Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


Vishnu Priya, Lima, Peru

Vishnu Priya Ashram - VRINDAs ashram för kvinnor

 • Kvinnor som skyddar kvinnor med hjälp av andliga män och principerna i ett brahmana-samhälle öppnar verkligen en ny horisont i fostran och för kvinnors tillflykt i den här världen.
 • Vrinda-familjen har redan öppnat sådana ashram på många platser runtom i världen.*
 • Om kvinnor lär sig att sätta Radharani och Krishna i centrum i sina liv, kommer de att kunna bli första klassens kvinnor och mödrar, hustrur och goda hängivna.
 • Vishnu Priya Ashram undervisar kvinnor och ger dem en tillflykt i tjänsten till deras andlige mästare.
 • När de vill gifta sig och en uppskattat god hängiven man vill gifta sig med dem, kan de bilda familj och hålla hängivenhetens anda vid liv.
Visnu Priya Ashrams fokuserar på...
 • ett liv i yoga och meditation.
 • ett liv i lycka genom en högre smak.
 • att forma hemmens och ashramens framtida ledare.
 • att främja hängiven konst av alla slag.
 • att träna upp såväl mödrar som änkor och de som valt ett liv i försakelse (nunnor), i överensstämmelse med deras personliga läggning och omständigheter.
 • Den anliga tjänsten, dyrkan av Gudsgestalten och förkunnandet för att hjälpa andra.
Kvinnorna är allas mödrar...
 • Den ursprungliga Gudomliga Nåden finns i den Gudomliga Modern, i allas Moder.
 • Även den Högste Herren besegras av kärleken hos Hans eviga gemål Srimati Radharani.
 • Hon är källan till alla feminina saktis (krafter), även hos det minsta flickebarnet.
 • Hon är tillflykten för alla kvinnor liksom för alla män. Därför kallas hon Svarupa och asraya vigraha.

  Srila Guru Maharaja

  * I dag har Vrinda mer än 15 Vishnu Priya Ashrams runtom i världen. Fler kommer att öppnas, och en uppdatering av listan kommer när detta blir aktuellt.
  Klicka HÄR för mer information om vart och ett av våra Vishnu Priya Ashram.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare