Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Vyasapuja 2002

- en hälsning från Guru Maharaj på hans födelsedag den 12 oktober 2002 -


All ära till vår räddare Srila Prabhupada, och till alla som uppskattar hans betydelse för dem själva och för hela världen.

Vi har ett kort liv (även om det tar så lång tid). Under denna tid måste vi fatta så många beslut och göra så många saker som ska få sådan betydelse för våra framgångar eller misslyckanden. Det är en underbar gåva från Gud, och genom Srila Prabhupadas nåd vet vi säkert vilken väg vi ska ta. Precis som modern och fadern instinktivt vet vad de ska göra med den lilla babyn, så förstår en förkunnare lätt att kontakten med andra är ett livslångt åtagande. Förkunnandet tvingar oss att vara förstklassiga i våra ansträngningar. Om någon litar på oss, måste vi ge dem det värdefullaste i våra liv. Vi kan inte göra dem besvikna. Vi måste tjäna sanningen inåt och utåt. Vi måste bli genomskinliga via våra andliga mästares medier.

På detta sätt, utan att veta om det, övertas du och din tjänst av Översjälen. On du inte har själsviska motiv inblandade, kommer Krishna att använda dig för Sitt syfte. Det är livets fulländning. Överlåtelse - vår enda business. Det för oss i kontakt med den högsta nåden. Det är vad Srila Prabhupada sa till oss, att vi alla måste bli andliga mästare. Bara då kan vi tjäna till det yttersta.

Närhelst vi råder en hängiven eller en vän, eller ger en lektion i den heliga vediska litteraturen, måste vi komma upp till en nivå av genomskinlighet. Med andra ord, att bli en andlig mästare är inte ett ansvar då du blir väldigt gammal. Det är en daglig kallelse. Barnen behöver dig som babyn sin far eller mor. Om vi inte når den standarden, har vi god anledning att gråta. Det är skälet till att riktiga Vaishnaver är verkligt ödmjuka. De känner att de är helt beroende av den Gudomliga Nåden, och att inget finns inom deras förmåga. De ropar efter hjälp och de får också hjälp.

Jag får hjälpen att tjäna min Andlige Mästare och er alla från så många underbara hängivna; sannyasier, seriösa grihastas, och på tusen andra sätt. Om vi förblir ödmjuka finns det ingen anledning till varför nåden skulle försvinna. Krishna är mer än lycklig när du offrar ditt hjärta till Honom och ber om att få bli ett transparent medium för din andlige mästare. Ni hör alla till min Andlige Mästare. Han var väldigt god. Han skulle uppskatta var och en av oss, och han accepterar er alla. Genom hans nåd får vi nåden från Radha-Govindaji, Mahaprabhu och det goda landet Vrindavan.

Hans gåva är för alla, och vi har den otroliga chansen att bli en del i distributionen av hans gåvor. Som någon som ger vatten till en man som nästan törstar ihjäl, på samma sätt är Srila Prabhupadas gåva den räddande nåden för den lidande materialisten. Om vi kan ägna hela vårt liv till att förmedla budskapet om den Gudomliga kärleken, kommer Srila Prabhupada att vara mycket nöjd, och ditt liv kommer att bli framgångsrikt.

Vad mer kan jag säga? Detta är ingen teori. Vi kan se det manifesterat inför våra ögon. Jag kom till min Andlige Mästare utan kvalifikationer eller meriter, men han var så fantastisk på att ta väl hand om en lat dåre och göra honom till en medlem i sin sankirtana-grupp, och här är jag fortfarande, 25 år efter att han vände tillbaka till sin evige Herre. Han har inte bara gett oss gott sällskap; han har också gett oss så många projekt att vi helt enkelt inte har tid att vara i Maya. Så vi har en underbar lärdom att erfara; att komma in i den gudomliga planen som hela tiden breder ut sig och att alltid göra nya försök för var och en av oss.

Jag är tacksam för ert sällskap. Srila Prabhupada och Sri Krishna har sänt er till mig, för att arbeta med er alla, för att lära att bli verkliga Vaishnaver, för att tjäna Gudsgestalterna, att publicera och distribuera det Gudomliga budskapet. Vad jag skrivit här, är vad jag vill säga i dag... från mitt hjärta till er alla. Hari Bol! Istadeva Radha-Vrajamohan och Radha-Vrajesvara Ki Jayyyy! Se till att alla är lyckliga och friska i Krishnamedvetande. Hare Krishna! Gaura Premanandi! Hari Bol!

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare