Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Sk&aulm;l att inte äta kött


GODA SKÄL ATT INTE ÄTA KÖTT

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


När det gäller köttbaserad föda, finns det många faktorer som ger anledning att förkasta en sådan konsumtion. Den första och viktigaste är orenheten hos den här typen av produkter. Eftersom de befinner sig i slutet av näringskedjan, innehåller de en stor mängd giftiga ämnen. Den grundläggande principen för vegetarismen är huvud-sakligen ickevåldet. För att livnära sig på kött är det nödvändigt att döda, och om man inte vill delta i våldet mot andra levande varelser, måste man därför avhålla sig från att äta kött. Många människor är vegetarianer för att de vet att om de dödar måste de födas som djur för att själva bli dödade, som en reaktion på vad de gjort.

Den vegetariska födan innebär ett närmande till naturen, eftersom man använder sådant som den spontant erbjuder människan, från grönsaker, kryddor och bär, till baljväxter, frukt och det som djuren kan ge utan att de måste sätta livet till, samt det som odlas utan kemiska produkter. Allt detta hjälper människan att återhämta livskraften och inte avlägsna sig från det naturliga.

Den lättsmälta vegetariska maten är utan tvivel det bästa ur hälsosynpunkt, men det betyder inte bara grönsaker eller smaklösa sallader, utan faktiskt en utsökt varierad kost som är fullständig och näringsrik. Den är aptitlig tack vare dofterna från de aromatiska örterna, färska grönsaker och frukter; alltifrån grytor, pasta och ris som är kryddat på ett lätt och välsmakande vis, och till uppfinningsrikedomens allehanda läckra sallader. Näringen i vegetarisk föda ger ännu mer energi än kött. Den fysiska styrkan och även uthålligheten kan vara större hos vegetarianer än hos köttätare, och dessutom är återhämtningen från fysisk trötthet upp till fem gånger kortare än hos den som äter kött.

Överskottet på animaliskt fett och protein kan orsaka förstoppning och komplikationer som kan relateras till detta överskott. Det kan även ge fetma, hjärt- och kärlsjukdomar, kaloriöverskott, för hög kolesterolhalt, bröstcancer, tarmcancer, prostatacancer, uremi, gikt, otillräckliga njurar, etc. Fibrer finns endast i den föda som har ett vegetariskt ursprung, och fibrerna i födan spelar en huvudroll när det gäller vår hälsa och vårt välmående.

Läran om återfödelsen talar om att vi varit djur i tidigare liv, och om vi inte når fulländning genom möjligheterna i detta liv, kommer vi att återgå till de lägre livsformerna. Se därför till att inte döda djuren.

Hälften av fisken i världen går till att föda upp boskap, 91 % av majsen, 77 % av sojamjölet, 64 % av kornet, 68 % av havren, och 99 % av hirsskördarna. Detta enligt uppgifter från Jordbruks-departementet i Förenta Staterna.

Varje morgon i Latinamerika påbörjas djurslakten. Innan kvällen har nästan 30 miljoner kor, får, kycklingar och kalkoner plågats till döds.Denna fruktansvärda process fortsätter dag efter dag, och i slutet av året har fler än fem miljarder varmblodiga varelser fått sätta livet till. Därutöver de oräkneliga djur som offras i laboratorier, samt hundar och katter som försvinner genom hälsovårdsmyndigheternas försorg. Detta förekommer givetvis inte bara i Latinamerika - samma vidrigheter pågår runtom i hela vrlden.

Innan de dör, lever djuren i köttfabrikerna ett liv i ändlös ångest. I dagens köttfabriker hopas djuren, de utsätts för umbäranden, dålig behandling och stympning. Nyfödda kalvar skiljs med våld från sina mödrar och sätts i burar som hindrar djuret från att röra sig. På samma sätt lider andra djur umbäranden och misshandel och man utnyttjar dem ända till deras biologiska gräns är nådd i det ohejdade sökandet efter snabba vinster.

Uppfödning på kraftfoder, genmanipulation, konstgjord insemine-ring, avklippta öron, svansar, näbbar och horn, märkning med glödande järn, kastrering och stympning utan bedövning eller ens medicinsk träning, samt gräsliga transporter och förflyttningar där de berövas mat, vatten och skydd från vädret Detta förlänger djurens ångest till deras sista andetag.

Miljontals av de vilda djuren lider årligen när deras mark förvandlas till betesmark eller odlad mark för köttfabrikerna. Miljoner hektar skog och regnskog förstörs varje år när de förvandlas till betesmark och odlingsjord som endast används till föda för djur. Man räknar med att 800 miljoner människor i världen svälter, medan man ger djuren att äta spannmål och grönsaker som skulle räcka för att rädda dessa liv. Boskapsökningen och det intensiva odlandet förvandlar jordarna till öken, vilket utgör ett stort hot mot själva livet på jorden.

Vid sidan av ett kärnvapenkrig, utgör kött- och boskapsindustrin det största hotet mot livskvaliteten på jorden. Det finns dock en viktig skillnad: medan ett kärnvapenkrig kan skjutas upp, kanske i oändlighet, fortsätter djuren att offras. Varje år. Dagligen. Varje minut


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet fr vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare