Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


Vaisnavafilosofins hemlighet

VAISNAVAFILOSOFINS HEMLIGHET

av Srila B.A. Paramadvaiti Swami,
från chatten 27 mars 2005

Man måste hålla reda på båtens position på havet, och då spelar båtens storlek ingen roll. Inte ens Titanic skulle göra någon skillnad Vår kropps båt är den minsta av farkoster, och Kalis ocean är större än alla oceaner man kan föreställa sig. Men detta är faktiskt vår situation, att födas i denna värld som en försvarslös baby. Vilken märklig sak! Lyckligtvis finns det oftast några kärleksfulla föräldrar som låter en komma till världen, men dessvärre händer det ibland att föräldrarna är grälsjuka, och det hela börjar tyvärr inte så mjukt och fint.

Så vår kropp är verkligen som en båt och det andliga livet visar sig i följande analogi:

För att vi ska kunna veta vilken riktning vår båt ska ta, måste vi acceptera en kapten. Vårt lilla sinne måste erkänna att det inte har tillräcklig kapacitet för att fatta alla beslut, och själva intelligensen saknar information. Det har inte heller omdöme, så det återstår bara bön och intuition, det sjätte sinnet. Eller den inre rösten som vedaskrifterna beskriver som den inre mästaren.

Men de transcendentala traditionerna låter oss förstå att all lärdom sker under vägledning av mästarna. Det är så, eftersom mästarna överför sina erfarenheter och sin visdom på alla kunskapsområden. Vi måste också söka dem som har tagit upp den andliga vetenskapen som sitt liv och sin själ, och som är redo att skänka sin tid och uppmärksamhet för att hjälpa oss att styra vår båt på denna ocean. När vi accepterat en kapten för vår båt, kommer han att lära oss att ro, och han leder oss vartåt öster ligger.

Dessutom lär oss den andlige mästaren att sätta upp ljuslågor för att pröva vilka vindar som är gynnsamma, och dessa vindar är:

1. Gott sällskap
2. Goda studier
3. Sjungandet av de Heliga Namnen
4. Andlig mat, men framförallt
5. Sällskap med mycket kärleksfulla hängivna

Det finns ögonblick i livet då vi känner oss bedrövade, men när vi talar med en långt framskriden hängiven, försvinner lätt våra bekymmer. I detta fall och framöver måste man betona orden "långt framskriden", för om vi avslöjar vårt sinne för någon annan person på det mentala planet, går vi mot en gemensam undergång.

Srila Rupa Goswami förklarade i sin Upadesamrita hur man kan känna igen en långt framskriden hängiven:

Han har inte någon tendens att kritisera andra och ägnar sig alltid åt att ära sin andlige mästare och att tjäna Gud och mänskligheten. Naturligtvis är han initierad och uppfyller sina åtaganden som en initierad hängiven. Dessutom hyser en sådan hängiven uppskattning för hur Krishnas Heliga Namn kom till ditt liv.

Personer som dessa kan skapa en sådan gynnsam vind som fyller livet med glädje, och dessutom kan de skänka tjänandets extas. Extasen i att arbeta är mycket svår att finna i den här världen, eftersom människor i den materiella världen blir mer extatiska av att supa och slå runt men känslan av extas för ett arbete kan man bara uppnå när ens hjärta identifierar sig med detta arbete. Vi måste betrakta detta som en stor gåva. De långt framskridna hängivna smittar oss med glädje i uppoffringen, eftersom de tjänar sitt ideal ett ideal som godkänns i de heliga skrifterna och ditt hjärta. Det är ingen spekulation eller ansträngning för att öka anseendet här i världen, och med de gynnsamma vindarna i vårt segel korsar vi de dåliga kvaliteternas ocean i Kalis tidsålder mycket snabbare.

Vaisnavafilosofins hemlighet är önskan att få vara njutbar för Krishna. I den materiella världen vill alla njuta av allt; man vill ha allt för sina nycker, för sina laster, sitt falska ego, sina önskningar för njutning och överflöd. Allt jag, jag, jag och jag.

Vaisnaverna frågar dig om du är lycklig när du tjänar dina egoistiska önskningar, och vi måste alla erkänna att nej, det är vi inte att vi inte alls är lyckliga, trots att vi har försökt på alla sätt att tillfredsställa vår kropp och vårt sinne. Då frågar de hängivna: Varför försöker du inte tillfredsställa Krishna? Den som bara lever för att försöka tillfredsställa Krishna har redan korsat oceanen Gopierna i Vrindavan ville bara leva för Krishna. De ville ge honom dammet från sina fötter för att bota Krishnas huvudvärk, något som ingen annan ville göra, men gopierna tvekade inte för ett ögonblick.

I teorin kan vi mycket enkelt förstå detta, men det är en lång väg för att börja leva endast för att göra hjärtats Herre lycklig och man måste varje dag bestämma sig på nytt, för kroppen ber om något annat. Kroppen är en säck som består av okunnighet och som ber om saker som inte är bra, som till exempel att äta andra levande varelser som vill vara lika fria som du och jag. Kroppen ber att vi ska berusa oss, att vi ska fördärva nervsystemet med substanser som är farliga för vår kropp och för vår ande. Kroppen ber om sexuell njutning, även om vi inte vill ta ansvar för en familj att beskydda genom den gudomliga viljan. Kroppen ber helt enkelt om en massa dumma saker.

Herren ber oss om det motsatta. Krishna ber oss att bara äta sådant som offrats till Honom. Han ber att vi håller vår kropp mycket ren och att vi njuter av Hans nåd med ett rent och klart sinne. Herren Krishna ber oss att leva i celibat eller åtminstone ett mycket ordentligt familjeliv där våra barn kan vara stolta över sina föräldrar.

Herren Krishna vill att vi är mycket generösa när det gäller den andlige mästarens sak, i att förbättra livsvillkoren. Herren Krishna vill inte att vi dansar på diskotek, utan snarare att vi dansar i templet. Egentligen är detta inte svårt att förstå, men för att korsa Kalis ocean är riktningen klar; man måste bara hålla hårt i rodret, vilket betyder att lyda instruktionerna från den som är kapten på skutan.

Om vi skulle dö innan vi nått den andra sidan havet, krävs att vi föds än en gång, efter 8 400 000 arter för att komma till livet som människa. Och om det är färre än så, är det likafullt många för att komma till detta liv som människa. Och om vi inte tar vara på denna gåva, riskerar vi att vår själ går bakåt till andra arter av lägre stående liv. Så synd det vore att förlora denna chans till en mänsklig kropp! Det skulle vara en tragedi!

Avsaknad av egoism är närvaron av uppoffring. Där det inte finns självtukt, kommer en önskan om okunnig njutning. Där det inte finns medlidande, faller man till det psykologiska krigets värsta stadier och annat våld, inklusive inom familjen.

När man vill ha ljus, måste man vända ryggen åt mörkret. Det är upp till var och en -- att alla får veta mer, att alla får samma inbjudan från sin skapare, och den andliga kärlekens väg kommer att öppnas. Förkasta exploateringens och likgiltighetens väg!

Jag önskar er stor framgång och många gynnsamma vindar i er kamp. Och det är med tjänande och uppoffringar som man tacksamhet återgäldar det gynnsamma vindarna.

Alltid er välönskare,
B.A. Paramadvaiti Swami

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare