Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

VAD ÄR ATT TJÄNA?

Att tjäna är
att så goda frön.

Att tjäna är
att ta hand om vemhelst
som kallar på oss,
inte dem som någon gång
kan tänkas kunna
betjäna oss i sin tur.

Att tjäna är
att alltid så
utan att förtröttas,
även om det bara är
andra som får skörda
och smaka resultatet.

Att tjäna är mycket mer
än att med händerna
ge något som man har;
det är att ge med själen
det som vi kanske aldrig
känt till.

Att tjäna är
att ge ömhet, godhet,
hjärtlighet, moraliskt
stöd, kärlek
för dess egen skull,
och ibland
materiell hjälp.

Att tjäna är
att dela med sig av glädje,
ingjuta tro, uppskattning,
beundran, respekt, tacksamhet,
uppriktighet, ärlighet, frihet,
optimism, förtroende och hopp.

Att tjäna är i sanning
att ge mer än vi tar emot
i livet och av livet.

”Att tjäna är
att vara som sandal-trädet,
som ger doft åt yxan
som ibland sårar det.”

Anonym 

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare