Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

En hängivens 26 kvaliteter


EN HÄNGIVENS 26 EGENSKAPER

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Den som söker sanningen och inte kränker andra, måste befinna sig på den rätta vägen. Vedaskrifterna tillåter varken fördomar eller sekterism, och dessa skrifter gavs till mänskligheten för att leda oss till livets fulländning. Var inte rädd för att upphöra med att ta del i förbjudna ting som du tidigare deltagit i; det kommer aldrig att finnas fördomar kring detta.

För att göra framsteg i andligt liv, i medvetandets utveckling, måste man fråga sig: Vad är livets fulländning? De vediska skrifterna hävdar med full auktoritet atato brahma jijńasa - människolivet är en gåva för att söka och finna sanningen. Men detta är inte enkelt; det är en inre kamp mellan gott och ont. Man erbjuds alltid att frångå det sunda förnuftet och respekten för andra för att gynna sig själv på andras bekostnad. Allt detta är en kamp var och en måste utkämpa.

Följande egenskaper hjälper en att fullkomna sig, och ju mer man odlar dessa egenskaper, desto bättre är det, och de personer som har dessa egenskaper, borde alltid vara en inspiration för oss.

1. Kripalu - barmhärtighet: Denna egenskap innebär den fördragsamhet man känner när man ser lidandet hos andra, och därför avspeglas det alltid i en önskan att hjälpa andra. Den bästa hjälpen vi kan ge till andra är att lära dem vad som är orsaken till lidandet och uppmuntra dem att lämna okunnigheten.
2. Akrita-rodha - att inte vara grälsjuk: Den person som besitter denna egenskap är en sann fredsälskare som vill nå människors hjärtan, för hon ser alla som sina syskon; syskon som uppehålls av samma kraft.
3. Satyasarah - sannfärdighet: En person med denna egenskap gläder sig åt sanningen och vet att varje seger över lögnen är ett steg närmare Gud, mot reningen.
4. Sama - att vara lika mot alla: Denna person känner sig som en tjänare åt alla. Hon tar sin tillflykt till de mer kvalificerade, är vän med dem på samma nivå, och räcker ut sin hand i barmhärtighet mot nybörjarna.
5. Mirdosa - utan att fela: Även om denna person kan begå fel av misstag, är hon ren i sitt syfte, och därför åtnjuter hon gudomligt beskydd.
6. Vadanya - storsinthet: En storsint person förlåter även dem som förolämpar henne, och hon vill ge dem den gudomliga kärlekens gåva.
7. Mrityu - mildhet: Hon behåller sin försiktighet även när hon avvisas.
8. Suchi - renhet: Hon bevarar sitt inre rent genom att sjunga Herrens heliga namn, och sitt yttre genom att hålla sig ren och snygg och uppträda korrekt.
9. Akincana - utan materiella ägodelar: Även om man äger saker, ser man dem som Herrens ägodelar och använder dem i Herrens tjänst.
10. Sarvo pakaraka - utföra gärningar för andras väl. Man är inte bara en välönskare i teorin, utan en aktivist som deltar i kampen för en bättre värld.
11. Santa - fridsamhet: En fridsam person vet att det endast är i fred och godhet som man kan ha en opartisk hållning, och att det bara är på det viset som man kan undvika ständiga och onödiga konflikter i världen.
12. Krisnaika sarana - fullständigt fäst vid Krishna (Krishna är Guds namn på sanskrit): Av kärlek till Honom, kan man inte göra något ont mot en annan levande varelse, eftersom Gud är alla levande varelsers villkorslöse välönskare, och vår uppgift är att lära oss att bli redskap för Hans kärlek.
13. Akama - utan materiellt begär: Den hängivne tar ansvar för alla sina handlingar och för allting, men han lösgör sig från det, om så behövs, för ett högre ändamål.
14. Aniha - likgiltighet för materiellt förvärv: Det materiella är användbart, men när man blir besatt av materiella ting, blir det till avgudadyrkan.
15. Esthira - fasthet: För en materialist ser gräset alltid grönare ut på andra sidan staketet. Den hängivne är dock stadig i sin föresats, även om det dyker upp hinder på vägen.
16. Vijitasad guna - fullständigt fri från lust (kama), vrede (krodha) och andra dåliga egenskaper: Lusten får oss på fall, och vreden finns i okunnighetens kvalitet. Om man inte kämpar emot dessa, finns ingen chans att utvecklas.
17. Mno itavuk - att inte äta mer än nödvändigt: Man bör leva måttligt och utan utsvävningar och utan att missbruka Guds energi.
18. Apra matta - att inte berusa sig: Ingen glädje kan köpas genom piller eller flaskor; genom sådant blir man bara galen och ens förnuft minskar. Inget sådant som berusning finns hos den som eftertraktar nåden och fulländningen.
19. Manada - respektfullhet: Den hängivne är alltid artig och älskvärd, särskilt gentemot de äldre och mer framskridna själarna. Alla känner sig väl till mods i hans eller hennes sällskap.
20. Amani - utan falsk prestige: Även om denhängivne är mycket krävande, förblir han mycket enkel och får de människor att må bra, som inte kan jämföra sig med honom eller det han gör. Han ger all ära till sin andlige mästare och/eller Guds nåd.
21. Gambhira - allvarlig: Denna person är mycket allvarlig, men alltid öppen för alla och allt. Han har alltid tid för att ta hand om och hjälpa andra.
22. Karuna - medlidande: Förutom att vara tacksam för allt han får, har en hängiven alltid ett stort hjärta för de mindre lyckligt lottade. Då han förstår den karmiska växelverkan som finns i världen, försöker han resa de fallna med lämpliga instruktioner. I hans hjärta finns plats för alla.
23. Maitra - vänskaplig: Den hängivne uppmuntrar alla, förkastar elitism och den klassanda som delar upp samhället utan hänsyn till individens egenskaper.
24. Kavi - poetisk: I enskildhet eller offentligt uttrycker han alltid sina känslor och böner som ett poetiskt vittnesbörd. Hans hjärta gläds åt lovprisningen av Herren och hans nåd.
25. Daksa - expert: När en hängiven person gör något, anstränger hon sig för att det ska bli så bra som möjligt, och eftersom hon är mycket ansvarsfull, går det också mycket bra med allt.
26. Mauni - tystnad: När det inte förekommer några transcendentala ämnen, är den hängivne mycket tyst. Hans liv är den eviga kärleken, och andra ämnen tilltalar honom inte, än mindre är han intresserad av att tala om dem.

Dessa är de egenskaper som är värdiga att sträva efter. Om vi önskar utveckla dem, kommer livet att bli gynnsamt, och för att vi ska ha ett gott hopp om att erhålla dem, rekommenderar de heliga skrifterna oss att meditera på, och konstant sjunga, maha-mantrat Hare Krishna.

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare

Maha-mantrat undanröjer alla hinder som finns i vårt sinne och befriar oss från tvivel. Detta mantra gavs särskilt för denna tidsålder som vi nu lever i, Kali yuga, som inleddes för 5025 år sedan, och som fortfarande har 427.000 år kvar. De främsta kännetecknen hos människorna i denna tidsålder är: lättja, falskhet och irreligiositet. Den kallas också för järnåldern, på grund av de krig och all blodsutgjutelse som drabbar folken. Det är inte enkelt att utvecklas mot fullkomning, men det finns ingen sämre iver än den som uteblir. Vi har skapat yogacentra för att tillhandahålla en god gemenskap för dem som är modiga nog att vilja söka en väg ut ur det kaos som omger oss.

Jag tackar min andlige mästare Srila Prabhupada för att han är en själ som besitter alla de goda egenskaperna och för att han bjudit oss till den Högste Herrens eviga värld.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare