Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Depression


DEPRESSION

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Depression - århundradets sjukdom

Världshälsoorganisationen (WHO) publicerade för inte så länge sedan en rapport, i vilken man redovisar att depression är den sjukdom som breder ut sig mest i världen och att det utgör ett mycket stort hot mot hela mänskligheten.

Depression är en produkt av att inte veta vad man bör göra och att inte veta vad som är ens sanna identitet. I vårt samhälle får vi redan som små lära oss att konkurrera. Man säger att vi måste konsumera så mycket det bara går, men för den med små resurser blir detta till en fullständig mental tortyr. Vi får höra att vi måste vara superstjärnor, även om de flesta av oss inte håller stjärnornas estetiska mått. På så sätt inpräntar samhället alltsedan vår tidiga barndom ett mål som är ouppnåeligt för alla och långt ifrån livets sanna verklighet.

Enligt de äldsta vishetsskrifterna, den vediska litteraturen, är livets mening att förstå vår eviga andliga identitet, atato brahma jijńasa, och vår självkänsla ligger i vår eviga identitet och vår uppriktighet.

Vi är tillfälliga tjänstemän på den här planeten för att uppfylla ett heligt uppdrag, för det är så att allt som Gud har gjort, och allt som Han har gett oss, är heligt. När vi avviker från det som är målet för allas väl, är detta därför en synd; det är att försätta sig i en situation av trots. Som medlemmar i ett enat samhälle har vi en ödmjuk och fin uppgift, och vi känner tillfredsställelse, men om vi är rebeller och separatister, kommer vi att bli likt ett organ eller ett sinne som inte fungerar. Handens fulländning är att ge magen föda, och om den inte gör så, kommer det att bli problem; kroppen kan ju inte få näring. På samma sätt är det om någon, som är del av en grupp eller en gemenskap, sätter sig emot det allmänna målet, så kommer han att orsaka problem och bli ansedd som rebell eller en person som motarbetar.

Människans mål är att fullständigt själv avgöra sin egen tjänst här i världen. Liksom man inte behöver ge modern en bok för att lära henne regler för hur hon ska vara mot sin baby - hennes hjärta och intuitionen låter henne ju förstå vad hon bör göra - på samma sätt måste vi se vår funktion i detta samhälle, för vi måste onekligen dela vår omgivning, och söka att växa andligen.

Självkänsla - medicin mot depression

Den självkänsla som kommer från den materiella stoltheten skapar andra problem, för materiell stolthet kommer före fall. Den självkänsla som man får i denna värld genom materiella framgångar, som till exempel fina hus, dyra bilar och andra yttre framgångar, är inte något annat än en tillfällig illusorisk situation som man kommer att förlora och som inte visar någon sann kvalifikation. De som vill värdera en person utifrån de resurser som denne har, ignorerar fullständigt mystiken och skönheten i vårt liv. För sanningen är den, att personer som gör sig illusioner om sina materiella ägodelar, blir kontinuerligt deprimerade, och i sina depressioner tar de till den "lindring", som kallas berusningsmedel, som detta stolthetens samhälle erbjuder.

Ett liv i overklighet, droger, sex och alkohol

När en person har berusat sig med alkohol, tabletter eller andra droger, försämras situationen ytterligare, för efter att nervcellerna förstörts i hjärnan, börjar personen att uppleva en tillvaro av overklighet, i vilken han helt enkelt inte längre kan avgöra vad som är orsaken till den oro eller förvirring han känner. Han tror att han mår dåligt helt enkelt på grund av att han inte har tillräckligt med materiella saker eller för att han inte har mer droger för att bedöva sina frustrationer. En annan stor lögn beträffande depressioner är teorin att man har trauman och nervsjukdomar för att man inte levt ut sitt sexuella liv utan restriktioner. Denna förvirring inympades hos människorna genom Sigmund Freuds teorier.

Vedaskrifterna lär att det sexuella begäret bör regleras, kontrolleras och kanaliseras. Det sexuella livet hos en människa får aldrig orsaka smärta eller sorg hos en annan, och dessutom måste det skyddas inom det heliga äktenskapet. Familjelivets tillfredsställelse beror på om man förstår att det heligaste i sexuallivet är att kunna bringa ett barn till denna värld, och sedan uppfylla det ansvaret på ett perfekt sätt.

Viktor Frankls logoterapi raserade Freuds förslag. Han visade att en person mår bra och har förmågan att motstå olika prövningar i den här världen, endast när hon ser det ansvar som faller på henne inför Gud, som del av det allmännas sak.

Kan medicin ge mig lindring?

Vi får inte tro att depression kan motverkas genom uppfinningar av nya psykiatriska mediciner. Vi måste angripa roten till det onda, dit det är mycket svårt att komma, för de flesta av de deprimerade är inte öppna för att man ifrågasätter deras livsstil eller deras uppfattning om existensen.

Grundläggande frågor för den som vill komma ur depressionen

- Hur kan jag styra resurserna som Gud gett mig, så att de verkligen ska gynna alla?
- Hur kan jag lyckas göra så att mina handlingar överensstämmer med mitt hjärtas ideal?

Depression är ingen obotlig sjukdom, men vårt materialistiska samhälle befinner sig mycket långt ifrån att veta hur den ska botas, för i huvudsak är samhället själva orsaken till sjukdomen. Lösningen är att vända sig till den tusenåriga visdomen och samvaro med personer som är försjunkna i hängivenhetens värld.

För att denna medicin ska bli påtaglig för oss, erbjuder VRINDA-missionen en tillflykt i dess många lantliga ashram runtom i världen. Hit kan de personer komma, som har denna svåra problematik och inte vet varför de lever eller vad de ska göra. Här kan de också på ett omedelbart sätt, genom miljön i ett liv i avskildhet och med hjälp av mantran som inom dem väcker kunskapen och beröringspunkter med godheten, uppleva det vackra i att vara bidragande och tjänande.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare