Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Om abort...


DEN STÖRSTE MAGIKERN

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Egentligen är vi omgivna av magi. Vi vet inte hur det är möjligt att de ting som vi ser blev till. Mellan himmel och jord finns det mycket som vi inte vet och som vi inte förstår på grund av att våra sinnen inte är fullkomliga. Det är denna ofullkomlighet som magikerna, eller trollkarlarna, använder för att göra sina trollkonster. Det är emellertid konster som alltid ter sig glanslös i jämförelse med den Störste Magikern: Krishna (Gud). Han är så fullkomlig och absolut att Han inte har minsta svårighet att manifestera sin magi för det oändliga. För att ge ett exempel, låt oss analysera denna underbara planet, Moder Jord, som ligger i sin bana.

Hur ser jordens yta ut? En stor del av den består av vatten! Och dessutom är jorden rund! Försök att göra en rund boll av vatten, och gör så att den flyter! Vem kan upprepa en sådan sak? Tja, det måste vara någon som den Högste Herren utrustat med mycket makt, och denne någon är Herren Brahma. Allt som du ser i den materiella skapelsen är skapat av Herren Brahma (skaparen), men Herren Brahma kommer från Herren Vishnu, som är den som besitter den högsta magin av alla. Han befinner sig i hjärtat hos var och en av oss och är alla varelsers välönskare, och han söker att hjälpa oss på vår väg för att nå Gud, Sri Krishna.

Denne störste Magiker har kommit till denna värld genom sin goda vilja i många olika inkarnationer: Som ett litet barn lyfte den Störste Magikern själv, Krishna, Govardhan-berget, och Han kom som Vamanadeva och räckte hela världen på tre steg, och som Ramachandra byggde Han en stor bro över havet. I sina olika manifestationer visar den Störste Magikern att Han känner det förgångna, nuet och framtiden. Han talar alla levande varelsers språk och känner vårt uppsåt. När vi söker Honom, sänder Han oss den andlige mästaren som kommer för att rädda oss från mörkret och vår osäkerhets dunkel. Eftersom Herren är allsmäktig och närvarande överallt, visar Han att ingenting är omöjligt för Honom.

Den Störste Magikern är Gudomens Högsta Personlighet, Sri Krishna, och Han är nära oss och samtidigt långt bort. Han är överallt och ingenstans. Han kan motsäga Sig själv och ändå ha rätt. Detta är Guds makt, och endast genom kärleken kan du förstå det. Som Krishna själv säger i Bhagavad Gita (18.55) Man kan förstå Mig som Jag är, som Gudomens Högsta Personlighet, endast genom hängiven tjänst. Och när man är fullt medveten om Mig genom sådan hängivenhet, kan man träda in i Guds rike.

Vi är alla del av Hans gudomliga plan, och vi är en av Hans otroliga bevis på magi. Tänk dig! En evig själ i en kropp av kött och blod som växer från baby till vuxen, förökar sig, och sedan till slut försvinner Detta är något som Krishna har gjort i syfte att låta oss komma till Honom, komma till Hans gudomliga boning och att omfamnas av hans hjärta. För Han älskar alla som Han har skapat, och till var och en av oss har han gett en egen individualitet, liksom Han själv är en individ.

Krishna, den Högsta individen, skapade oss var och en med egen fri vilja. Denna fria vilja gör oss definitivt till unika varelser och väldigt speciella för Krishna. Kärleken är inte kollektiv. Kärlek är något man uppskattar och den känns personlig och stark i hjärtat, och denna kärlek är det största som finns. Denna kärlek låter en vanlig människa bli en vacker och extraordinär person. I kärleken finns det ingen tävlan, för Krishna har den största kärleken, och den som älskar Krishna utvecklar universell kärlek. Du kan alltså uppnå det du besluter dig för i ditt hjärta, för där hjärtat bestämmer, där bestämmer inte längre förnuftet. Vi måste säga: Det är inte jag som är njutaren; jag är inte centrum i universum. Jag ska tillfredsställa Krishnas sinnen genom att lovsjunga Hans Heliga Namn och försöka hjälpa alla själar i smärta och nöd, så att de kan upptäcka hemligheten i kärleken till den Störste Magikern och göra livet lyckosamt och framgångsrikt.

Gör dig av med alla dina sorger med dessa magiska ord:

hare krishna hare krishna
krishna krishna hare hare
hare rama hare rama
rama rama hare hare

...och bli lycklig!


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindainstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare