Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Yoga Planetarium

Yogaplanetariet Eco Truly Park

- av Swami B.A. Paramadvaiti -

Alla söker vi vårt bästa i livet, på olika områden i vardagen, och i det avseendet kommer vi att vandra genom livet med en längtan att nå olika mål.

Nu innebär det emellertid inte att vi automatiskt vet vad som verkligen är bäst, eftersom begreppet "det bästa för mig" många gånger påverkar andra eller kan vara det sämsta för andra. De senaste decennierna har människan flaggat sina "framsteg" med att göra vardagslivet enklare med resultatet av ett "bättre liv". Detta har emellertid många gånger inneburit (i alla avseenden) det värsta för moder natur.

I denna skrift vill vi visa och dela med oss av alternativ och lösningar som en gemensam väg för en bättre värld, en värld som tillhör inte bara människan, utan alla varelser som bor där.

Förord

Vi tillägnar vår vägledare och andlige mästare, Srila B.A. Paramadvaiti Maharaja detta arbete. Han är den främste inspiratören av detta projekt. Han sådde hängivenhetens frö hos oss, och tack vare det öppnades i våra hjärtan en ny förnimmelse av världen. Genom hans undervisning om idealen för en bättre värld, fortsätter vi enade att arbeta för en stor sak, smittade av hans stora kärlek och hängivenhet.

Det enkla livet, konsten och meditationen är bara några av principerna som vägleder och upplyser denna skola och ekologiska gemenskap; därför är det vår skyldighet att dela med oss till hela världen att de ideal, som vår varelse längtar efter, kan praktiseras dagligen och inte ligger i utkanten av den platoniska verkligheten.

Nuförtiden hör vi mycket om ekologins betydelse, om en miljö utan föroreningar, ekologiska odlingar och annat relaterat till detta tema, på konferenser och seminarier runtom i världen. Våra förfäder kände till hemligheten med hur man lever ett liv i perfekt harmoni med naturen och hur man kan njuta av allt den ger oss i överflöd för att upphöja människan; den ger hälsa välgång, vishet och lycka till var och en av oss. Så föddes Eco Truly Ashram med idealet att skapa en oas av andlighet, inspiration och kunskap för hela världen.

Gemenskapen har en stor mängd detaljer som med svårighet skulle kunna beskrivas i denna lilla skrift; saker som: användningen av alternativ teknologi, meningen med den vediska symboliken, meditationsprocessen, återvinning av organiskt avfall, etc. Swami B.A. Paramadvaiti har skrivit denna lilla skrift för att introducera oss i grundbegreppen för ett liv i harmoni med naturen. De som är intresserade av att veta mer om detta projekt, bör läsa hela Boken om Trullier (1), som denna vår skrift är en inbjudan till.

Kalki Avatar Das

Introduktion

Kära läsare, denna skrift kommer att introducera er till en värld av ett liv i harmoni med naturen, och inte emot henne. Det kommer att ge er en klar bild av vad detta viktiga projekt på ett fullständigt sätt erbjuder som lösning på världens problem; en fullständig lösning refererar till att medvetet täcka alla livets områden för den levande varelsen. Eco Truly Ashram, eller som det numera heter, Eco Truly Park, är ett försökssamhälle där vi genomför det ingen tidigare gjort. Men mer än ett projekt, är det ett påtagligt exempel på hur människan kan leva i en gemenskap som grundar sig på andliga och ekologiska principer. Alla orsakers orsak blir centrum i livet för de boende i Eco Truly Park. Man får också veta vad denna gemenskap och skola i vedisk (2) kunskap har att erbjuda världen. Tusenåriga och alternativa vetenskaper som ayurvedisk medicin, yoga, vastu sastra (indisk Feng Shui), astrologi och sankirtan-yoga är bara några av de vetenskaper som de boende i Eco Truly Park dagligen praktiserar och undervisar om.

Det centrala projektet i denna skola och ekologiska center, är konstruktionen av det viktigaste projektet i sin genre och det första i världen: "Yoga-planetariet". Detta majestätiska byggnadsverk representerar i sig själv hela den vediska kosmologin. Där kan besökaren och den boende i varje etapp av konstruktionen lära känna olika aspekter och nivåer av medvetande, dit själen vågar sig på sin väg mot den antimateriella nivån, som är känd som det absoluta, eller den andliga verkligheten (Vrindavan). Syftet med detta stora planetarium är, att visa att människan inte bara är en enkel kombination av materiella atomer och att vår verklighet inte slutar där förnimmelsen av våra begränsade sinnen upphör. Vi måste börja förstå att vi är andliga själar och att vårt behov sträcker sig bortom att äta, sova, fortplanta oss och försvara oss. Vi är medvetna varelser, och medvetandet har sitt ursprung i en verklighet som är full av medvetande. Denna verklighet sträcker sig bortom NIRVANA (den absoluta fridens plattform) och för oss till ett stadium av fullkomligt kunskap, sällhet och evighet, en verklighet som sträcker sig bortom det som våra sinnen förnimmer men som vårt hjärta begär och känner, den gudomliga kärlekens plattform.

(1) Denna bok finns ännu endast på spanska (övers. kommentar).

(2)Vedisk, ett ord som härrör från ordet VEDA. Veda är namnet på de antika indiska skrifterna som dateras till mer än 5000 år tillbaka i tiden och som anses vara källan till kunskapen i den gamla världen, inklusive Platons stora Grekland.

Nästa sida

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare