Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionen


Klicka här för att läsa mer om VRINDA-missionens grundare
Swami B.A. Paramadvaiti

Nimaihuset
Nimaihuset - svenskt Vrindatempel   

Vrinda Europe
Vrinda Europe   

Vrinda Portal
Vrinda i övriga världen

Vrinda News

Gurudeva live
Filmade Paramadvaiti-klasser   

Paramadvaiti Swami
Mp3-föredrag av Swami B.A Paramadvaiti   

World Vaisnava Association
VRINDA - medlem av
World Vaisnava Association


Sri Siksastakam

Sri Siksastakam

När Herren Krishna uppenbarade sig som Sri Caitanya Mahaprabhu, den gyllene avataren, för ungefär 500 år sedan, uppmanade Han Sina lärjungar att komponera och skriva böcker för att sprida Krishnamedvetandet och kunskapen om de Heliga Namnen. Själv skrev han däremot mycket lite, närmare bestämt endast åtta verser, trots att han var en mycket lärd person. Dessa åtta verser sammanfattar hela Sri Caitanyas undervisning, och är manifestationen av Herrens guldskimrande nåd.

1.

Krishnas Heliga Namn
renar hjärtats spegel och
släcker för evigt eländets eld,
Födelsens och dödens
förödande lågor.

Liksom kvällens lotus blommar
under månens svalkande strålar,
slår hjärtat ut i full blom
av nektarn i Hans Namn.

Och till sist vaknar själen
till dess sanna inre skatt
en ovillkorlig överlåtelse
till Krishnas ljuva vilja.

Gång på gång dyker själen
och stiger igen
då hon smakar nektarn
i den alltjämt växande
extatiska glädjens ocean.

Självets alla tänkbara stadier
är fullkomligt tillfredsställda,
renade och slutligen besegrade
genom det alltigenom
gynnsamma inflytandet
från Krishnas Heliga Namn.

2.

O min Herre, Ditt heliga Namn
skänker lycka åt alla
och Du har oändligt många namn,
genom vilka Du uppenbarar Dig.

I Dina många Heliga Namn
har Du vänligen lagt ner alla
Dina transcendentala krafter,
och i sjungandet av dessa Namn
finns inga stränga regler
för tid eller för plats.

I Din orsakslösa nåd
har Du stigit ner i form av
det gudomliga Ljudet,
men det är min stora olycka
att jag inte har någon kärlek
för Dina Heliga Namn.

3.

Den som är ödmjukare än ett grässtrå,
tåligare än ett träd,
den som ärar andra utan att begära
ära för egen del,
är kompetent att alltid sjunga
Krishnas Heliga Namn.

4.

O Herre, jag vill inte njuta
det välstånd som kommer av
att följa föreskrivna plikter.

Efterföljare eller popularitet
lockar mig inte alls.
Och välbefinnandet
i en fysisk relation
eller skön poesi
attraherar inte mig.

Jag önskar inte
sällskap av vackra kvinnor,
och inte heller strävar jag
efter befrielse.

O Universums Herre!
Allt jag ber om är
att få tjäna Dig
liv efter liv,
utan själviska motiv.

5.

O Nanda Maharajas son,
jag är Din evige tjänare,
och ändå,
av en eller annan orsak,
har jag fallit ner
i denna hemska ocean
av födelse och död.

Under dessa olyckliga omständigheter
åkallar jag Din nåd och ber Dig
att Du i Din godhet räddar mig.
Låt mig få vara ett dammkorn
vid Dina lotusfötter.

6.

O Herre, när kommer mina ögon
att smyckas av tårar
som oupphörligt strömmar
när jag sjunger
Ditt Heliga Namn?

När kommer min darrande röst
att stocka sig i extas
eller håren på min kropp
att resa sig
när jag sjunger
Ditt Heliga Namn?

7.

O Govinda!
Utan Dig
är världen tomhet.
Tårar flödar
från mina ögon
som åskregn
och ett ögonblick är
som en evighet
utan Dig.

8.

Krishna må omfamna mig i kärlek
eller trampa mig under Sina fötter.
Han må till och med krossa mitt hjärta
genom att vara likgiltig för mig.

Låt denne förförare göra
vadhelst Han önskar
Han kommer likväl att vara
mitt livs ende Herre,
nu och för alltid.

Baserat främst på Srila Sridhar Maharajas engelska översättning av Sri Siksastakam (Ur Ocean of Nectar, kapitel fyra). Fri översättning av Manah Siksa Devi dasi

Hare Krishna  Hare Krishna  Krishna Krishna  Hare Hare   Hare Rama  Hare Rama  Rama Rama  Hare Hare