Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UPPFOSTRANS OMEDELBARA KARMA

- Från chatten med Hans Gudomliga Nåd, Srila B.A. Paramadvaiti Swami, söndagen den 4 april, 2004, från Berlin, Tyskland. -


Harinam Sankirtan ki jay! Srila Prabhupada ki jay!.

Kära hängivna,

En stor hjärtlig kram till er alla! Jag har nu kommit till Berlin efter en lång resa i Östern.

Jag vill dela detta budskap med er alla, för att göra de äldre medvetande om den effekt som deras handlingar har på deras barns uppfostran.

Det händer mycket ofta, när man räknar på ögonblickssituationer och prioritering sinnenas tillfredsställelse, att de vuxna fattar beslut som påverkar deras barn. När man betänker att barnen är oerhört känsliga, förstår man hur allvarligt de vuxnas fel studsar tillbaka på barnen. Eftersom barnen inte kan tala om detta, eller då effekten av chockerna inte omedelbart visar sig hos dem, ignorerar de vuxna de vises råd, och barnen hamnar i ett förfärligt schackspel.

Det är mycket svårt att finna de perfekta svaren för varje situation i den relativa ofullkomligheten. Trots att vedaskrifterna erbjuder grundläggande och perfekta recept för familjens samlevnad, är det få som tar något av det på allvar. Människor rättfärdigar sina handlingar på många sätt. Här följer några saker att tänka på som kan hjälpa dig att forma ditt bästa omdöme.

Om du ger dina barn okunnighet, kommer du att ha okunniga barn.
Om du uppfostrar dina barn med vishet, kommer dina barn att bli visa.
Om du ger barnen skydd, kommer du att få ansvarsfulla barn.
Om barnen får fientlighet mellan föräldrarna, kommer du att få osäkra barn.
Om du ljuger för barnen, kommer de att bli misstänksamma.
Om du ger barnen ren konsumtion, kommer de alltid att vara otillfredsställda.
Om du ger barnen en materialistisk uppfostran, kommer de att förlora tacksamhet till och med gentemot sina egna föräldrar.
Om du föder upp dina barn på kött, fisk och ägg, kommer de att bli aggressiva och utan medlidande.
Om du är ett hycklande exempel för dina barn, kommer de att bli ledsna.
Om du inte litar på dina barn, kommer de att växa utan självkänsla.
Om du inte lär dina barn att bedja av hela sitt hjärta, kommer de inte att ha någon tillflykt.
Om föräldrarna berusar sig, kommer barnen lätt att falla.
Om föräldrarna skiljer sig, kommer de att få deprimerade och vilsna barn.
Om föräldrarna tillåter barnen att titta mycket på teve, kommer de att få dumma barn utan ett bra ordförråd.
Om föräldrarna inte dyrkar Gud, kommer de att få barn utan tro.
Om föräldrarna inte studerar de heliga skrifterna, kommer de att få barn utan någon god auktoritet.
Om föräldrarna inte uppoffrar sig för familjen och för högre värden, kommer de att få egoistiska barn.
Om föräldrarna vill att barnen ger sig iväg hemifrån vid första bästa tillfälle, kommer de att bli en skam.

Att ha barn hemma är en gåva från Gud. Det är varje dag ett test på din kvalitet som far och mor. Bara de som är trogna i sitt sökande efter sanningen kan förstå att tjänsten gentemot våra barn är vår tjänst till skaparen och uppehållaren av allt.

Moder natur har försett oss alla med förmågan att föröka oss alltifrån tonårstiden. Så vi borde lära oss att bli utmärkta elever från allra tidigaste ålder för att kunna bli kapabla föräldrar med höga moraliska värderingar när vi får detta heliga uppdrag. När du har barn, bör principen för din glädje bli glädjen för dina barn.

Det andliga ljuset, våra hjärtan, rösten i alla heliga skrifter och de framstående mästarnas instruktioner, samstämmer enhälligt i att kärleken till Gud måste vara kärleken och den bästa fostran för våra barn och elever.

Fullgör din uppgift med allvar. Du kommer ju att se konsekvenserna i nästa liv, och redan i detta liv kommer du att se misslyckandet av att inte ha gjort ditt bästa i att älska och fostra dem som var beroende av dig.

En stor kram till er alla.

Alltid er välönskare,
Swami B.A. Paramadvaiti
Berlin, Tyskland


Översättning: Maria Kimdahl
Foto: Vladimir Gurov

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare