Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


Lärjungesuccessionen


evam parampara-praptam imam rajarsayo viduh

"Den högsta vetenskapen erhölls sålunda
genom lärjungesuccessionen,
och de heliga kungarna förstod den
på detta sätt…"
(Bhagavad Gita 4.2)

1. Krsna
2. Brahma
3. Narada
4. Vyasa
5. Madhva
6. Padmanabha
7. Nrhari
8. Madhava
9. Aksobhya
10. Jaya Tirtha
11. Jńanasindhu
12. Dayanidhi
13. Vidyanidhi
14. Rajendra
15. Jayadharma
16. Purusottama
17. Brahmanya Tirtha
18. Vyasa Tirtha
19. Laksmipati
20. Madhavendra Puri
21. Isvara Puri, (Nityananda, Advaita)
22. Sri Caitanya Mahaprabhu
23. Rupa, (Svarupa, Sanatana)
24. Raghunatha, Jiva
25. Krsnadasa
26. Narottama
27. Visvanatha
28. (Baladeva), Jagannatha
29. Bhaktivinoda
30. Gaurakisora
31. Bhaktisiddhanta Sarasvati
32. A.C. Bhaktivedanta Prabhupada,
B.R. Sridhar Maharaj,
B.P. Puri Goswami Maharaj, m. fl.
33. Srila B.A. Paramadvaiti Swami,
Sripad Atulananda Acarya,
Srila Bhakti Bimala Harijan Maharaj, m. fl.

"Försök lära dig sanningen genom att
vända dig till en andlig mästare.
Fråga honom i all ödmjukhet och tjäna honom.
De självförverkligade själarna kan förläna kunskap till dig,
ty de har sett sanningen."
(Bhagavad Gita 4.34)

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare