Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

HJÄLP MIG

– En bön av Mahatma Gandhi


Herre, hjälp mig att säga sanningen inför de starka
och inte ljuga för att få beröm av de svaga.
Om du ger mig lycka, ta inte ifrån mig orsaken.
Om du ger mig framgång, ta inte ifrån mig ödmjukheten.
Om du ger mig ödmjukhet, ta inte ifrån mig värdigheten.
Hjälp mig att alltid se den andra sidan av myntet,
och låt mig inte anklaga andra för svek för att de inte tänker som jag.
Lär mig att älska människor som dig själv
och inte döma mig som andra gör.
Låt mig inte falla i stolthet om jag har framgång,
och inte heller i förtvivlan om jag misslyckas.
Påminn mig istället om att nederlaget är
den erfarenhet som föregår segern.
Lär mig det, att förlåta är den största kraften
och att hämnden är tecknet på svaghet.
Om du tar ifrån mig framgången,
låt mig då få kraft att triumfera ur nederlaget.
Om jag skulle bära mig illa åt mot människor,
ge mig mod att be om förlåtelse,
och om människor bär sig illa åt mot mig, ge mig mod att förlåta.
Herre, om jag glömmer dig, glöm du inte mig.

Mohandas K Gandhi

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare