Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


Som ett skrynkligt papper

Min impulsiva karaktär, när jag var liten, fick mig att krevera av ilska vid minsta provokation. De flesta gångerna efter en sådan händelse, skämdes jag mycket och ansträngde mig för att trösta den som jag sårat.

En dag tog min lärare in mig i klassrummet, då han såg mig be om ursäkt efter ett vredesutbrott. Han gav mig ett pappersark och sa: "Knyckla ihop det!" Förvånad gjorde jag som han sa, jag gjorde en liten boll av det. "Nu", fortsatte han, "gör det nu som det var innan". Naturligtvis kunde jag inte få pappersarket att se ut som förut. Hur jag än försökte var det fullt av skrynklor och veck. "Hjärtat hos människor", sa han, "är som detta papper… "Det intryck du lämnar där är lika svårt att utplåna som skrynklorna på detta papper".

Så lärde jag mig vara mer förstående och tålmodig. När jag känner lust att explodera, kommer jag ihåg det skrynkliga papperet. Det intryck vi lämnar hos andra är omöjligt att utplåna. Än värre när vi kränker andra med våra handlingar och ord, och när vi sedan vill rätta till det, är det redan för sent…

"Tala när dina ord är så mjuka som tystnaden"

Noel Claras

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare