Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Vegetarism och hälsa      Vegetarism och kost      Bortom Vegetarismen        Veg-länkar

Bortom vegetarismen - Prasadam

Bortom de viktiga aspekterna vad beträffar hälsa, ekonomi, etik, religion, och även karma och reinkarnation; har vegetarismen en högre och en andlig dimension som hjälper oss att utveckla vår uppskattning och naturliga kärlek till Gud.

Vedaskrifterna låter oss veta att meningen med det mänskliga livet är att återställa vår ursprungliga relation till Gudomens Högsta Personlighet, och det är endast när vi går bortom vegetarismen och kommer till Prasadam, som vår mat kan hjälpa oss att nå detta mål. Maten som offras till Herren Krishna kallas traditionellt för Krishna-Prasadam, vilket betyder: "Guds Barmärtighet", och denna mat ger oss inte bara ett hälsosamt vegetariskt liv, utan också den högsta andliga utvecklingen av alla. Då Herren Krishna accepterar vårt offer, ingjuter Han sin egen gudomliga natur däri, liksom solen som med sina starka strålar kan rena smutsigt vatten från en förorenad sjö. På detta vis, eftersom Krishna är överlägset mäktig och fullständigt andlig, blir allt som kommer i kontakt med Honom, fullkomligt rent och andligt. Därför är Krishna Prasadam inte skilt från Krishna själv. Det är så, att Krishna visar Sin oändliga medkänsla med de själar som är fångade i den materiella världen, då Han kommer i form av Prasadam, så att vi helt enkelt genom att äta kan komma att lära känna Honom och älska Honom.

Att endast äta föda som är offrad till Krishna, och inget annat, utgör den maximala fulländningen av vegetarisk kost. När allt kommer omkring finns det även många djur, som t ex giraffer, duvor och apor som är vegetarianer, så att bli vegetarian är i sig själv inte den högsta vinsten.

Genom Hans väldiga transcendentala energier, kan Krishna verkligen omvandla materia till Ande. Så som när vi lägger en järnstav på elden och efter ett kort tag den blir levande röd och tar upp eldens alla viktiga egenskaper, på samma sätt förandligas fullständigt den materiella substansen i den mat som offras till Krishna. Denna mat kallas Prasadam, eller Herrens Barmhärtighet.

Att äta Prasadam, utgör en grundläggande del inom Bhakti Yoga. I andra former av Yoga, ordineras man att inskränka sinnena, men den som praktiserar Bhakti Yoga är fri att använda sina sinnen i en variation av tillfredsställande aktiviteter. Man kan t ex använda tungan för att smaka den läckra mat som man offrat till Herren Krishna eller njuta av att höra och sjunga Hans Heliga Namn genom Maha Mantrat:

Hare Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.

Genom sådana aktiviteter förandligas sinnena gradvis och man blir automatiskt attraherad av den gudomliga njutningen som mäkta överstiger all materiell erfarenhet.

Vedaskrifterna beskriver Herren som Mottagaren av all njutning, och för att nära sin njutning, expanderar Han Sig Själv genom Sin Andliga Njutningsenergi i oräkneliga miljarder triljoner levande varelser som är avsedda att dela Hans Njutning med Honom. Vi är alla delar av denna Njutningskraft, och för den enkla handlingen att laga mat till Guds behag kan vi erfara den transcendentala njutningen. Du kommer att märka detta när du smakar mat som offrats till Herren.

De vediska skrifterna innehåller för övrigt många beskrivningar av Prasadam och dess effekter. Herren Caitanya, till exempel, sa med hänvisning till Prasadam: "Hela världen har provat dessa materiella ämnen innan de offrats. Inte desto mindre är det så att nu, sedan dessa ingredienser offrats, så finns här extraordinära smaker och utsökta dofter. Det är bara att prova och lägga märke till den annorlunda erfarenheten. Och vid sidan om smaken, tillfredsställer även doften sinnet och gör att man glömmer all annan sötma än dess egen. Följaktligen bör man förstå att den Andliga Nektar som kommer från Krishnas läppar, har smakat dessa vanliga ingredienser och Hans transcendentala kvaliteter har förvandlat dem alla." Härav kommer det sig att den indiska maten är känd som "exotisk, mystisk och andlig".

Herren är PURNA: fullständig; och följaktligen äter Han allt som Hans hängivna offrar till Honom. Likväl förblir all mat precis som innan, genom kontakten med Hans Transcendentala Händer. Det är des natur eller kvalitet som förändras. Innan den offras, är maten precis som vadsomhelst, men efter att ha offrats erhåller den en Gudomlig Kvalitet eller en Transcendental Natur. Beroende på att Herren är PURNA, förblir han likadan, även efter att ha ätit. Maten som offras till Krishna är kvalitativt identiskt med Krishna. Precis som Herren är AVYAYA, oförstörbar, förblir den mat som Krishna ätit som förut, då den är identisk med Krishna. Dessutom kan Krishna äta maten med vilket som helst av Sina Transcendentala Sinnen; han kan äta genom att se eller att vidröra. Men man får inte tro att det är nödvändigt för Krishna att äta. Han känner inte hunger som en människa, men inte desto mindre visar Han Sig som om Han vore hungrig, och så kan Han äta allt utan att mängden mat spelar någon roll.

Sanningen är den att Krishna ber om dessa offer, inte för att Han behöver dem, utan för att han önskar vår hängivenhet och vår kärlek. Krishna ber oss:
- "Försök att älska Mig, lär dig att älska Mig, offra Mig någonting"
- Herre - kan vi säga - jag har inget att ge Dig...
- "Vad?! Kan du inte få tag på en frukt, en blomma, ett blad eller lite vatten?"
- Åh, jovisst, min Herre. Varför inte? Vemsomhelst kan få tag på det.

När Krishna ber oss att offra Honom mat, måste vi förstå att Han inbjuder oss att återupprätta vår eviga relation med Honom. I början rör vi oss mellan tro och tvång; senare, när vår förståelse mognar, handlar vi i kärlek och tillgivenhet. Och på samma sätt som någon ger det bästa till sin älskade på ett naturligt sätt, offrar den hängivne all sin lycka, sin intelligens, sitt liv och sin vegetariska mat till Krishna. Krishna är den Högste Älskade av alla.

Vegetarism och hälsa      Vegetarism och kost      Bortom Vegetarismen        Veg-länkar

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare