Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


EN ÄNGEL PÅ JORDEN

Ett barn som skulle födas, sa till Gud:

- I morgon ska du skicka mig till jorden, men hur ska jag kunna leva, så liten och försvarslös som jag är?

- Bland många änglar har jag valt en åt dig, som väntar på dig. Den ängeln kommer att ta hand om dig.

- Men säg mig, här i himlen gör jag inget annat än sjunger och ler, och det räcker för att vara lycklig.

- Din ängel ska sjunga för dig, hon ska le mot dig varje dag, och du kommer att känna hennes kärlek och vara lycklig.

- Och hur ska jag förstå när folk talar till mig, om jag inte kan det konstiga språk som människorna talar? Och hur ska jag göra när jag vill tala med dig?

- Din ängel kommer att knäppa dina händer och lära dig att be.

- Jag har hört att det finns onda människor på jorden. Vem ska försvara mig?

- Din ängel kommer att försvara dig, även om det kommer att kosta henne livet.

- Men jag kommer alltid att vara ledsen för att jag inte längre kan se dig, min herre.

- Din ängel kommer att berätta för dig om Mig, och lära dig den väg som du ska gå för att komma tillbaka till Mig, även om Jag alltid kommer att finnas vid din sida.

I det ögonblicket rådde en stor frid i himlen, men snart hördes röster från jorden, och barnet som brådskade, frågade mjukt:

- Min Gud, nu; ger jag mig av strax, säg mig bara namnet. Vad heter min ängel?

- Hennes namn spelar ingen roll, men du kan kalla henne "mamma".

Anonym 

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare