Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Cigarettberoende


CIGARETTBEROENDE

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Kära vän, du som är beroende av den sorts napp som de vuxna kallar cigarett… Av fåfänga, status quo, viljan att utmärka sig eller vara stor eller verka bildad, förde du för första gången denna psykologiska napp till munnen. Kanske var det av någon sorts nyfikenhet, men det var i sjäva verket inte något mindre än en farlig väg för att göra dig beroende av nikotin och fylla fickorna på samvetslösa chefer för tobaksbolagen. För det finns inget bättre här i världen för dem, än en trogen och beroende kund som dagligen köper hans skräp, som egentligen bara duger till att fortsätta smutsa ner dina lungor, förstöra din hälsa, ditt hem, etc.

Min vän, cigaretten är en mycket stor fälla, och om du nu är offer för den och det är svårt för dig att sluta röka, om du har försökt många gånger, gett löften och känner dig besegrad, svag och skamsen; men i nästa ögonblick kanske rebellen visar sig, den amerikanske cowboyen som är så modig att han tar livet av sig själv med denna dumma last... vakna! Du äger inte din kropp, utan den tillhör Gud och är mycket användbar, eftersom det finns mycket du kan använda den till för att hjälpa andra. Ge inte upp, det finns en uppgift här i livet, och vi behöver ha dig frisk och med ett gott omdöme, inte skamsen, inte undangömd i något hörn för rökare, marginaliserad genom ditt eget elände. Lägg märke till, att det till och med nuförtiden finns det kloka människor som säger "Om du vill ta livet av dig, så döda då bara dig själv och inte andra". Och det finns många offentliga platser där man inte längre tillåter denna dumma rökning.

Min vän, övervinn dig själv, lyft ditt huvud, du kan lyckas sluta, som så många andra tidigare har lyckats. Uthärda bara de första dagarna då begäret ansätter dig, och kom ihåg en mycket viktig sak: För att sluta röka måste du lägga de pengar, som du spenderat på din egoism, på att istället hjälpa människor, på välgörenhet, på ett tempel, genom att göra något fint. Tänk inte att du, nu när du inte röker, istället ska lägga pengarna på något annat onyttigt. Alla dessa pengar måste användas till välgörenhetsarbete och du kommer att märka hur värdefullt det är att uppoffra sig för en god sak. Var modig! Tillåt inget nederlag, dela din tid med människor som inte röker och gör allt som är möjligt för att inte på nytt falla i detta hemska beroende.

Rent tekniskt sett, ger nikotinet en traumatisk effekt på psyket hos den som är beroende, så att bristen på detta gift gör att han eller hon känner nedstämdhet, osäkerhet, nervositet, etc. Och till allt detta får läggas allt dumt som folk säger, som att man inte blir fet om man röker, och att man har större chans att få kontakt med intressanta människor ifall man röker. Låt dig inte besegras av denna falska propaganda! Du är en evig själ och har en stor uppgift att fylla. Be om Guds nåd, böj dig ned vid Hans fötter och säg Honom av hela ditt hjärta: "O min Herre, låt mig få vara ett redskap för Din kärlek. Jag lovar Dig att acceptera det lidande jag måste gå igenom för att kunna sluta röka. Och om det kommer något annat begär, låt det vara begäret efter Din kärlek, för det är den som förvisso kan fylla mig fullkomligt och kommer att förmå mig att göra något för andra. O min Herre, Du är mitt enda hopp, ge mig kraft att komma över detta beroende, detta nikotin. Låt mig göra något värdefullt med de pengar som jag nu slösar på denna last. Jag behöver Dig så mycket. Jag vet att jag begått många fel eftersom jag inte haft en mening med mitt liv, men nu ser jag att det finns en mening med att finnas." Detta kan du följa när du uppriktigt ger dig själv åt Gud, för att Han ska vara din ende herre, med en gemenskap där du verkligen kan växa och se ljuset i din egen existens.

Min själs vän, det är dags att du vaknar, och bättre sent än aldrig, men besluta dig idag. Och om du fortfarande har cigaretter i fickan, så förstör dem och släng dem långt bort, för sådant skräp kan man inte ge bort till någon utan att bli skyldig att skada honom. Jag älskar dig och bryr mig mycket om dig, för du är min evige broder eller syster, och jag vill se dig som en segrare över illusionen för att du ska kunna triumfera i din tillvaro, som en av de själar som har förstått att livet handlar om att ge, inte att ta -- och inte heller att röka.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare