Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

ATT FINNA EN ANDLIG MÄSTARE

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Kära vän, en andlig mästare är en person som lär oss Sanningen. I den indiska kulturen är det så viktigt att ha en andlig mästare. Det är så grundläggande att alla, när de når en ålder av 12 år, söker efter sin andlige mästare och tar emot de heliga mantrana. Den andlige mästaren ger instruktioner baserade på den vediska kulturen om hur man når självförverkligande och hur man ska tillämpa den heliga yogavetenskapen. Den andlige mästaren är ett stort måste för oss. I vårt moderna samhälle finns mästare och lärare för allting; för datorer, försäljning, mekanik, men vi har inga mästare för att lära oss själens vetenskap och hur man ska väcka den eviga kärleken i vårt hjärta.

För att hitta en andlig mästare, är önskan att finna honom det viktigaste kravet. Detta betyder att man måste vara beredd att undanröja de fel man gjort i livet och acceptera de goda egenskaper som leder till andlig fulländning. Processen att finna en andlig mästare förklaras i den vediska litteraturen: Vi börjar med att be den Högste Herren att leda oss till den mästare som ska lära oss hur man kommer till Honom. Den ursprunglige andlige mästaren finns i vårt hjärta; han är Översjälen, Paramatma. Han är den inre rösten eller den vaktande ängeln. Han vet allt och är alltid vår beskyddare, han instruerar oss på vår väg mot Ljuset. När vi önskar finna en andlig mästare behöver vi hjälp från Paramatma, för att Han ska ge oss intelligens och visa oss vägen till honom. Den första bönen som vi borde be finns i Ramayana, en Indisk klassiker: "O min Herre, jag vet inte vem Du är, men Du är allsmäktig och allvetande. Var så vänlig och hör min bön. I dag ber jag Dig att ta hand om mitt liv, jag överlämnar mig till Dig. Men jag har ett stort problem; jag vet inte vad Du vill med mig. Från och med nu är mitt liv Ditt. Jag ska undanröja allt det som jag förstår att Du inte tycker om, och i mitt liv ska jag försöka göra vad mitt hjärta säger att Du tycker om!" När en hängiven, en yogi, en uppriktig andlig själ, ber på det viset, tar Herren från den stunden hand om hans eller hennes väg.

Den andlige mästaren kallas för guru. "Gu" betyder mörker, och "ru" betyder den som tar bort det ifrån oss. Han säger oss sanningen, även om det gör ont, och håller oss upptagna med den gemensamma saken i kärleksfull tjänst till Gud. Han visar oss också yogans väg, lär oss meditationsteknikerna och låter oss komma in i hans familj. Vi kan finna en andlig mästare enbart på grund av Herrens oändliga nåd, Han som vet allting. De andliga mästarna kommer från en lärjungakedja och de praktiserar andligt liv, ödmjukhet, enkelhet, och de är alltid redo att hjälpa sina lärjungar. När den hängivne finner sin andlige mästare, ber han till honom så här:

om ajńana timirandasya jńanam jńana salakaya
caksur unmilitan yena tasmai sri gurave namah.

"Jag frambär mina respektfulla vördnadsbetygelser till
min andlige mästare, som med kunskapens fackla
har öppnat mina ögon som var förblindade
av okunnighetens mörker."

För att påskynda denna process att finna en andlig mästare, måste vi bli vegetarianer, avhålla oss från att berusa oss eller förgifta kroppen, vara kyska (vilket betyder att vara trogen sin partner i äktenskapet och inte ha utomäktenskapliga sexuella relationer), och att sluta upp med allt onyttigt spel, såsom hasardspel; dessutom måste vi försöka att under dagen hänge oss åt att sjunga mahamantrat: Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare / Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare, att läsa "Bhagavad Gita Som Den Är" och att komma samman med personer som har en andlig mästare eller som också söker efter en.

Vi måste offra vår mat till Gud. Vi kan göra detta med samma mahamantra. Och så ber vi Honom att hjälpa oss med detaljerna på vår andliga väg, så att allt som vi möter, hjälper oss att göra andliga framsteg. En person som uppriktigt söker en andlig mästare, kommer att finna honom på ett eller annat sätt. Han kan manifestera sig i en dröm, i ett personligt möte, i en bok, eller på vilket sätt som helst som Gud väljer, för att sända Sin förtrogne representant för att leda dig till Honom. Andliga mästare etablerar en gemensam sak och låter oss komma med i en familj med hängivna, där det finns många som kämpar för samma sak i harmoni, utan själviskhet och utan tävlan. Den ger alla sina medlemmar en tillflykt, en plats av entusiasm som är en oas mitt i den materiella existensens öken. Ett liv utan en andlig mästare är som ett vackert hem utan tak.

Jag hoppas att du lyckas i ditt sökande och i ditt möte med din andlige mästare, och att du är seriös så att du ska kunna dra nytta av denna gåva som du kommer att ta emot genom Guds nåd.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare