Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Kvinnan som hemmets överhuvud

Kvinnan som hemmets överhuvud

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Modern, eller kvinnan, fyller en mycket viktig funktion som det förklaras i den vediska litteraturen, och det sträcker sig längre än till att diska tallrikar och kastruller och att utnyttjas sexuellt. Den vediska kulturen undervisar om kvinnans sanna värde som hemmets överhuvud och som representant för andlighet, moderlighet och lyckans gudinna.

I vårt samhälle föraktas kvinnan emellertid ofta av männen okunniga, skurkaktiga och skamliga män som, ifall de vore medvetna om att de faktiskt kommit till den här världen genom en kvinna, skulle gräma sig över de fel de begått. Enligt den information som vedaskrifterna ger, kan en man som utnyttjar kvinnor födas tusentals gånger som djur eller som spöke innan de igen kommer att få en mänsklig kropp.

Genom andlig kunskap kan kvinnan ägna hela sin energi åt att tjäna den Högste Herren. I annat fall, om den inte kanaliseras väl, förvandlas denna starka kraft som hon har till Maya Devi, eller materiell energi som är expert på att hindra den grundläggande processen i livet, på vägen mot Gud.

Utan Gud är ödet otrevligt för både man och kvinna. Fastnaglade vid teven därhemma lär man sig ondska och frustration där kvinnan känner sig utnyttjad av mannen och mannen av kvinnan. Eftersom båda bekämpar varandra för det materiella, kommer en fientlig relation att utvecklas i hemmet och äktenskapet blir inte långvarigt.

Den vediska visdomen ger oss nyttig information för ett harmoniskt hem. Först måste det i hemmet finnas ett altare, vilket ska vara hemmets centrum, men heliga bilder och med fotografier av den andlige mästaren som inspirerar hela familjen att fortsätta framåt med Gud i centrum.

För att det ska bli ett harmoniskt hem, måste kvinnan bli en utmärkt ledare, och därför bör kvinnan tränas i att kunna skapa ett harmoniskt hem innan hon ingår äktenskap. Det rekommenderas att hon levt i ett ashram (tempel) där toleransen gynnas och man lär sig leva i harmoni med andra som bor där. På detta sätt kommer hon att kunna göra sitt hem till ett annat tempel.

Hemmet borde vara en plats där alla medlemmar anstränger för sig att tjäna Gud på ett sådant sätt att man kan övervinna de främsta problemen i hemmet, såsom missförstådd frihet och tävlan. Om kvinnan tar hand om mannen, ber för honom och bryr sig om, skapar hon en så ömsint och fin atmosfär att all aggression som hennes man får ta emot där utanför, hejdas då han ser henne så hängiven. I det vediska äktenskapet gör kvinnan denna tjänst med stor glädje och hon känner sig lycklig över att ta hand om hemmet. Detta är mycket fjärran det vi ser nuförtiden där kvinnan, för att kunna njuta av diskotek och krogliv, förmår sig till att göra abort för att bli ännu friare.

För att motverka farorna i ett liv utan andligt medvetande, rekommenderas kvinnorna som hemmets överhuvud, att inte lämna sina barn framför teven och inte tillåta filmer eller våldsamma karikatyrer fostra barnen. Mödrarna bör ha kontakt med Vishnu Priya Ashram (tempel för kvinnor) för att kunna fostra sina barn så de blir Gudsmedvetna.

I den vediska litteraturen sägs att kvinnan måste vara mycket tacksam till Gud för att Han gett henne en mycket bra livskamrat, och på samma sätt måste mannen vara tacksam om han fått en mycket bra hustru. Kvinnan har en natur som dras till skönhet, renhet, kreativitet, god organisation, måttlighet, uppoffring och kärleksfull behandling inom hemmet.

Den vediska visdomen lär oss att inte fly hemmets problem. Familjen finns för att rena sig och göra framsteg. Vi måste ta vår tillflykt till den vediska visdomen som instruerar oss om hur man kan rätta till fel som man begått. Mannen och kvinnan är inte tillsammans för att tävla. Om det finns fel i hemmet, bör de tala med en person som är andligt långt framskriden för att denne ska hjälpa dem i deras situation. Om det finns fel måste det finnas förlåtelse, för om det inte finns förlåtelse, finns ingen kärlek. På samma sätt är det om din partner skulle vara otrogen mot dig, får du ett erbjudande om att bli en sannyasi (en som försakar det materiella livet) och ägna dig åt andligt liv.

Ifall man blivit en Gudshängiven, har man befriats från alla karmiska återverkningar. Krishnamedvetande, eller Gudsmedvetande, är en befrielse från karma. Det är otroligt hur man, genom att komma i kontakt med Herrens hängivna, till och med fast man fötts till ett mindre angenämt liv, kan få nåden att komma till Indien på pilgrimsresa eller resa från by till by och predika och bära fram budskapet om den universella kärleken.

Tack vare Srila Prabhupada har vi lärt oss hur man grundar grihastha ashram (äktenskap), hur man sätter Gud i centrum i livet och hur man älskar sin nästa som sig själv. Vi tackar Srila Prabhupada för att han gett oss ett liv med värdighet.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindainstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare