Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Att kontrollera sinnet


ATT KONTROLLERA SINNET

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Den subtila kroppen, det vill säga sinnet, intelligensen och det falska egot, försätter oss i svåra situationer, och det som orsakar mest problem är sinnet. Varje ögonblick vill sinnet något annat; vad man redan uppnått vill man inte längre ha, och det man inte har längtar man efter. Sinnet plågar oss hela tiden, och att kontrollera det är ett av de viktigaste stegen inom yoga. Det första steget för att kontrollera sinnet är att erkänna makten. Man måste nämligen bli den som tar makten och behärskar sinnet - och detta sinne kommer att protestera. Men det är där som vi måste erkänna att det enda riktiga är att ta makten över sinnet. Det är svårt, men nödvändigt.

Om man lever i en värld av lögner känner man sig inte nöjd, utan man kommer alltid att känna sig bedragen. Att kontrollera sinnet betyder att sysselsätta det med att tjäna Gud. Det är bara på det viset som vi kommer att känna tillfredsställelse, och om vi känner oss tillfredsställda kommer vi att fortsätta att utöva kontroll. Att kontrollera sinnet är ingen lyx, utan något ytterst väsentligt. Man behöver intelligensen för att kontrollera sinnet, och intelligensen behöver minnet för att tillägna sig sinnets förslag i överensstämmelse med tidigare erfarenheter. Minnet vänder sig till det undermedvetna, och när det vänder sig till det undermedvetna för att fatta bra beslut, är det Gud. För det är bara Gud som tillåter oss att minnas och förstå saker; vi är alla beroende av Honom.

När vi accepterar auktoriteten som finns hos guru-sastra-sadhu (läromästaren, skrifterna och helgonen), och om vi har relationer med personer som på samma sätt accepterar denna auktoritet, kan vi vara lyckliga. I annat fall bör vi avvisa de falska auktoriteterna för att acceptera de äkta. Även om det är en smärtsam process, så är det vad det kostar för att göra framsteg. Urskiljningens process grundar sig på gallring, analys och accepterande. Också tvivlet är skapat av Gud, även om det ibland stör oss. Därför är det mycket svårt att kontrollera sinnet, men om vi inte hade denna tillgång på tvivel, skulle vi acceptera vadsomhelst som den Absoluta Sanningen, och vi skulle så komma på avvägar.

Men den stunden kommer också, då vi borde tvivla på tvivlet, den stund då slutligen förnuftet besegras av något äkta, då vi inte längre har eller vill ha något mer. Som det är med äktenskapet Du kanske tvivlar på att gifta dig, men när du hittar någon speciell och bestämmer dig för att ha den personen som livskamrat, då finns det inte längre något tvivel. För om man tvivlar efter att ha gift sig, skulle det bli lite komplicerat. Därför är tvivlet svårt att övervinna, framförallt för dem som bara önskar sig sinnesnjutning och att tjäna sina själviska avsikter. Men Krishna hjälper dem som ärligt söker sanningen att bli fria från tvivel och osäkerhet. I Krishnamedvetandet betyder sjungandet av Guds Heliga Namn att befria sig från tvivel.

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare.

Att vara tillsammans med personer som också är ärliga sökare, att dagligen studera de heliga skrifterna och identifiera sig med uppgiften som auktoriteterna ger en - när man identifierar sig med denna uppgift, kommer man genast under starkt beskydd. Det är nödvändigt att identifiera sig med tjänandet och försöka utföra det perfekt. Om vi gör det som ett offer till Gud, kommer det att vara oss till stor hjälp för att kontrollera sinnet.

Andra processer för att kontrollera sinnet är konstlade. Till exempel förekommer det att man ägnar sig åt sport eller någon konst för att kontrollera sinnet, men egentligen är detta inte tillräckligt, för sinnet kan man bara övervinna genom något som besegrar hjärtat, med någon kärlek. Och denna kärlek borde vara kärleken till Gud, inte den materiella kärleken, för som alltid, så kommer besvikelsen förr eller senare. Så varför inte överlämna hjärtat till Gud och till Hans ljuva budskap genom de transcendentala terapierna? Och den bästa terapin är den kärleksfulla, spontana och hängivna tjänsten. Detta är hemligheten med Bhakti yoga - hängivenhetens yoga.
Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare