Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Bevisad reinkarnation


BEVISAD REINKARNATION

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Det finns människor som med fullkomlig övertygelse bejakar tron på reinkarnation, och de blir fler och fler för varje dag. Detta medan det finns andra som säger att de inte tror på den och att allting försvinner i dödsögonblicket. Åter andra säger att man bara lever en enda gång och att man därefter kommer till paradiset eller till det eviga helvetet. Det finns alltså olika idéer, men istället för att fortsätta att rada upp olika spekulationer här, låt oss analysera de bevis som klart visar på en reinkarnationens verklighet och som verkligen ställer oss mot väggen. När du läst, kan du sedan bestämma om du vill bry dig om det och lära dig om de stora fördelarna som finns i att förstå sitt eviga liv och sin vandring i de olika livsformerna mot en andlig utveckling, eller om du helt enkelt vill fortsätta att vara en bland de många okunniga i de enfaldigas paradis, de som gång på gång måste födas till den illusion som är skapad av deras egna gärningar.

1. Inkarnationen verifieras genom det faktum att den kropp där själen bor, byts ut vart sjunde år. Alla celler i vår kropp förnyas genom den naturliga förändringen vart sjunde år, och trots det, så minns vi fortfarande vår tidigare historia sedan sju år tillbaka, eller fjorton eller mer. Detta visar att vi är samma levande varelse som reinkarnerats flera gånger under ett och samma liv.

2. Det finns många bevis på hypnotiska regressioner. I olika fall har vetenskapsmän på många universitet gjort sådana hypnotiska regressioner, och människor under detta inflytande har avslöjat händelser ur sina tidigare liv, händelser som sedan bevisats ha inträffat och som uppenbarligen aldrig kunnat hända i detta liv.

3. Ett känt fall finns registrerat på Discovery Channel. Det är berättelsen om en flicka från Indien som mindes att hon blivit mördad i sitt tidigare liv, i samma kvarter som hon levde vid intervjun, av den man som hade varit hennes make, ftersom att han ville vara med sin älskarinna. Hennes minnen var så detaljerade, med så exakta uppgifter, att barnets föräldrar lämnade huset och slutligen gick till polisen med fallet. Polisen undersökte det hela, med flickans berättelser som grund, och mycket riktigt visade det sig, att i det hus, som den lilla flickan pekade ut, levde en man som erkände att han hade dödat sin hustru. Slutligen sattes denne man i fängelse och allt på grund av minnena från en reinkarnerad person.

4. Underbarnen är också ett bevis på inkarnation. Barn som vid tidig ålder visar talanger som andra barn inte har ens efter att ha tränat mycket och länge, är beviset på att de i tidigare liv fått en kunskap som de nu bara fortsätter att praktisera.

5. Ega Kesi, en nordamerikansk läkare, har gjort hypnotiska reg

ressioner för att bota folk från trauman och obehag som kommer sig av erfarenheter från tidigare liv.

6. Det viktigaste beviset finns i de heliga skrifterna. Många verser i Bhagavad Gita ger klara upplysningar i ämnet om reinkarnation, om hur det fungerar med handlingarnas återverkan, hur det manifesteras i de olika födelserna som väntar oss, just på grund av de handlingar som vi utfört i våra tidigare liv.

Sastra praman, beviset som kommer från de heliga skrifterna, är det viktigaste, och det är underbart att se att man i den vetenskapliga världen nuförtiden, visar på sanningshalten i detta påstående. Grekerna som också var trogna anhängare av reinkarnationsläran, kallade den för metafysik. Som bevis gav de som exempel noshörningsungens uppförande när den föds; den springer bort ifrån mamman, för dess hud är så mjuk och mammans tunga så sträv att den kan skada honom. Efter tjugofyra timmar hårdnar huden på den nyfödde, och då återvänder ungen till mamman för att ta emot hennes pussar och smekningar, för nu tål hans hud hennes tunga. Varifrån har ungen lärt sig att springa undan för att vänta på denna förändring? Detta exempel var ett av deras bevis för att visa på reinkarnationens existens.

Voltaire uttryckte det mycket fint en gång: "Vad är det som är så förvånade med att födas igen, med tanke på hur underbart det anses vara, att ha blivit född en första gång?" Det finns bevis, det är otroligt vad det undermedvetna är lastat med intryck från tidigare liv. Andesjälen är en resande, täckt med astralkroppen (sinne, intelligens, ego och det undermedvetna) och på detta vis är hon utrustad med det underbara anlaget att skapa materiella miljöer, använda och njuta av dem, men till sist, eftersom det är en "materiell maskin" som är gjord av jord, eld, vatten, luft och eter, måste hon lämna denna kropp och fortsätta i sitt astrala fordon. Därför måste man, för att definitivt lämna hjulet av upprepad födelse och död, fullständigt eliminera det falska egot, den spekulerande intelligensen och det sensuella sinnet, och man måste med hela sin förmåga fokusera sitt medvetande på Herren för att be honom att befria en från den materiella existensen.

Det finns många bevis på reinkarnation; även i andra skrifter som Bibeln, refereras till några helgon som har uppenbarats flera gånger, men det viktiga för oss är att vi vet att det finns en existens före födelsen och det kommer att finnas en existens efter döden. Om vi riktar hela vår uppmärksamhet endast på detta liv som vi lever i denna jordiska kropp, och fullständigt ignorerar det mål vi är på väg emot, går vi på detta sätt helt emot naturen. Annars när vi reser, bryr vi oss ju alltid om vart vi är på väg och vad som väntar oss vid detta mål. Vår andlige mästare Srila Prabhupada har gett oss information, och han har gett oss facit för att kunna ta oss ut ur okunnigheten och upprepad födelse och död, genom att åkalla Guds beskydd genom renhetens kultur och de heliga mantrana.

Hare Krishna Hare Krishna
Krishna Krishna Hare Hare
Hare Rama Hare Rama
Rama Rama Hare Hare.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindavaninstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare