Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


VAD ÄR ATT TJÄNA?

Att tjäna är
att så goda frön.

Att tjäna är
att ta hand om vemhelst
som kallar på oss,
inte dem som någon gång
kan tänkas kunna
betjäna oss i sin tur.

Att tjäna är
att alltid så
utan att förtröttas,
även om det bara är
andra som får skörda
och smaka resultatet.

Att tjäna är mycket mer
än att med händerna
ge något som man har;
det är att ge med själen
det som vi kanske aldrig
känt till.

Att tjäna är
att ge ömhet, godhet,
hjärtlighet, moraliskt
stöd, kärlek
för dess egen skull,
och ibland
materiell hjälp.

Att tjäna är
att dela med sig av glädje,
ingjuta tro, uppskattning,
beundran, respekt, tacksamhet,
uppriktighet, ärlighet, frihet,
optimism, förtroende och hopp.

Att tjäna är i sanning
att ge mer än vi tar emot
i livet och av livet.

”Att tjäna är
att vara som sandal-trädet,
som ger doft åt yxan
som ibland sårar det.”

Anonym 

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare