Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

VARFÖR SKRIKER FOLK?

En gång var det en kung som frågade sina tjänare:

- Varför skriker människor när de är arga?

Männen tänkte en stund.
- För att vi förlorar lugnet, var det en som svarade. Det är därför som vi skriker.

- Men varför skriker vi när den andre står alldeles intill?, frågade kungen. Går det inte att tala med låg röst? Varför skriker en människa när hon är arg?

Männen gav olika svar, men kungen var inte nöjd med något av svaren. Till slut förklarade han:

- När två personer är arga, avlägsnar sig deras hjärtan långt från varandra. För att överbrygga detta avstånd måste de skrika för att höras. Ju argare de är, desto starkare måste de skrika för att den ene ska höra den andre över detta stora avstånd.

Vad händer när två personer blir förälskade i varandra? De skriker inte, utan talar mjukt till varandra. Varför? Jo, deras hjärtan är mycket nära varandra. Avståndet emellan dem är mycket litet. Och när de älskar varandra ännu mer, vad händer? De talar inte, de bara viskar och kommer varandra allt närmare i kärlek. Slutligen behövs inte ens viskningar. De behöver bara se på varandra, och detta är allt. Så nära är två personer som älskar varandra.

När ni diskuterar, låt då inte era hjärtan avlägsna sig från varandra. Säg inga ord som ökar avstånden, för det kommer en dag när avståndet är så stort att ni inte hittar vägen tillbaka.

Anonym

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare