Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Brahmacary - ett liv som ogift och studerande

Brahmacary - ett liv som ogift och studerande

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Kära läsare, här kommer en mycket speciell inbjudan för att du ska få kännedom om livet för den som studerar yoga. Yoga-centren ger den bästa träningen i livet, för såväl män som kvinnor.

I den gamla indiska kulturen tillbringade alla ungdomar, innan de gifte sig, en tid i ashramet, eller templet, med sin andlige mästare för att lära sig de viktigaste sakerna i livet. Det osjälviska arbetet, tjänandet, sinneskontrollen, studier av de heliga skrifterna, sjungandet av mantran och utförande av vediska offer; allt var en del av karaktärsformningen av den studerande.

Barnen hade direkt vägledning från sin andlige läromästare eller från en av hans representanter som var särskilt tränade i att ta hand om de nya eleverna, som givetvis var ogifta. I det moderna samhället inriktas ungdomar mot våld och sexuell njutning redan som mycket unga. På grund av detta känner sig ungdomarna mycket frustrerade (för meningen med livet är inte den sexuella njutningen, och än mindre våldet), och lätt tar de till droger för att hitta något som självklart fjärmar dem från det materialistiska samhällets rutiner. Alla motkulturella rörelser som Punk, Metal, Hippies, etc., har bildats som ungdomars försök att fly den inre tomhet som de bär på. De unga har ingen sporre för att utveckla värderingar, det finns ingen förebild bland de äldre och inte heller någon kunskap om den återverkan som följer på varje handling som de utför; inte heller finns kunskap om reinkarnation och existensen av deras egen eviga själ. Man lär sig att om man inte har pengar så kan man inte njuta, men man lär sig inte om konsekvenserna av ett liv i okunnighet.

Yogaklostren är platser som skapats av andliga mästare; platser där människor i alla åldrar kan berikas andligen och där de kan utveckla urskiljningsförmågan för att göra saker på rätt sätt, för att få kraft för resten av sitt liv och inte falla i depressiv mentalitet.

Att känna livets mål är den bästa medicinen mot depression, och en brahmacarys liv är det finaste man kan tänka sig för att nå detta mål. Brahmacarierna kan resa i grupp till olika städer för att bära ut den universella kärlekens budskap och hjälpa andra. De kan lära sig ritualerna kring dyrkan, sjunga mantran och lära sig ekologiskt jordbruk. De lever ett mycket disciplinerat liv. De kliver upp mellan fyra och fem på morgonen, och all mat som de äter är prasadam, det vill säga helgad och givetvis vegetarisk mat.

Ibland åker de på pilgrimsresor för att besöka andliga centra, och dem emellan finns en mycket djup vänskap och en osjälvisk anda som de kan efterleva under resten av sitt liv. Det finns inga stränga regler för hur länge man kan vara brahmacary. Några tycker så mycket om att tjäna mänskligheten att de föredrar att förbli i tjänst till sin andlige mästare och avsäga sig det äktenskapliga livet. Om de i stort mått når den mognad som krävs, kan de en dag bli swamier eller munkar som ger celibatlöfte för livet. Det är definitivt lättare att göra andliga framsteg i livet som brahmacary, eller som brahmacarini om man är kvinna, än i livet som gift. Men man ska ha mycket klart för sig att denna situation endast kan tillämpas på personer som önskar uppoffra sig för andras väl.

Vanligtvis kan brahmacarierna, när de är mellan 24 och 30 år, be den andlige mästaren om lov att bilda familj. I det antika Indien tog föräldrarna på sig att finna en lämplig maka eller make för sina barn. På grund av avsaknad av denna sed, söker brahmacarierna nuförtiden hjälp hos de äldre för att kunna gifta sig på lämpligt sätt. En brahmacary i ett ashram (en andlig oas eller tempel), lär sig också många praktiska saker, och i överensstämmelse med deras talanger anvisar den andlige mästaren det område som de bör träna sig eller utbilda sig i ytterligare för att kunna utföra sin tjänst.

Många gånger tror en människa, av önskan att njuta, att det andliga livet som gift kommer att vara lättare, men verkligheten är att man inte vet vad man har innan man förlorat det. Livet som gift, ur självförverkligandets synvinkel, finns där som skydd för att inte falla i förnedring genom utomäktenskapligt sex. Man är utan tvivel en mycket lycklig själ om man fullständigt kan hänge sig åt det andliga livet och kontrollera denna sexuella aptit som är vanlig hos den betingade själen, och som redan njutit många tidigare liv och som finns tillgängligt för hundar, katter, råttor och kackerlackor. Den store mästaren Srila Prabhupada skrev att det är mycket svårt att göra framsteg i andligt liv inom det äktenskapliga livet. Naturligtvis, de sanna brahmacarierna är mycket älskvärda och förstående gentemot dem som är gifta och mot kvinnor. Det som kan få en brahmacary på fall är att han är ensam tillsammans med kvinnor eller har en kritisk eller förolämpande attityd mot kvinnor eller dem som är gifta.

Livet som brahmacary får inte vara ett ansvarslöst liv i lättja. Tvärtom. I tjänsten till den andlige mästaren får han lära sig att bli en utmärkt tjänare. Vrindafamiljen har etablerat dessa yogakloster i många länder, för såväl män som kvinnor (Vishnu priya ashram). För de som utmärker sig har vi också en kurs för att utvidga arbetet och öppna yogakloster på andra platser.

Ett brahmacary ashram är en plats för seriösa spiritualister. Motivationen är att få den andlige mästarens skola att växa och att kämpa för en gemensam sak. Ashramet tillfredsställer de grundläggande behoven hos eleverna, och de studerandes föräldrar borde försöka hjälpa dessa ashram, och detta är också sättet för dem att hålla kontakt med det andliga livet. Det finns inte många människor nuförtiden som önskar ägna sig åt andligt liv, men det är skyldigheten hos ashramen att skapa excellenta personer med kvaliter som hos brahmanerna, som är de personer som ägnat sig åt Sanningen som det viktigaste i livet. Dessa är samhällets bästa tjänare och de bedrar ingen.

I en av de viktigaste böckerna i den vediska kulturen, Bhagavad gita (18.42) kan vi läsa:

samo dhamas tapah saucyam
ksantir arjavam eva cab
janam vijanam astikjan
brahma-karma svabhava-jam

Fridsamhet, självbehärskning, självtukt, renhet, fördragsamhet, ärlighet, kunskap, vishet, och religiositet är de naturliga egenskaper som styr brahmanernas handlande.

Om du har önskan att leva i ett yogakloster och bli en brahmacary eller brahmacarini, kontakta oss då via Internet eller besök närmaste center. Vi erbjuder också semestervistelse på yogakloster eller veckoslutskurser. Om du önskar stödja dessa kloster med donationer av pengar, ber vi er att också kontakta oss, för detta behövs mycket av. För mer information, besök vår hemsida www.yogainbound.com (engelska) www.yogainbound.org (spanska).


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindainstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare