Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


Det är en glädje att ha Srila Atulananda Acarya hos oss. Han föddes i Santiago i Chile år 1951, son till en chilensk diplomat. Under sin ungdom reste han genom åtskilliga länder, tills han skrev in sig vid universitetet i Buenos Aires, där han kom i kontakt med det Internationella Sällskapet för Krishnamedvetande. Han bestämde sig för att ägna sig åt studier i den vediska kulturen under sin Andlige Mästare, Hans Gudomliga Nåd, A. C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, och ställde sitt liv till förfogande för missionens gärningar. Senare återvände han till Chile, där han slog sig ner för att hjälpa till i arbetet med förkunnelse, som han blivit rekommenderad av sin Andlige Mästare.

I och med Srila Prabhupadas smärtsamma bortgång år 1977, fortsatte prabhu Atulananda sina resor för att fördjupa sig ytterligare i sina vediska studier. År 1985 återvände han med sin fru till Chile, där han bosatte sig för att han ville låta sitt folk lära känna den underbara kunskapen om den vediska kulturen. Numera reser han mycket runt i Sydamerika för att undervisa sina lärjungar och vänner i olika länder.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare