Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Falska lärare och profeter


ATT KÄNNA IGEN FALSKA LÄRARE OCH PROFETER

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Det finns många människor i den här världen som döljer sina personliga motiv bakom fantastiska tecken som vädjar till människors religiösa känslighet. Praktiskt taget alla lögner i den här världen är hemligt dolda bakom olika fragment av sanningen och vackra tecken som är universellt attraktiva och accepterade. Det är sällan som vi finner någon som säger: "Se den här filmen och du kommer att bli mer våldsam", "Rök den här cigaretten och du kommer att få cancer", "Acceptera den här filosofin så jag kan ta dina pengar", "Acceptera den här ledaren så han kan njuta äran av sitt falska ego istället för att tjäna allmänheten som han lovat".

För att kunna känna igen sanningen och för att kunna försvara oss mot från falska löften och bedrägerier som den här världen erbjuder, måste vi gå djupare och inte bara se vad olika grupper och personer lovar och säger. Först måste vi analysera både karaktären hos de personer, som uppriktigt följer en viss väg, och resultatet av det som deras mästare eller skola lär.

Vi måste till exempel se deras sexuella beteende; ifall utomäktenskapliga relationer är tillåtna, kan vi genast förkasta all sådan undervisning, eftersom detta motverkar framsteg. Ifall någon typ av berusningsmedel är tillåtet, som helt enkelt förstör hjärnan och orsakar ett kemiskt beroende, drogberoende eller alkoholism, får vi inte acceptera detta som något sant och äkta. Ifall vi finner något budskap där det är tillåtet att döda eller behandla djuren illa, måste vi omedelbart förstå att på den väg, där detta förespråkas, finns mycket lite kärlek, och därför är det inte intressant för oss. Om de verkar för att lura andra och praktiserar hasardspel eller om där förekommer lögner, är detta något som inte kommer att leda oss till sanningen. I Indien finns det hos skrifterna många kriterier för hur man ska kunna känna igen en sann andlig mästare. Först och främst kommer en sådan mästare från en kedja av andliga läromästare, och han predikar och praktiserar vad han lärt från sin andlige mästare. Mästaren attraheras inte av överflöd eller pengar; allt som han tar emot använder han genast för andras väl och för tjänst till Gudomens Högsta Personlighet.

Med stor barmhärtighet undervisar han för att resa de fallna från deras betingelse så att de kan ta sin tillflykt till en andlig amnesti. Andliga läromästare undervisar sina elever i de auktoriserade uppenbarelseskrifterna, som är de verkliga riktlinjerna för att fastställa om en person kan accepteras som en andlig auktoritet. Deras undervisning måste sammanfalla med de heliga skrifterna och den måste också bekräftas genom tillämpningen hos dem som följer deras instruktioner; människor som kan ses som positivt förvandlade personer.

Dessutom måste man undersöka sitt eget hjärta för att se om man känner sig inspirerad och positivt vägledd när man sett att guruns undervisning harmonierar med skrifterna och stämmer med andra mästares undervisning. Om vi ser att det är så, och hjärtat också känner något positivt, borde vi följa denna undervisning. Det enda vi kan göra i den här världen, är att göra vårt bästa, och om vi bestämmer oss för att med all uppriktighet tillämpa det goda som vi funnit, kommer denna attityd att garantera att vi gör framsteg. Och om vi vid något tillfälle misstar oss, kommer Herren Själv att skydda oss från dessa falska vägar.

De materialismens falska läror som gynnas i den moderna skolan och på universitet och i media, är verkligt farliga och gör stora delar av mänskligheten modfälld och ännu mer materialistisk; de kan bara ta sin tillflykt till en konsumtion som hänger sig åt att berika systemet, men som är utan medvetenhet och känslighet för individen. Och det stora behovet, den stora önskan hos människor att ge upp denna fullständigt oönskade situation, har utnyttjats av samvetslösa människor med dolda motiv.

De lär verkligen inte ut den fullständiga sanningen, för Gud är den som uppehåller alltsammans. Om vi inte ens kan uppehålla oss själva, hur kan vi då säga att det inte finns någon över oss? Moder natur är över oss, och inte Gud fanns, så borde vi ändå tacka moder natur för allt som hon ger oss. Eftersom vi alla har ett jättestort falskt ego, gillar vi när någon säger att det inte finns någon över oss, att vi alla är en del av det Högsta; men detta är ateismens cortex, som Schopenhauer uttryckte det.

Istället borde vi söka de ödmjuka mästarna som ger sitt erkännande och visar tacksamhet för undervisningen och dess upplysning, och som känner sant medlidande med andra varelser. Dessa mästare borde vara de stjärnor som lär oss ljuset, vägen och universell kärlek, tills vi kan finna en personlig relation med universums Herre, allas vän.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare