Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Liten biografi om Vrinda-missionens grundare Srila B.A. Paramadvaiti


Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami föddes i en lärarfamilj den 12 oktober 1953 i Osterkappeln i Tyskland. Hans namn på den tiden var Ulrich Harlan. Guru Maharaja, kallad så nuförtiden av sina lärjungar, är författare, poet, lärare, filosof och tempelarkitekt, han publicerar artiklar och håller föredrag. Som initierad lärjunge till Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, trädde han in i försakelsens livsordning, ett liv som praktiseras i den gamla vaishnava-kulturen i Indien. Som andlig Acharya, grundare till sin egen mission, har han hundratals lärjungar i mer än 20 länder runtom i världen.

Redan i unga år visade han indignation över mänskliga orättvisor. Vid 12 års ålder anslöt han sig till ungsocialisterna. På samma gång kände han en viss dragning till klosterlivet. Vid 14 års ålder började han att studera vedaskrifterna (parallellt med västerländsk filosofi). Han började skriva i tidningar och senare gav han ut sin första poesisamling. Han publicerade också sin första egna tidning, i vilken han ifrågasatte värdena i det materialistiska samhället. Som resultat av denna publikation, blev han utslängd från det internat där han studerade och blev tvungen att avsluta sina studier vid en annan skola. Som stor beundrare av Che Guevara och kampen för en bättre värld, blev han snart besviken på de politiska rörelsernas ytlighet och fann en klarhet i den österländska mystiken. Så börjar han praktisera yoga och meditation.

Som sjuttonåring flyttade han in i ett yoga-ashram. Den indiske yogin som ledde ashramet gjorde honom besviken, och han bestämde sig för att ägna all sin energi åt att söka en äkta andlig mästare. En kort tid senare blev han bönhörd och han fick möjlighet att komma i kontakt med sin evige Andlige Mästare, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Sedan den stunden började en ny etapp i hans liv. Han ägnade sig åt att grundligt fördjupa sig i sin Mästares undervisning och praktiserandet av Bhakti yoga. I Paris 1972, initierades han och fick namnet Alanath das Bramachary. När han var 24 år mottog han Sannyasi, och trädde alltså in i försakelsens livsordning

Sedan dess har hans liv varit mycket dynamiskt; han hjälpte sin Mästare att sprida Sri Caitanya Mahaprabhus budskap i såväl Europa som Amerika. I sin Gurus tjänst öppnade han andliga församlingar (ashram) och predikocentera i Berlin, Sverige, Norge, Danmark, USA, Brasilien och andra latinamerikanska länder. Han övervakade sin Mästares publikationer på många språk och reste åtskilliga gånger runt hela världen för att sprida vedas transcendentala budskap.

Senare, efter hans Andlige Mästare, Srila A.C.Bhaktivedanta Swami Prabhupadas, bortgång, följde han sin Mästares rekommendation att fördjupa sina studier hos sin Mästares nära andlige broder, Srila B.R. Sridhara Maharaja, i Indien. Av honom mottog han senare (1984) också Sannyasi, och trädde in i försakelsens heliga livsordning. Hans namn som Sannyasi är Swami Bhakti Aloka Paramadvaiti.

Djupt inspirerad av sina Mästare, återvände vår Guru Maharaja till väst och började acceptera lärjungar i lärjungesuccessionen. Han är den förste Andlige Mästare att etablera Andliga ambassader i Vrindvana, Indien, för att närmare knyta samman sin andliga familj och ashramerna i väst med Vishnaverna i Indien och med Krishnas heliga Dhama.

Guru Maharaja är den 12:e Acharyan i lärjungesuccessionen efter Sri Caitanya Mahaprabhu, den Gyllene Avatar som uppenbarade sig för 500 år sedan i Indien.

Srila B.A.Paramadvaiti Swami är grundare till Institutet för Högre Vediska Studier (ISEV) i Amerika, liksom Vrinda-institutet (The Vrindavan Institute for Vaishnava Culture and Studies) i Indien, med centra över hela världen. Han är sekreterare i WVA i Indien (World Vaishnava Association). WVA försöker att ena Vaishnaverna i hela världen och startades av den störste filosofiske företrädaren inom den vediska skolan; Srila Jiva Goswami, för 450 år sedan.

Med egna ord förklarar Guru Maharaja: "Jag tjänade min Andlige Mästare Srila Prabhupada i ISKCON från 1971 tills hans bortgång 1977. Sedan fann mitt hjärta inspiration hos min Sannyas Guru, Srila Sridhara Maharaj. Jag lärde vikten av enheten i olikheten. Jag grundade min mission på den kärleksfulla principen: Inspiration istället för institutionellt tvång. Det var också i den andan som jag kom att acceptera lärjungar för att fortsätta tjänsten till mina Mästare".

Vår Guru Maharaja har skrivit och redigerat åtskilliga böcker, av vilka många har översatts till andra språk. Hans skrifter finns på tyska, spanska, portugisiska, engelska, ungerska, hindi och bengali.

Vår Guru Maharajas Vrinda-mission växer snabbt. Många andliga bröder inspireras av hans arbete och stödjer honom. Några av dem har anslutit sig, som Srila Gurudeva Atulananda, en av Srila Prabhupadas första lärjungar i Sydamerika, nu andlig mästare i Vrinda.

För närvarande reser han runt till alla centra i Amerika och Europa, vilka nu uppgår till fler än 100. Han håller dagligen föredrag på olika språk, som tyska, engelska, spanska och portugisiska. Han sporrar till tryckning av transcendental litteratur och etablering av andliga oaser för upplysning och studier, samt praktiserandet av Bhakti yoga. Guru Maharaja kvalificerar nya brahmaner, andliga ledare av den mystiska orden, för att skydda och bevara renheten i världen. Han leder personligen många program för socialt stöd i vart och ett av de länder han besöker, de flesta i Latinamerika. I sin tjänst som pilgrim, föredragshållare och författare, reser han jorden runt tre gånger per år för att besöka sina lärjungar och vägleda de olika projekten.

Då han har ett väldigt speciellt uttryckssätt för att presentera den vediska undervisningen, har vår Guru Maharaja vunnit många människors tillgivenhet, inklusive indiska ledare och andra betydande personligheter inom politik, konst och religion i många länder, där han blivit både känd och erkänd. Men inget av detta har kunnat minska de hos honom inneboende kvaliteterna av ödmjukhet, renhet, vishet, enkelhet, hans vilja att hjälpa andra och hans beläsenhet och praktiska kunskap i nästan alla ämnen.

Guru Maharaj berättar själv om sitt händelserika liv. Klicka här för att läsa hans egen berättelse.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare