Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Srila Prabhupada

Varför lider vi?

- A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada -

I den här materiella världen står vi alltid under det trefaldiga lidandet - de lidanden som har sitt ursprung i kroppen och sinnet, de som har sitt ursprung i de andra levande varelserna, och de som kommer ur naturkatastrofer. Vi är täckta av illusionen, av den materiella naturens tre kvaliteter, och vi räknar inte med dessa lidanden. Vi måste dock hur som helst veta att vi i den materiella världen utstår mycket lidande. "Jag vill inte ha elände. Varför lider jag?" När denna fråga ställs, finns möjligheten att bli Krishnamedveten.

Så snart vi överlåter oss till Krishna, hälsar Han oss hjärtligt välkomna. Det är som när ett barn som när han kommer tillbaka till sin far, säger: "Min käre far, på grund av något missförstånd övergav jag ditt beskydd, men jag har lidit. Nu kommer jag tillbaka till dig." Fadern omfamnar sitt barn och säger: "Min käre pojke, kom. Jag har längtat så mycket efter dig varje dag sedan du for, och nu är jag så lycklig att du kommit tillbaka." Fadern är så kärleksfull. Vi är i samma position. Vi måste överlåta oss till Krishna, och det är inte så svårt. När barnet överlämnar sig till sin far, är det något mycket svårt? Det är snarare något mycket naturligt, och fadern väntar alltid på att ta emot sitt barn. Det finns ingen plats för förolämpningar. Om vi faller ned inför vår Högste Far och vidrör Hans fötter, finns inga fördomar mot oss, och det är inte heller svårt. Det är i sanning ärofyllt för oss. Varför skulle vi inte göra det? Genom att överlåta oss till Krishna, hamnar vi genast under Hans beskydd och blir befriade från alla lidanden. Detta bekräftas i alla Skrifterna. I slutet av Bhagavad Gita, säger Sri Krishna:

sarva-dharman parityjya
mam ekam saranam vraja
aham tvam sarva-papebhyo
moksayisyami ma sucah

"Överge alla olika slags religioner och överlåt dig till Mig allena! Jag skall befria dig från syndens alla återverkningar. Frukta ej!" (Bg. 18.66) När vi kastar oss ner inför Guds fötter, kommer vi under Hans beskydd, och från det ögonblicket existerar det för oss ingen fruktan. När barnen står under föräldrarnas beskydd, känner de ingen fruktan för de vet att deras föräldrar inte skulle tillåta att de kom till skada. Mam eva ye prapadyante; Krishna lovar att de som överlåter sig till Honom inte har någon anledning till fruktan.

Ifall att överlåta sig till Krishna är något så lätt, varför gör människorna inte det då? Det finns verkligen många som trotsar Guds själva existens, och menar att naturen och vetenskapen är allt och att Gud är inget. De förmodade framstegen i civilisationens kunskap betyder att befolkningen blir allt galnare. I stället för att bli botad, utbreder sig sjukdomen. Människor är inte intresserade av Gud, utan de intresserar sig av naturen, och det är naturens uppgift att ge dem tillrättavisningar i form av det trefaldiga lidandet. Hon är alltid redo att ge dessa tillrättavisningar, tjugofyra timmar om dygnet. Vi har emellertid vant oss så till den grad att bli tillrättavisade att vi tänker att allt är väl, och vi anser att detta är den vanliga kursen för saker och ting. Vi har blivit så stolta över vår utbildning att vi säger till den materiella naturen: "tack så mycket för att du skäller ut mig. Var nu så vänlig och fortsätt." Förvirrade på detta sätt, tänker vi att vi har besegrat den materiella naturen, men hur då? Naturen försätter oss fortfarande i lidande genom födelse, åldrande, sjukdom och död. Finns det någon som löst dessa problem? Nå, vad är det då egentligen för framsteg vi gjort i kunskap och civilisation? Vi står under rigorösa regler från den materiella energin, men även så tänker vi att vi besegrat dem. Detta kallas maya (illusion).

A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare