Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Slitningar i familjen


SLITNINGAR I FAMILJEN

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


I den här världen måste man se det som en stor nåd att ha en make, maka, föräldrar eller barn, och att ta hand om dem på ett lämpligt sätt är ett normalt krav, något helt naturligt. Man ska dock inte förvänta sig att det är någonting enkelt, för att älska innebär också att lida. Om jag älskar någon och denne är sjuk, kommer jag också att påverkas; på så sätt är att älska och att lida synonymer. Likgiltighet betyder att man inte bryr sig det minsta, men detta är inte särskilt andligt. Att älska familjen innebär att vara beredd att offra sig för den. I den här materiella världen fungerar det här inte särskilt väl, för egoismen hos individerna är väldigt markant. När så ens personliga intressen underskattas, överger man ofta sina åtaganden och söker istället lyckan förgäves på annat håll.

Hur är det möjligt att söka lyckan någon annanstans när man har orsakat andra så mycket lidande? Detta är den stora illusionen, dårarnas paradis. Vi måste uppfylla våra åtaganden av hjärtat. Om man vill övervinna slitningar inom familjen, slitningar som orsakats av egoismen, måste man akta sig för den enes dominans över den andre. Att kuva den svage med sin egen styrka kommer inte att leda till några bestående positiva effekter. Tvärtom, det kommer att dyka upp problem senare igen. Man kan bara övervinna svårigheterna i familjen när båda parterna är överens om att göra saker som grundas på en känsla för det gemensamma välbefinnandet. Om man kämpar för familjens väl, grundat på Gud, kommer detta att ge resultat.

Inför Gud existerar inte idén att jag för mitt eget väl måste trampa på andra. Detta existerar bara i egoismens värld. I den uppriktiga hängivenhetens värld, under ledning av den andlige mästaren, när man åkallar de Heliga Namnen och de Heliga Skrifterna, finns inte plats för tanken att trampa på andras rättigheter. Med andra ord, Gudsmedvetande är den största välsignelsen för familjen och kommer att hjälpa dem mycket att gå framåt.

I familjen bör man undvika slitningar genom istagostis (samlingar), genom att studera Skrifterna, och genom förmågan att lyssna. Man måste genomföra både kortsiktiga och långsiktiga planer genom samtal. Mannen får inte glömma att kvinnan är lyckans gudinna och att i det hem där hon behandlas illa, dit kommer aldrig senare någon lyckans gudinna, utan bara elände och klagan. Kvinnan måste tänka på att om mannen är redo att beskydda henne, är det en gåva från Gud, och hon måste göra sitt bästa för att detta ska bli möjligt och allt bli harmoniskt.

Att komplettera varandra betyder att vända ryggen åt konkurrens och tävlan. Det är att ge upp idén om hur man ska göra så lite som möjligt för att få ut mesta möjliga vinning, och istället alltid tänka på hur man bäst ska kunna vara till nytta för att göra familjen ännu finare. Den sortens inställning kommer att föra med sig mycket positiv energi till familjen, för tävlan kommer då istället att handla om vem som ger mer, och detta bär med sig mycket gott. Alltså måste man se slitningar i familjen som steg för att växa, och inte som anledningar att förtvivla. För även i konflikten kommer det ögonblick när man erkänner sina fel, och det finns inget ont som inte för något gott med sig.

Den vediska kulturen lär att man helt bör ägna sig åt det andliga livet och lämna åt sidan alla materiella angelägenheter, men denna avsägelse kommer först när barnen är vuxna och föräldrarna överens om att resa och förbereda sig andligt för att stödja den andlige mästarens förkunnelse; först när de inte är fästa vid materiell komfort och frustrerade över kroppens åldrande, en kropp som inte är avpassad för njutning som den var tidigare.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare