Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Att komma till Gud


ATT KOMMA TILL GUD

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


På en konferens en gång, var det en ateist som sa: "Om Gud finns, så bry dig inte om Honom, för Han har skapat så gigantiska universum som under 60 miljoner har varit strålande stjärnor i andra galaxer, och deras ljus har ännu inte nått jorden. Någon som skapat någonting så stort kan inte ha tid att bry sig om era småbagateller." En hängiven som hörde konferensen svarade: "Om det finns någon som är så stor att Han har skapat allt det som du just beskrivit, hur kan du anse det möjligt att Han skulle glömma en enda atom av allt det Han skapat?" Detta leder oss till denna mycket viktiga slutsats: Om människan kunde besegra och förstå Gud, skulle Gud upphöra att vara obegränsad. Å andra sidan, om Gud inte kunde uppenbara Sig för den som uppriktigt söker Honom, skulle Han även då upphöra att vara obegränsad. Detta leder oss i sin tur till denna tanke: Medvetandet är ett fundamentalt redskap, genom vilket vi kan söka vår identitet, vår relation och vår perfektion.

Existensen är något alldeles underbart, men om det inte fanns medvetande, om det inte fanns en förnimmelse hos oss, då skulle den sakna mening. Om man existerar och har medvetande, men inte har en Gud att söka, om det inte fanns en relation med Honom, och om man inte erfor glädje och njutning på sökandets väg, skulle ett sådant medvetande inte vara något annat än en evig plåga. Idn som finns i mänsklighetens alla kulturer, att känna Gud, att söka alltings ursprung, denna aspekt av den Högste Njutaren som ger mening åt vår existens, skulle då bara vara en illusion. Nu är det emellertid det stora bekymret för alla levande varelser. Detta har på ett underbart sätt förklarats i Bhagavad Gita. "Om du vill lära känna Mig, kan du göra detta endast genom kärleken", säger Herren. "Jag är ursprunget till alla materiella och andliga världar. Allt utgår från Mig. De vise som har perfekt kännedom om detta, ägnar sig åt Min hängivna tjänst och dyrkar Mig av hela sitt hjärta."

I relationen mellan oss och Gud, är kärleken den grundläggande aspekten, på samma sätt som kristendomens första bud är: "Du ska älska Herren din Gud över allting annat, med hela ditt hjärta, hela ditt sinne, din kropp och din själ; med allt." Detta första bud visar att det finns en kärleksfull relation mellan oss och Gud, och Han visar gärna sitt gensvar. Som Herren Krishna säger: "Tänk alltid på Mig och bli Min hängivne. Frambär vördnadsbetygelser och dyrka Mig. Var fullständigt absorberad i Mig, och du ska förvisso komma till Mig." Här bekräftas tydligt att Herren är redo och längtar att få ta hand om oss, ifall vi är redo att överlämna oss till Honom.

Meditationen, bönen, bhajan och kirtan är metoder för att etablera en påtaglig och omedelbar relation med Gud. Man kan känna den andliga processen när man väljer denna väg och man helgas på allvar i sin relation med Gud. Med andra ord, vi ska inte tro att en relation med Gud är något billigt eller något lättuppnåeligt. Nej, det är faktiskt en enormt viktig uppgift, det är något som man bara kan uppnå genom den Högste Herrens nåd. Den metod som rekommenderas framför andra i denna tidsålder för att komma i kontakt med Gud, tillkännagavs av Sri Caitanya Mahaprabhu när Han gav oss det mantra som kan återknyta vårt band med Herren och dessutom förlåta fel från det förgångna. Karma från det förflutna kommer att förlåtas och inte störa vårt växande, och detta mantra är mahamantrat Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare / Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare. I den heliga skrift som kallas Brihad Naradilla Upanishad, bekräftas att i denna tidsålder, Kali yuga, en tidsålder av hårdhet, osämja och falskhet, är det endast på detta sätt, bara genom att sjunga Hans Heliga Namn, som man kan förverkliga Gud. Genom att sjunga Hans Heliga Namn, sjunga Hans Heliga Namn.

Så för alla dem som vill etablera en kärleksfull relation med Gud utan att dröja, och som vill upptäcka vad som är Guds budskap till dem och vad som är deras mission här i livet; till alla dem rekommenderar jag att börja sjunga detta mahamantra och studera Bhagavad Gita tillsammans med personer, vars liv och själ och högsta mål är Gud.

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare.

"Kärleken beror på sinnelaget i överlåtelsen hos den hängivne, ett sinnelag som bara utvecklas genom gemenskap med de hängivna helgonen." -Srila BP Puri Maharaj


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare