Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Paramadvaiti Swami
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Paramadvaiti Swami
Vrinda Sunday Chats
Srila B.A Paramadvaiti Swami

Paramadvaiti Swami
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Vrinda on Youtube
Filmade Gurumaharaj/Vrinda föreläsningar

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

Paramadvaiti Swami
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Eco Truly Park
Ett unikt ekologiskt projekt
grundat på den urgamla
vediska filosofin.

Vrinda on Youtube
Vaisnava Internet News Agency

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association

UR SKRIFTERNA

"Den levande varelsens sanna intresse består av att ta sig ur den okunnighet som tvingar honom att utstå upprepad födelse och död. Den enda utvägen är att överlämna sig till Gudomens Högsta Personlighet genom Dennes representant. Utan att utföra hängiven tjänst till Gudomens Högsta Personlighet, Vasudeva, kan man omöjligtvis bli helt obunden av denna materiella värld, och inte heller kan man på något sätt erhålla verklig kunskap."

(Srimad Bhagavatam 4.29.36-37)

Läs mer om...


SOMMARREFLEKTIONER

Vi står mitt uppe i sommaren med allt vad det innebär; långa ljusa dagar, värme, sol och bad. Den långa mörka vintern tycks avlägsen, livet förnyas; människor och djur lever upp, naturen grönskar och blomsterrabatter och ängar prunkar i regnbågens alla färger några månader innan hösten kommer. Blommor som knoppar och blommar, vissnar och dör efter ett kort tag, men varje år kommer värmen och ljuset och väcker liv i det som tycktes dött.

Vart tog livet vägen under vintern? Det var bara anden som lämnade de olika livsformerna för att ta plats i nya starka och friska skepnader, och så rullar livet vidare, som ett hjul, år ut och år in, tidsålder efter tidsålder. Men det är just här och just nu, i denna sommartid, omgivna av blommor, insekter och grönskande träd, som vi känner att vi lever upp. Vår existens som människa är unik, och vi har en underbar möjlighet att göra något alldeles särskilt av våra liv. Jag tror att den korta sommaren blir än rikare om vi påminner oss om själens eviga blomsterängar, där livets högsta mål är lovsången till Gud, den Högste Herren.

*****

SJÄLENS BLOMMOR

Språket ger färger
åt själens blommor
Anden ger dem liv

De små
nyss utslagna
doftar renhet

De rosa
med många knoppar
doftar framtidstro

De gula
praktfulla
doftar styrka

De mörkröda
i olika storlekar
doftar kärlek

De djupblå
oändligt vackra
som börjat tappa sina kronblad
doftar vishet

De torra vissnade
blommor av alla slag
doftar förnyelse och liv

Själens rika flora
hämtar näring
ur den mörka jordens
hemliga skafferi
Vilar
under nattens timmar
Dricker
morgonens dagg
Slår ut
i full blom
under solens kyssar

Och från själens blomsterängar
stiger lovsången
till livet

Manah Siksa Devi Dasi

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare