Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Srila Bhakti Raksaka Sridhara Maharaja

Hans Gudomliga Nåd Srila Bhakti Raksaka Sridhara Deva Gosvami Maharaja föddes 1895 i en högt respekterad familj ur Bhattacarya-orden i den fattiga småstaden Hapanya i Burdwan-distriktet i Östbengalen. Han fick sin utbildning vid universitetet i Baharampur. Då han var av en from härkomst i Sri-Gauda-mandala, den Heliga regionen där Sri Caitanya Mahaprabhu utförde sina gudomliga lekar på jorden, hade Srila Sridhara Maharaja sedan mycket unga år en naturlig släktskap med Sankirtana, Sri Caitanyadevas mission, det stora gemensamma sjungandet av den Högste Herrens Heliga Namn.

År 1923 attraherades han av Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvamis nåd, genom att lyssna till hans tal i Calcutta. Lite senare, 1926, närmade han sig med fullkomlig underkastelse Sri Gaudiya Math och blev en initierad lärjunge till dess grundare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada. Senare accepterade han Sannyasi (försakelsens livsordning), år 1930. Då han erkände sin lärjunge som ett troget baner för Gaudia-vaishnavismens förskrifter, gav Srila Prabhupada honom namnet Bhakti Raksaka, som betyder "Hängivenhetens väktare".

Som en utomordentlig förkunnare av Gaudiya Maths mission, reste Srila Sridhara Maharaja vida omkring i Indien och predikade flytande på bengali, hindi, sanskrit och engelska, och förmedlade så massivt Herren Caitanya Mahaprabhus undervisning till universitet, allmänna seminarier, och Sankirtan-festivaler.

Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati uttryckte sitt intresse för kompositionen "Sri Bhaktivinoda-Viraha-Dasakam" på sanskrit, av Srila Sridhara Maharaja. Han betraktade den som ett varsel som försäkrade att de höga idealen och värdigheten från Sri Gaudiyas (Sampradayas) Gudomliga succession, korrekt skulle bevaras och förkunnas genom en sådan lysande och känslig hängiven som Srila Sridhar Maharaja. Som vittnesbörd om detta, bad faktiskt Srila Prabhupada innan han gick bort från denna förgängliga värld, att hans skulle sjunga den heliga bönen "Sri Rupañjari-pada", vilken är den mest vördade i Gaudiya-Vaishnavagemenskapen.

En tid efter hans gudomlige Mästares bortgång, och fastän Srila Sridhara Maharaja var mer hågad att vara anonym, som en ödmjuk vaishnava, grundade han genom kallets skyldighet och gudomlig inspiration, Sri Caitanya Sarasvat Math i Sri Navadvipa-shama, som en helgedom där det heliga budskapet från hans Gurudeva, Sri Rupa och Sri Caitanyadeva kom att predikas.

Srila Sridhara Maharaja skrev många böner och kommentarer på Sanskrit och bengali. Hans ord hyllas som den rena vaishnavismens skatter av lärde, filosofer och hängivna i hela världen. Han är författaren till Sri Sri Prapanna-jivanamrtam, en essä på sanskrit över temat "Gudomlig överlåtelse", vilken blivit en textbok för hängivna i hela världen.

Under hans sista år strömmade inte bara hinduer, utan även hundratals av världens störste förkunnare, A. C. Bhaktivedanta Svami Prabhupadas lärjungar, till Sri Navadvipa-dhama för att lyssna på de heliga samtalen och råden från Srila Sridhar Maharaja. Det uppriktiga mottagandet av hans gudomliga gåva och av de transcendentala orden, är för de äkta hängivna oåterkalleligt. Inte bara för att Srila Prabhupada själv accepterade honom som sin siksa-guru, utan på grund av kraften i hans egen andliga förträfflighet.

Härav kom det sig också att ett stort antal uppriktiga sökare från världens alla hörn, skyndade till Srila Sridhara Maharajas lotusfötter för att bli överlåtna lärjungar till Hängivenhetens Väktare.

Den 12 augusti 1988, lämnade Hans Gudomliga Nåd Srila Bhakti Raksaka Sridhara Deva Gosvami Maharaja denna värld för att träda in i de eviga lekarna. Hans bortgång kungjorde inte bara bortgången av en av de stora på Sri Gaudiyas himlafäste, utan av månen själv. Till och med jorden skakade vid två tillfällen som förebådande tecken på händelsen. Ett gudomligt tempel, som kallas "Föreningen-i-Separationens Tempel", restes över hans heliga grav i Sri Caitanya Sarasvat Math, Navadvipa, och är, och kommer att vara, dyrkat kontinuerligt över generationer.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare