Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

Eco Truly Ashram


Trulys i Vrindavan

År 1967, när Srila Prabhupada återvände från väst till Vrindavan för första gången, tog borgmästaren i Vrindavan ärofullt emot honom och hans lärjungar i sitt hem i Ghandi Park i själva centrum av Vrindavan. En tid senare, gav de vägen som går in i Vrindavan, den väg som också var känd som Catikara Road, namnet Bhaktivedanta Swami Road, för att ära Vrindavans store ambassadör i den här världen. De konstruerade också en arkad vid samma infart till Vrindavan, kallad the Bhaktivedanta Gate. Med tiden fick Vrindavan se många tempel växa upp, lyxiga byggnader, särskilt i Raman Reti-området, där Srila Prabhupada grundade Krishna-Balaram Mandir. Den ökande mängden besökare till Vrindavan och bristen på ett renhållningssystem för att ta hand om den ökande mängden sopor och smutsigt vatten, försatte myndigheterna i Vrindavan i svårigheter, särskilt för det undermåliga handhavandet av plast, som på Srila Prabhupadas tid ännu inte kommit till Vrindavan, och som orsakade många katastrofer i miljön.

Srila Prabhupada hade sagt åt sina lärjungar, att de skulle hjälpa till att göra rent i Vrindavan, restaurera de gamla templen och etablera eärorik dyrkan av Gudsgestalterna. I denna anda förverkligade VRINDA-familjen, grundad av Srila Bhakti Aloka Paramadvaiti Swami, lärjunge till Srila Prabhupada, åtskilliga ansträngningar för att anskaffa gamla tempel och restaurera dem till deras ursprungliga skönhet. Detta är en av VRINDA-missionens aktiviteter i Vrindavan, liksom att leda aktiviteterna för medvetenhet och omsorg om miljön.

Om man betänker att kungarna från olika delar av Indien och grannländerna, finansierade det ärorika Vrindavan ser man, att när det monarkiska systemet upphörde, så förlorade de vackra arkitektoniska juvelerna inkomsterna och bidragen för att underhållas. År 2002 inbjöd CPCB (Central Pollution Control Board), representanter från de heliga platserna i Indien, för att sammanföras som eko-städer och man erbjöd finansiellt stöd för dem som kunde presentera en möjlig väg och som skulle kunna utveckla projektet och kämpa emot de katastrofer som naturen utsattes för.

De ansvariga för projektet i Vrindavans kommun, herr Gupta, som känner Sripad Bhaktivedanta Sadhu Maharaj, som är koordinator för kommittén för Vrindavans bevarande å WVA:s vägnar (World Vaishnava Association). Herr Gupta följde med till Vrinda Kunja för att få veta mer om det arbete som VRINDA utfört, och för att träffa dess grundare.

I samtalet med VRINDA-missionens grundare, uttryckte herr Gupta sin önskan att göra en nöjespark i den centrala delen av stan, som en del av ett eko-city-projekt. Swami B.A. Paramadvaiti visade honom exempel på VRINDA-missionens ashram-byar i världen, där det handlar om att skapa små Vrindavans, med fokus på den konst som representerar skönheten i Krishnas lekar och Hans undervisning. Inspirerad av dessa exempel, särskilt av Eco-Truly Ashram i Peru, föddes iden om att göra en park av Krishnas lekar och en restaurering av sjön Brahma Kunda utan, utan prjudikat, som del av eko-projektet. I Brahma Kunda, hittades Vrinda Devis gudsgestalt av Srila Rupa Goswami, och är den enda centralt belägna sjön i Vrindavan som är duger för pilgrimer att bada i. Herren Brahmas lilla tempel har redan fallit i bitar genom försummelse, och Brahma Kunda befann sig i ett skick av att vara helt övergivet. Her Gupta blev väldigt entusiastisk och hämtade Vrindavans borgmästare tillsammans med några rådgivare, för att de alla skulle kunna få se fotografierna från projektet i Peru och lyssna på de idéer som Swami B.A. Paramadvaiti hade i detta ämne.

Det var alltsammans ett arrangemang av Srimati Radhika. Följande dag var det ett möte i New Delhi för att presentera projektet Eco-city, å de heliga städernas vägnar i Indien, och Vrindavans borgmästare bad Swami B.A. Paramadvaiti att följa med honom och presentera projektet för styrelsen. Inom mindre än tjugofyra timmar, förbereddes en multimediaproduktion med ritningar för att presentera idéen om vad som skulle kunna göras. Den sista ritningen av Brahma Kunda, bland annat, gjordes i bilen på väg från Vrindavan till Delhi.

Med VRINDAS dator skapades och presenterades allt detta material. Fokus lades på att Krishna är den Ursprunglige Ekologen och den Högste. Floden Yamuna smittades ju en gång av ormen Kaliyas gift, till den grad att inte ens en fågel kunde flyga däröver utan att falla ner död, på grund av de giftiga gaser som steg up ur vattnet. Krishna, som då ännu bara var ett barn, hoppade i Yamunas vatten och utmanade ormen Kaliya, och sedan slog Han hans många huvuden med dansen av Sina gudomliga fötter, och fördrev honom sedan inte vara från Yamuna, utan från hela Indien, och skickade honom till Fijiöarna, och renade så Yamunas vatten.

Det var uppenbart och erkänt av alla, att Vrindavans presentation var den bästa av alla, och man beviljade en budget för Vrindavans Eko-projekt, med ett stöd på 200.000 dollar.

En del av kraven för att bevilja ett finansiellt stöd till projektet var bildandet av en arbetsgrupp för projektet Eco-city, som skulle innefatta den privata sektorn i utveckling. Bildandet av en liknande grupp hade tidigare misslyckats flera gånger. Trots det, har VRINDA alltid varit en förtrupp och deltagit i alla försök, med D.M. (District Magistral) liksom med representanter från staten Uttar Pradesh av Luknow.

Vid mötet i Delhi, var borgmästarna eller deras representanter från Vrindavan, Mathura, Hrisikes, Jagannath Puri, Tirupati och många fler platser. Vrindavans borgmästare och hans grupp gick mycket lyckliga från det mötet, liksom Swami B.A. Paramadvaiti för att ha kunnat presentera sin andlige mästare och Sriamati Radharani med denna tjänst.

För detta projekt inbjuds alla intresserade Vaishnaver, särskilt konstnärer och de som är intresserad av att förbättra miljön, att ge sitt aktiva eller finansiella bidrag för att förverkliga denna dröm att gör a Vrindavan till en ekologisk plats. Givetvis räcker inte de initiala fonderna långt för ett projekt av denna storlek, men genom att visa på ett vackert resultat kommer man säkert att kunna erhålla mer stöd. Och med hjälp från den privata sektorn, särskilt relaterat till sophanteringen och att inte förorena atmosfären med alltför mycket ljud, kan man tjäna Sri Vrindavan Dhams ära.

Det första utvalda området börjar i Cir Ghat i Yamuna, och ner emot samhället och Krishna Lila Park, och breder ut sig bortom Jńanbudabe. Vrinda Kunja, VRINDA-missionens huvudtempel i Vrindavan, ligger i hjärtat av detta Vrindavan Eco-city, liksom Radha Mahadev, Lala Babu, Jagannath Gath och andra viktiga platser, eftersom det är den äldsta delen av Vrindavan.

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare