Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Hans Gudomliga Nåd,
A. C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada

Hans Gudomliga Nåd, Bhaktivedanta Swami Prabhupada kom till denna värld år 1896 i Calcutta i Indien. År 1922, också i Calcutta, lärde han känna sin andlige mästare Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Gosvami, den lärde och mest framstående hängivne på den tiden, grundare av Gaudiya Math (ett vediskt institut med 84 centra över hela Indien). Srila Bhaktisiddhanta tilltalade denne bildade yngling, och övertygade honom att ägna sitt liv åt undervisning om vedisk kunskap. Srila Prabhupada blev hans efterföljare, och elva år senare, i Allahabad, blev han formellt hans initierade lärjunge.

Vid deras förstamöte, 1922, bad Srila Bhaktisiddhanta Srila Prabhupada att han skulle fördjupa sig i den vediska kunskapen på engelska språket. Under de följande åren skrev Srila Prabhupada en kommentar över Bhagavad-gita, den viktigaste av alla vediska texter, och hjälpte till i Gayduya Maths aktiviteter. År 1944 startade han utan hjälp en tidning som på engelska hette Back to Godhead (Tillbaka till Gudomen, på svenska). Han redigerade den och skrev manus på maskin, korrekturläste och till och med distribuerade gratis exemplar av densamma, och gjorde stora ansträngningar för att hålla publiceringen igång.

Gaudia Vaishnava-sällskapet förärade år 1947 Srila Prabhupada titeln "Bhaktivedanta", som ett erkännande av hans beläsenhet och hängivenhet. År 1950 drog sig Srila Prabhupada tillbaka från familjelivet. Fyra år senare accepterade han vanaprastha (orden för tillbakadragande), för att ägna mer tid åt sina studier och sitt skrivande, kort därefter reste han till Vrindavanas heliga stad. Där bodde han i det historiska templet Radha-Damodara, där han under flera år skrev och studerade grundligt. 1959 mottog han försakelsens livsordning, Sannyasa. I Radha-Damodara skrev Srila Prabhupada boken "Easy Journey to Other Planets", och påbörjade sitt livs mästerverk: att översätta och kommentera Srimad-Bhagavatam - gräddan av vedisk litteratur - en samling av böcker som omfattar artontusen verser. Efter att ha publicerat tre volymer av Bhagavatam, begav sig Srila Prabhupada till Förenta Staterna år 1965, för att fullfölja den mission som hans andlige mästare skickat honom till.

Väl kommen till väst, skrev sedan Hans Gudomliga Nåd åttio volymer av översättningar, kommentarer och studier över klassiska verk från Indien. När Srila Prabhupada kom till New Yorks stad för första gången med ett lastfartyg, var han praktiskt taget helt utan pengar och hade inga följeslagare. Men i juli 1966, efter nästan ett år av stora svårigheter, grundade han det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande. Ända till sin bortgång den 14 november 1977, ledde han Sällskapet och fick se det växa och bli en världsomspännande sammanslutning med mer än hundra ashrams, skolor, tempel, institut och jordbrukssamhällen.

År 1968 grundade Srila Prabhupada New Vrindavana, ett experiment med ett vediskt samhälle som finns vid kullarna i västra Virginia i USA. Inspirerade av framgångarna med New Vrindavana, som idag är ett starkt jordbrukssamhälle på tolvhundra hektar, har hans lärjungar sedan dess grundat liknande samhällen på olika andra platser i världen. 1975 invigde man i Indien det magnifika templet Krsna-Balarama och det Internationella Gästhemmet. 1978 invigdes Juhu Beach i Bombay, ett kulturellt komplex byggt som ett tempel, en modern teater, ett gästhem och en vegetarisk restaurang. Srila Prabhupadas kanske mest vågade projekt har varit grundandet av det som skulle bli en stad med femtiotusen boende, i Mayapur i Västbengalen. Sri Dhama Mayapur ska bli en idealisk modell för vediskt liv, såsom det omnämns i vedaskrifterna, vilket har som mål att tillfredsställa de materiella behoven i samhället och erbjuda andlig perfektion.

Srila Prabhupada förde också till väst det vediska undervisningssystemet för grundskolan. Gurukula, den andlige mästarens skola, startades så smått 1972, och har i dag hundratals elever och många centra runt om i världen. Nu bestod emellertid Srila Prabhupadas mest betydelsefulla bidrag av hans böcker. Den akademiska världen hyser respekt för dem för dess auktoritet, grundlighet och tydlighet, och de har blivit vanlig litteratur för åtskilliga universitetskurser. Dessutom finns nu översättningar av Srila Prabhupadas böcker på ett fyrtiotal språk. Bhaktivedanta Book Trust, som bildades 1972 för att publicera Srila Prabhupadas verk, har så blivit en av världens stora utgivare av litteratur inom området för indisk religion och filosofi. Bland hans allra viktigaste projekt var utgivningen av Sri Caitanya Caritamrta, ett klassiskt bengaliskt verk. Srila Prabhupada översatte och skrev kommentarer till dess arton volymer på knappt arton månader. Trots sin höga ålder, reste Srila Prabhupada jorden runt fjorton gånger på bara tolv år, på konferenser som tog honom till sex kontinenter. Trots allt sitt resande, fortsatte han sitt fruktsamma skrivande. Hans skrifter består av ett minnesvärt bibliotek av filosofi, religion och vedisk kultur.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare