Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Sri Siksastakam  - Den gudomliga kärlekens instruktioner

SRI SIKSASTAKAM
- Den gudomliga kärlekens instruktioner

av Sri Caitanya Mahaprabhu

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Introduktion

Siksastaka innebär åtta instruktioner, genom vilka man kan förstå varats mystik. I dessa endast åtta verser lär vi oss om vår relation till Gud, hur man kan ha en sådan relation utifrån vår nuvarande position, samt vilken fulländning vi kan nå.

Dessa instruktioner gavs för mer än 500 år sedan genom yuga-avataren (Gudsinkarnationen för denna tidsålder) Sri Caitanya Mahaprabhu. Han steg ner från det andliga planet (avatar) för att undervisa om självförverkligandets process som föreskrivs för denna tidsålder (yuga). Jag ber dig, käre läsare, att meditera djupt och återkommande över betydelsen av dessa instruktioner, och jag lovar dig att ett ljus av frid och kärlek kommer att uppenbara sig i ditt hjärta. Instruktionerna kommer från den Herre som vi alla bär i vårt hjärta, och Han bjuder oss till en transcendental kärleksfest med universums Högste. Han är allsmäktig och allestädes närvarande, men älskar var och en av oss så mycket att han bjuder oss att förena vårt hjärta med Sin kärleksfulla plan.

Om vi verkligen önskar komma till den andliga kärlekens mystik, måste vi anstränga oss till det yttersta, och sedan kommer vi att upptäcka att detta är en väg av maximal glädje, en glädje som inte har något att göra med de skenbart trevliga stunder som vårt ego längtar efter.

Krishnas Heliga Namn

cheto-darpana-marjanam bhava-mahdvgni-nirvpadam
sreyah-kairava-chandrik-vitaranam vidyvadh-jvanam
nandmbudhi-vardhanam prati-padam purnmrtsvdanam
sarvtma-snapanam param vijayate sr-krsna-sankrtanam

Översättning

         Krishnas Heliga Namn renar hjärtats spegel och utsläcker den materiella existensens förtärande eld som man erfar genom upprepad födelse och död.
          Liksom kvällens lotus blommar i månens svalkande strålar, slår hjärtat ut i blom genom nektarn i Hans Namn.
          Och till sist vaknar själen till dess sanna inre skatt: Ett liv i kärlek med Krishna. När hon gång på gång smakar denna nektar, dyker själen och stiger igen i den alltjämt växande extatiska glädjens ocean.
          Självets alla tänkbara stadier är fullkomligt tillfredsställda, renade och slutligen besegrade, genom det alltigenom gynnsamma inflytandet av Krishnas Heliga Namn

Meditation:

Det finns många namn på Gud. De kan sjungas gemensamt, bedjas individuellt eller också kan man meditera på dem. Detta öppnar dörren till en annan dimension som kommer ner till oss genom Guds ljuvliga och nådefulla vilja. Det mest kända mantrat för denna process kallas Maha-mantrat: Hare Krishna Hare Krishna/ Krishna Krishna Hare Hare/ Hare Rama Hare Rama/ Rama Rama Hare Hare. En av de enklaste översättningarna av detta mantra är:O min Herre, låt mig få vara ett redskap för Din kärlek. Ju mer vi sjunger (eller reciterar) mantrat, desto bättre är det, men syftet med meditationen är att bli en tjänare till Gud, till den Högsta Sanningen och till mänskligheten.

Guds obegränsade Namn

nmnm akri bahudh nija-sarva-saktis
tatrrpita niyamitah smarane na klah
etdrsi tava krp bhagavan mampi
durdaivam drisam ihjani nnurgah

Översättning

O min Herre, Ditt Heliga namn skänker välsignelser åt alla, och Du har oändligt många namn som du uppenbarar Dig genom. I Dina många heliga namn har du vänligen lagt ner alla Dina transcendentala krafter och i sjungandet av dessa namn finns inga stränga regler för tid eller plats. I din orsakslösa nåd har Du stigit ner i form av det gudomliga ljudet, men det är min stora olycka att jag inte känner någon kärlek för Dina Heliga Namn.

Meditation:

Vi anstränger oss för våra materiella önskningar med stora uppoffringar, och för att roa oss spenderar vi förmögenheter, vi till och med riskerar våra liv. Men för att övervinna denna världens illusion, måste vi göra en uppriktig ansträngning. Vi söker lösningar för att sona våra synder och köpa välsignelser. I denna vers förklarar Herren den effektivaste metoden för att åstadkomma en förändring av vårt medvetande.

Ödmjukare än ett grässtrå

trinad api sunchena,
taror api sahisnun
amnin mnadena,
krtanyah sad harih

Översättning:

Den som är ödmjukare än ett grässtrå, tålmodigare än ett träd, den som betygar andra vederbörlig ära utan att önska sådan för egen del, är kvalificerad att alltid sjunga Krishnas heliga Namn.

Meditation:

Ödmjukheten sätts på prov i vår relation med människor i vår närhet. Ödmjukhet innebär att inte vackla i det villkorslösa beslutet att vara en tjänare som tar ansvar för sina skyldigheter och är entusiastisk för att älska i lydnad för sanningen, så som den uppenbaras i de heliga skrifterna och hos de stora mästarna.

Andligt liv utan ödmjukhet blir till teater. De som är tjänare kan inte vara bråkmakare. Ödmjukhet innebär att acceptera det som händer och samtidigt alltid försöka att förbättra sitt eget tjänande. I brist på ödmjukhet och bestående lydnad och korrekt uppförande, trasas relationer i familjer och församlingar sönder. Inga som helst spår av exploatering och likgiltighet för andra hör hemma i hjärtat på en ödmjuk person.

Obefläckad hängivenhet

na dhanam na janam na sundarm
kavitm v jagadsa kmaye
mama janmani janmansvare
bhavatd bhaktir ahaituk tvayi

Översättning

O Herre, jag önskar inte rikedom, efterföljare, vackra kvinnor eller frälsning. Det enda jag ber om är att få vara engagerad i osjälvisk hängiven tjänst till Dig, liv efter liv.

Meditation:

De materiella önskningarna är oupphörliga, men när man uppnår den materiella framgången blir det oftast mer problematiskt än om man inte blivit tillfredsställd. Att överlämna sig fullständigt till Herrens vilja är den bästa rekommendationen, eftersom vi inte kan erhålla något utan Hans välsignelse. Problemet för många är att de inte kan acceptera att denne Högste, som har kontrollen över dem och som väntar på dem, faktiskt existerar. Genom sina egoistiska teorier har många dragit slutsatsen att de själva är det högsta som finns, att man utvecklats ur en följd av tillfälligheter. Detta är uttryck för den totala bristen på ödmjukhet, och därför är världsliga önskningar allt de har. Den fromhet som Herren Caitanya rekommenderar att vi överlämnar oss åt, är ett underverk; ett underverk hos moder natur som bara uppenbarar ett fragment av ömheten i Herren Caitanyas hjärta.

Konungen av Kärlekens Jord

ayi nanda-tanuja kinkaram
patitam mm visame bhavmbudhau
kripay tava pda-pankaja-
sthita-dhli-sadrisam vichintaya

Översättning

O Maharaja Nandas son, jag är Din evige tjänare! Trots det, på grund av min egen karma (ödet), har jag fallit ner i denna hemska ocean av födelse och död. Jag ber Dig, acceptera denna fallna själ och låt mig få vara ett stoftkorn vid dina lotusfötter.

Meditation:

Den eviga kärleken är vad varje själ drömmer om, men denna drömprins finns inte på jorden. Han, som är Supersjälen som finns i vårt hjärta, överger oss aldrig, och Han älskar oss så mycket att Han tillfredsställer alla våra materiella önskningar tills vi tröttnar på denna värld och i sanning önskar vara tillsammans med Honom. Där börjar nu den äkta mystiken hos varje varelse.

Längtan efter fullkomlighet

nayanam galad-asru-dhray
vadanam gadgada-ruddhay gir
pulakair nichitam vapuh kad
tava nma-grahane bhavisyati

Översättning

O Herre, när kommer tårar att flöda från mina ögon? När kommer min röst att darra i extas? När kommer håren på min kropp att resa sig på min kropp när jag sjunger Ditt Heliga Namn?

Meditation:

Det är Guds kärleksfulla natur som är ursprunget till alla känslor, och alla har vi, i viss utsträckning, denna kärleksfulla tendens inom oss. Upptäckten av en kärleksfull känsla gentemot den Högste Herren fyller människan med en hejdlös glädje. All gråt från det förgångna förlorar betydelse på grund av tingens förgänglighet, och hjärtat får ett nytt hopp när man anar oändligheten i den andliga kärlekens dimension. Hur långt kan allt detta leda? Det är detta som det handlar om, den nya världen för vår upptäckt; skrifterna om bhakti yoga föreningen med Gud i kärlek för oss hela tiden till oväntade djup, och läsningen av Bhagavad-gita och Srimad Bhagavatam blir vår dagliga föda. På denna väg är det nödvändigt med vägledning från en andlig läromästare, och den Högste Herren själv ger oss en sådan mästare om vi längtar efter att finna honom.

Smärtsam separation

yugyitam nimesena
chaksus prvrisayitam
snyyitam jagat sarvam
govinda-virahena me

Översättning

O Govinda, utan Dig är värden tom! Våldsamt som ett skyfall flödar tårar från mina ögon. Ett ögonblick är som en evighet utan Dig.

Meditation:

När man erfar skönheten i den transcendentala kärleken, växer känslan av en längtan efter att få möta Herren, och då man inte kan göra det genast, känner man en djup smärta. Utifrån detta blir sjungandet av de Heliga Namnen en enorm lättnad för oss; tvivlen och de materiella önskningarna förlorar all sin kraft och förtrollningen hos underverkens underbare Herre fångar vårt hjärta. Själen känner sig lycklig av att veta att ens innersta längtan inte var simpla illusioner, vilket man fruktat på grund av bittra erfarenheter i den materiella världen. Man måste ta tillvara den korta tid som är kvar i detta liv för att så mycket som möjligt förstärka det åtagande man har gentemot Herren.

Förening i separation

aslisya v pda-ratm pinastu mm
adarsann marma-hatm karotu v
yath tath v vidadhtu lampato
mat-prna-nthas tu sa eva nparah

Översättning

Krishna må omfamna mig i kärlek eller trampa mig under Sina fötter. Han må krossa mitt hjärta genom att dölja Sig för mig. Han må göra vadhelst Han vill; Han kommer ändå alltid att vara mitt livs ende Herre.

Meditation:

Gud är varje själs älskare, och vi behöver inte kräva att ha Honom för oss själva. Som Herren i hjärtat (Paramatma) utvidgar Han Sig för att följa med varje varelse. Han är emellertid den högste njutaren och visar Sig i form av det vackra paret Sri Sri Radha Govinda. Den kvinnliga sidan av Gud kallas Radha och den manliga aspekten av Gud kallas Govinda. Hon är allas tillflykt och den gudomliga kärlekens mästarinna. Alla själar kan eftersträva att tjäna under Hennes beskydd. Min andlige mästare berättade för mig att alla rättigheter är reserverade för den Högste Herren. Vi kan bara längta efter att förstå meningen med en ovillkorlig överlåtelse.

*****************************

Srila Rupa Goswami, den store mästaren och lärjunge till Sri Caitanya Mahaprahu, visade sitt förverkligande och sin insikt om hans mästare med följande vers:

namo maha-vadanyaya
krishna-prema-pradaya te
krishnaya krshna caitanya-
namne gaura-tvishe namah

Översättning

Sri Caitanya Mahaprabhu är maha-vadanya, den mest generösa av alla barmhärtiga, för Han ger oss tillgång till Krishna, och gör detta på ett så fint sätt, att det enda man behöver göra för att få Honom, är att sjunga maha-mantrat Hare Krishna.

Meditation:

Om du känner att dessa åtta instruktioner motsvarar ditt eget hjärta, så sjung Herrens namn. Du kan söka mycket mer information om Herren Caitanya, Hans hängivna och den vackra mission som Han kom med till hela världen. Det skulle vara en stor glädje att få möta dig på vägen.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare