Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


DAG ELLER NATT

"Dag eller natt?" frågade en mästare sina lärjungar, för att se om de kunde säga när natten slutade och dagen började.

En av dem svarade: "När du ser ett djur på avstånd och kan urskilja om det är en ko eller en tjur". "Nej", svarade mästaren.

En annan sa: "När du ser ett träd på avstånd och kan urskilja om det är ett mangoträd eller ett apelsinträd".
"Inte det heller", sa mästaren.

"Okej", sa lärjungarna, "säg oss när det är".

Mästaren svarade: "Det är när du ser ansiktet på en man och känner igen din broder i honom; när du ser en kvinnas ansikte och där känner igen din syster. Om du inte förmår detta, spelar det ingen roll vilken tidpunkt det är för dig… dĺ är det fortfarande natt!

Anonym

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare