Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Vegetarism och hälsa      Vegetarism och kost      Bortom Vegetarismen        Veg-länkar

Vegetarism och hälsa

De senaste åren har samma undersökningar om kost och hälsa visat att näst efter tobak och alkohol, är det konsumtion av kött som står för den högsta dödssiffran; då man har hittat ett tydligt samband mellan köttkonsumtion och dödliga sjukdomar, såsom hjärtinfarkt, cancer, etc. De viktigaste orsakerna som nämns av biologer, kostexperter, antropologer och studenter i fysiologi och jämförande anatomi är följande:

Den anatomiska och fysiologiska uppbyggnaden av den mänskliga kroppen är inte densamma som den hos ett rovdjur

Vetenskapen erkänner att för varje levande varelse finns en särskild diet som stämmer överens med dess anatomiska och fysiologiska struktur. På detta sätt kan vi fastställa tre typer av dieter som överensstämmer med tre viktiga grupper av ryggradsdjur; fruktätare, gräsätare och köttätare. Människan är skapad för att äta frukt och grönsaker, och är lika både frukt- och gräsätare men däremot fullständigt olik köttätarna. Låt oss till exempel se på följande aspekter:

a) Tänderna: Först ska sägas att de köttätande djuren har stora käftar för att kunna hugga in på inälvor och muskler hos sina offer. De äger dessutom kraftiga käkar och vassa avlånga tänder, lämpliga för att hugga i köttet. De köttätande djuren slukar vanligtvis sin föda utan att tugga den; följaktligen behöver de inte kindtänder och inte heller en käke som kan röra sig sidledes, eftersom köttet inte behöver tuggas för att börja smältas, då det till största delen smälts i magen och tarmarna.

Människan däremot har varken stor käft eller vassa huggtänder; tvärtom har hon jämna tänder liksom de bakre kindtänderna oumbärligt platta för att kunna mala frukt och grönsaker.

b) Saliven: De köttätande djuren har små salivkörtlar och deras saliv är sur (utan ptialina). De har mycket koncentrerad saltsyra i magen för att smälta det sega köttet, dess fett, etc.

Människan däremot har välutvecklade salivkörtlar. Hennes saliv är alkaliskt och har mycket ptialina för att förbereda smältningen av spannmål och frukt. Och saltsyran som hon har i magen, är tio gånger starkare än den som köttätarna har. När människan emellertid vänjer sig att äta kött, börjar kroppen en onormal produktion av denna syra, vilket angriper magens slemhinnor och orsakar magsår.

c) Tarmarna: Längden på rovdjurens tarmar är kort.; den mäter endast en tredjedel av storleken på deras kroppar, vilket möjliggör en snabb tarmtömning av de kemiska gifter som orsakas av den förruttnade sönderdelningen av kött och för att undvika att dessa stannar i organismen under någon längre tid. Tarmlängden hos människan däremot, mäter sex gånger kroppens längd. Eftersom frukt och grönsaker inte ruttnar lika fort som kött, kan de passera i kroppen långsammare och samtidigt tillåts näringsämnena tas upp i största möjliga utsträckning.

d) Extremiteter och svettning: Rovdjuren har kraftiga klor, som gör att de kan tränga igenom den hårdaste hud och slita sönder fettet. Deras hud har inga porer och de svettas med tungan.

Människan å andra sidan, har händer med naglar istället för vassa klor; händer med tumme som är mycket lämpligare för att plocka frukt, spannmål och grönsaker än för att döda. Och slutligen svettas människan med huden.

För dessa karakteristiska anatomiska och fysiologiska skillnader kan man klart dra slutsatsen att människans diet inte är kött, eftersom hon inte har den matsmältningsapparat som är lämplig för vare sig förtäring eller smältning av kött. Dessutom, om köttet vore den naturliga och lämpliga födan för människan, skulle detta ätas och serveras som kadaver, utan att behöva förvandla det i köket och försöka lura sinnena. Människan har emellertid fyra hörntänder som gör låter henne äta kött i minimal utsträckning och bara som en eftergift under tider av nöd.

Sidoeffekter av att äta kött

Sidoeffekterna av att äta kött är oräkneliga, och här ska vi se på de mest iögonfallande:

a) Vid köttkonsumtion måste matsmältningsapparaturen hos människan arbeta mycket krystat och utdraget för att kunna smälta det, mellan 3 och 4 gånger mer än det normala. Detta medför i dess inre en koncentration av en överdriven värme som sönderdelar födan; därifrån sura uppstötningar, rapar och otrevliga svettningar. Dessa ohälsosamma jäsningar utvecklar giftiga gaser som tränger igenom de porösa vävnaderna på kroppen, och påverkar och förstör de vitala organen (som magen, bukspottkörteln, njurarna, etc.). Detta överdrivna arbete drar till sig allt blodflöde; och följaktligen går kroppsvärmen till matsmältningsapparaten, vilket ger en fullkomlig obalans åt den vanliga och normala kroppstemperaturen på 37°C, och orsakar en temperatursänkning i extremiteterna (händer och fötter) och i andra kroppsdelar; därifrån frossa och andra sjukdomar relaterade till lungor och bronker, etc. På detta sätt kommer organismens funktioner att förändras, framförallt funktionerna för matsmältning, näringsupptag och elimination. Då det sedan på detta vis produceras orent blod, ger det utrymme för fler sjukdomar som förstoppning och viktökning, andra vanliga besvär nuförtiden.

b) Den mänskliga kroppen förmår inte att ta hand om stora mängder animaliskt fett och kolesterol. När en person konsumerar mer kolesterol än vad kroppen behöver (vilket vanligtvis sker med en diet på kött), ackumuleras det överflödiga kolesterolet gradvis i blodkärlens innerväggar och gör att de hårdnar och drar ihop sig eller minskar blodflödet till hjärtat. Så uppkommer då åderförkalkning, hjärtinfarkter, trombos, etc. Rovdjuren kan ta hand om nästan obegränsade mänger kolesterol och animaliskt fett utan att lida några sidoeffekter.

c) Ett ytterligare bevis på det onaturliga för människan att äta kött är att hennes tarmsystem är olämpligt för sådan matsmältning. Sedan ett flertal studier har man redan kunnat bevisa att den långsamma passagen av köttet genom grovtarmen ger plats för att den giftiga lämningen som denna genererar, inducerar de skadliga effekterna. Det är också så att när köttet håller på att smältas, alstras ämnesomsättningar som har cancerogena egenskaper. Fördenskull kan man nu se ett tydligt samband mellan tjocktarmscancer och köttätande.

d) På samma sätt; när en människa äter kött är njurarna det första organ som på ett oblitt sätt erfar effekterna av gifterna som köttet alstrar. Sålunda ser man dessa vitala organ överbelastade av de gifter som orsakar sjukdomar som gikt, reumatism, artrit, etc. Även hos dem som äter kött i måttliga mängder, behöver njurarna arbeta tre gånger mer än hos dem som är vegetarianer. Det är också så att även om njurarna hos en ung människa klarar av detta tryck, ökar riskerna dramatiskt för sjukdomar och njurkollaps när man blir äldre.

e) Så snart ett djur dödas, påbörjas förruttnelseprocessen av köttet, som inom några dagar får en äcklig grå-grönaktig färg. Köttindustrin maskerar denna färgförändring genom att tillsätta konserveringsmedels som nitrat och nitrit för att ge köttet en skinande röd färg och så förlänga förruttnelsen. Undersökningar visar att dessa konserveringsmedel är cancerogena. Dessvärre gör inte dessa kemiska substanser någon skillnad på köttet av ett kadaver och en levande människa, och många personer som av olyckliga tillfälligheter utsatts för stora mängder av detta, har dött av förgiftning. Även små mängder har visat sig skadliga, särskilt för små barn och bebisar. Följaktligen har experter i kommittén för livsmedelstillsatser, WHO (världshälsoorganisationen) gått ut med rådet att "nitrater inte bör tillsättas i barnmat" och man har dessutom signalerat att "det är endast en ytterst liten marginal mellan den mängd nitrat som är säker och den som kan vara farlig".

Dessutom är den enorma mängden kemikalier, lugnande medel, antibiotika och hormoner och många andra typer av mediciner som man använder vid djuruppfödning, en process som börjar till och med innan födelsen och fortsätter efter döden; och slutar med att påverka dem som äter köttet, eftersom det är som om dessa skulle äta dessa kemikalier och hormoner direkt.

f) Förutom dessa farliga kemiska substanser som tillsätts i köttet, är själva köttet bärare av ett flertal sjukdomar från dessa djur. De som trängts ihop under ohygieniska förhållanden, de som blivit tvångsgödda och omänskligt behandlade, ådrar sig många fler sjukdomar än vanligt. Också när dessa djur skickas till slakt, kan deras kött smittas med innehåll från inälvor, spillning och urin, och orsaka bakteriella infektioner. För att förhindra denna möjlighet, måste man injicera stora mängder antibiotika i dessa djur och ge plats åt högresistenta bakterier som är ett allvarligt hot mot köttkonsumenterna. Inspektörerna av kött försöker upptäcka detta oacceptabla kött, men det är omöjligt på grund av trycket från industrins sida och bristen på tid för att genomföra undersökningarna. Alltså; mycket av det som händer på dessa stora mekaniska dödsfabriker, är långt ohälsosammare än konsumenten kan föreställa sig.

Å andra sidan, är den levande födan det som uppehåller de aktiva principerna i naturen. Till exempel, frön vidmakthåller sina grobara krafter under hundratals år; i stället är kött, ägg, fisk och skaldjur död föda, som man med all rätt kan kalla kadaver, på grund av deras kontinuerliga process av nedbrytning och förruttnelse. Att äta död natur betyder att förtära föda vilkens vitaminer redan fördärvats och som innehåller starka gifter. Ett stycke kött är bara en bit kadaver, och dess förruttnelse skapar avfall i kroppen.

g) På detta vis är kött ett onaturligt födoämne för människan; för dessutom är det ett mycket farlig stimulantia beroende på gifterna som det bär på. Man vet att när en gång djurets liv upphört, börjar cellerna att upplösas och kadaverprodukter bildas i hög grad. Så när djuret är slaktat, lämnas alla dessa giftiga substanser kvar i organismen, och de ökar i mängd med det som smärtan skräcken och ångesten framkallar, som adrenalin. Till detta dessutom det avfall som inte eliminerats från djurets blod, som urinämne och urinsyra; allt detta tillsammans smittar köttet ännu mer, och blir till ett farligt njutningsmedel för konsumenten. För övrigt underblåser det de lägsta instinkterna och passionerna; aggressiviteten, våldet, okänsligheten, grymheten, egoismen, etc.

h) Så är alltså kött definitivt inte den passande födan för människan. Det inte bara för med sig allvarliga sjukdomar och förkortar livet eller orsakar ett för tidigt åldrande, utan det förslöar också medvetandet, avtrubbar sinnena och försämrar intelligensen och andra förmågor. Vårt sinne påverkas av allt vi äter, det vill säga, att all mat vi äter överensstämmer med vårt sinne. Den dåliga födan tenderar alltid att splittra, oroa och stimulera vårt sinne och hindrar koncentration och goda tankar. Ett indiskt ordspråk fastslår: "Vårt sinne är i harmoni med det vi äter." Eller det kan vara så att som vi äter, så blir vårt sinne, eller så gör maten vårt sinne. Slutsatsen blir alltså att mat med ursprung hos döda djur, drar oss till det djuriska planet och förhindrar andligt framåtskridande.

Vegetarism och hälsa      Vegetarism och kost      Bortom Vegetarismen        Veg-länkar

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare