ska skydda den betingade själen. Ordet Hare, vänder sig till Herrens andliga Energi. Och orden Krishna och Rama vänder sig till Herren själv. Namnet Krishna betyder "Den Högst Attraktive" och Rama betyder "Det Högsta Behaget". Därför betyder Hare Krishna-mantrat:

"Oh, min allra högst attraktive Herre, källan till allt behag!
Oh, Herrens andliga Energi, var så vänlig och
engagera mig i Din hängivna tjänst!"

Sjungandet av det Heliga Namnet, maha-mantrat Hare Krishna, kan ske på två sätt: individuellt, som kan vara i tystnad, mumlande eller med hög röst, och kollektivt tillsammans med andra, och det kan ibland ackompanjeras med musikinstrument. Vid personlig meditation, rekommenderas att man sjunger maha-mantrat på Japa, ett radband med 108 kulor som är gjort speciellt för detta ändamål. För varje kula repeteras hela Hare Krishna-mantrat.

Maha-mantrat bör uttalas mycket omsorgsfullt och så som det skrivs. Man bör repetera mantrat om och om igen. Låt ditt sinne bada i den renande vibrationen som kommer ur maha-mantrat. Dessutom har maha-mantrat en annan fördel: Du kan använda det varsomhelst och när som helst; när du åker buss eller flyg. Herren Caitanya har gett oss Maha-mantrat. Han har rekommenderat det för de vanliga fallna själarna och Han har gett det till alla, vare sig de är kvalificerade eller ej. Det enda villkoret för att sjunga det är att ha tro. Har du bara fem minuter eller om du är ledsen eller uttråkad - börja repetera mantrat med hög röst, eller mentalt om nödvändigt, och du kommer omedelbart att avlägsna dig från det världsliga bullret och dina tankar blir klarare.

Att sjunga Herrens Heliga Namn är inte bara en handling i tro och hopp, utan en vetenskaplig handling för att komma i kontakt med, och automatiskt knytas till, det Absoluta Väsendet. Det är genom denna kontakt som man renas; det är inte enbart en fråga om tro. När det finns en kontakt mellan två väsen, har det högre väsendet alltid ett inflytande på det lägre, och genom denna kontakt tillägnar sig det lägre väsendet, och tar på sig, det högre väsendets egenskaper. Det betyder att när vi sjunger Herrens Heliga Namn, tillägnar vi oss, genom denna kontakt, den Absoluta Sanningens egenskaper, och dessa egenskaper är rena. Med andra ord, att sjunga Guds Heliga Namn betyder att komma samman direkt med Honom. Och när man kommer samman med Gud, förvärvar man Gudomliga egenskaper; och när man är fullkomligt ren, blir man en Herrens förbundne. Sjungandet av Hare Krishn-mantrat ger framförallt följande effekter:

1. Det renar hjärtat.
2. Det släcker den materiella existensens eld genom att förvandla det materiella medvetandet till ett andligt medvetande.
3. Det låter oss smaka den högsta nektarn för varje steg.
4. Det förunnar Prema, gudomlig kärlek.

Eftersom vi är levande själar av andlig natur, är vi i princip varelser som är medvetna om Gud, men på grund av vår kontakt med den materiella naturen sedan urminnes tider, är vårt medvetande förvanskat av den materiella atmosfären. Det är Maya, illusionen, som dominerar den materiella atmosfär som finns i den värld där vi för närvarande handlar. Maya betyder, "det som inte är" . Och vari består då denna illusion? Jo, den består i att vi alla försöker vara herrar över den materiella världen, medan vi i själva verket befinner oss i käftarna på dess många lagar. Om en tjänare försöker att på konstgjord väg imitera den mäktige herren, kallas detta för illusion. Vi försöker exploatera den materiella naturens resurser, men för varje gång trasslar vi faktiskt in oss mer och mer i dess sammansatthet. Därför, fastän vi kämpar hårt för att övervinna naturen, har vi inte desto mindre blivit beroende av henne. Denna bedrägliga materiella kamp kan omedelbart hejdas, om vi återuppväcker vårt eviga Krishnamedvetande. Att sjunga Hare Krishna är den transcendentala processen för att återuppväcka detta ursprungliga och rena medvetande. Genom att sjunga denna befriande vibration, kan vi rena våra hjärtan från misstro.

Sjungandet av Hare Krishna-mantrat härrör ur ett andligt plan, och därför är denna ljudvibration överlägsen alla medvetandets undre skikt, det vill säga det sensuella, det mentala och det intellektuella. Följaktligen är det inte nödvändigt att förstå mantrats språk, och inte heller behövs någon mental spekulation eller någon intellektuell anpassning för att sjunga detta Maha-mantra. Det sker automatiskt, eftersom det kommer från det andliga planet, och därför kan vemsomhelst delta i sjungandet utan att det först krävs någon kvalitet.

Detta praktiserande, som är en utvidgning av att repetera maha-mantrat, innefattar mycket: den känsla man delar, vilken karakteriserar det gemensamma sjungandet, höjer medvetandenivån hos dem som deltar och stimulerar formandet av starka andliga band i församlingen. Såväl individer som grupper gynnas av sjungandet, eftersom det upphöjer sinnet till hängivenhetens nivå så att det förbereds för meditation.

Att sjunga några ögonblick innan man reciterar maha-mantrat på ett meditativt sätt, är en enkel och effektiv metod för att kanalisera negativ överskottsenergi i rätt riktning, för alla sånger är expansioner av maha-mantrat. Många människor känner det i början knepigt eller obekvämt att börja utöva sitt sjungande. Men snart finner sig människor, från de mest skilda miljöer och olika attityder, underbart förändrade av denna erfarenhet; detta eftersom det är något som kräver en mycket liten ansträngning men ger desto mer i utbyte. Det krävs varken att man är en stor sångare eller meditationsmästare för att erfara värmen och kärleken som härrör från att sjunga enkla fraser av hängiven karaktär.

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare