Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Balsam f&oml;r själen


BALSAM FÖR SJÄLEN

- Ur samlingen "Vediska Visdomar" -
av Swami B.A Paramadvaiti


Du blir stark när du förstår
     att du inte har någon styrka.
Du blir vis när du blir medveten om
     att du är okunnig.

När du delar med dig
     av din rikedom till andra, blir du rik.
När du ger kärlek åt andra
     får du ta emot kärlek.

Om du vill lära andra,
     så var ett föredöme
          och besegra deras hjärtan.

Endast genom godhet mot andra
      kommer vi att få ta del av Guds nåd.

Trots att Gud är den Högste Ägaren,
     finns det något som Han inte har, men vill ha…
          och detta är ditt hjärta.

Reducera dina behov
     genom att njuta av det lilla.

Anpassa dig till alla omständigheter.
     Se allt som Guds nåd.

Fäst dig aldrig vid något materiellt
     som hämmar den andliga utvecklingen.

Dela med dig av det du har till andra
     och förstå att ingenting är ditt.

Var redo att tjäna;
     försitt inte denna möjlighet
          att tjäna med hela ditt hjärta.

Meditera alltid på att Gud finns i allt
     och att Han kontrollerar allt.

Tala långsamt
     och använd hela tiden mjuka ord.

Ha en brännande törst
     efter att uppnå kärlek till Gud.

Försaka alla dina böjelser,
     överlåt dig till Gud
          och använd allt du har till att tjäna.

Ha tålamod och ståndaktighet
     i dina försök att tjäna.

Överge inte dina
     andliga övningar
          ens för en enda dag.

Livet är kort.
     Dödsögonblicket är ovisst.
Hänge dig med allvar
     åt det andliga livet.

Låt tanken på Gud hålla borta
     tankarna på världen.

Skjut inte upp något till morgondagen,
     om du kan göra det nu.

Skryt inte och visa inte upp
     dina förmågor; var istället
           ödmjuk och enkel.

Var alltid glad, och lämna bekymren.

Var likgiltig för sådant som händer dig,
     och bekymra dig mer för andra och lär dig
          att vara beroende av Guds nåd.

Låt bli skvaller, förtal, kritik
     och att söka fel hos andra.

Se bara det goda
     och utöva andras dygder.

Fly vreden, lustan och egoismen
     som är som giftet från en orm.

Bär alltid med dig några andliga maximer
     och/eller verser från skrifterna.
          Se Gud i allt som är och sker.

Möt hindren med mod och allvar.

Oroa dig inte för kritik
     när du är på den korrekta vägen.

Erkänn tålmodigt dina egna fel
och bed om råd för att övervinna dem.

Utveckla ditt hjärta
genom att ge det bästa du har.
          Var extraordinärt kärleksfull.

Önskningar mångdubblar eländet.
     Försök att vara tillfreds med allt du får.

Fortsätt att arbeta på
     fulländningens och ärlighetens väg.

Ha alltid ett mål i livet
     och gå varsamt fram.

Den gudomliga kärlekens
     förmåner är oändliga.
          Överge aldrig detta utövande.

Var måttlig.
     Allt extremt är alltid farligt.

Gör dagligen en självanalys
     och kika in i dig själv.
          Lägg märke till ditt växande.

Hur kan jag öka mitt tjänande?
     Denna tanke är det som ökar lyckan inom oss.

Tvinga inte på andra dina åsikter,
     det är bättre att uttrycka sin vishet.

Kräv inte respekt, utan förtjäna den
     genom att vara ett föredöme.

Man kan inte tvivla på Gud bara för att det finns
     några saker som man inte förstår.

Bakom varje lidande finns det en lärdom.

Tron är det öga
     som leder oss
          till den Högste Herren.

För att bli lycklig behöver man bara
     lära sig älska.

Att kritisera dem som
     vi inte har en chans att hjälpa,
          är som att spotta i motvind.

Lättjan är demonen som
     fördärvar våra ambitioner.

Var och en är sin egen lyckas smed.

Gör alltid något fint
      för att rädda den här världen.
          Strävhet betyder avsaknad av medlidande.

När man underordnar sig Gud,
     lindrar man allt lidande.

För att förändra världen
     måste man börja med sig själv.

Den som är hängiven det goda,
     besegras aldrig av det onda.

Gud är inte intresserad av dina pengar
     och inte heller av dina egendomar.
          Han är endast intresserad av ditt hjärta.

Du måste vara
     en del av lösningen
          eller en del av problemet.

Religion betyder att rätta sig efter
     det som ligger i Guds intresse.

Gudomens Högsta Personlighet
     måste vara första prioritet i ditt liv.

Ditt hjärta i den här världen
     känner sig övergivet;
du måste närma dig Gud.
     Så kommer alla dina problem
          att få ett slut i det andliga livets fröjder.

Den sant helige drar slutsatsen
     att Gud är allt för honom.

Bättre tjänande betyder
     att möta större konflikter.

Den rike hyser större rädsla
     för att förlora sin rikedom,
          än den fattige att skaffa den.

Ge kärlek om du vill bli älskad.

Se till att dina tankar är upphöjda och rena.


Gå till samlingen Vediska Visdomar

Vaisnava Akademien och Vrindainstitutet för vaisnavastudier och kultur Vaisnava Akademien

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare